Nieuws Mens en Macht

“Wij zijn geprogrammeerde wezens geworden”

Indoctrinatie onderwijs
Mondkapje dragen we allemaal
💨

‘gender­identiteit’ en seksuele onderwerpen​
‘gender­identiteit’ en seksuele onderwerpen
Datum: 13 juni 2022
Mens en Macht

Ido Dijkstra

Ido Dijkstra

De leerplichtleeftijd in Nederland is 5 jaar. Vanaf het moment dat onze kinderen naar school gaan, krijgen ze te maken met indoctrinatie via de aangeboden lesmethodes. De campagne Cultuur onder Vuur en auteur Robin de Ruiter wijzen al jaren op de gevaren van deze systematische beïnvloeding van ideeën en overtuigingen.

“Het doel van onderwijs zou moeten zijn: ons leren hoe te denken, in plaats van wat te denken – om onze geest te verbeteren, ons in staat te stellen na te denken voor onszelf, in plaats van het geheugen te vullen met de gedachten van andere mensen”, schreef de Schotse dichter en filosoof James Beattie al in 1779 in zijn essay On Poetry and Music. Van deze al twee eeuwen oude visie, waarin de meeste mensen zich kunnen vinden, is anno 2022 geen enkele sprake.

Steeds meer mensen gaan inzien dat de moderne onderwijssystemen ontwikkeld zijn om ons juist te leren wat we moeten denken. Als gevolg daarvan sust onze geest in slaap. Het beproefde middel: in·doc·tri·na·tie: “het onder druk bijbrengen van bepaalde (politieke) leerstellingen om ze kritiekloos te doen aanvaarden”, zo luidt de definitie in de Dikke Van Dale.

Het is eenvoudig aan te tonen dat schoolgaande kinderen in Nederland via lesstofmethodes geïndoctrineerd worden. In dit artikel vindt u een kleine greep uit de talloze voorbeelden uit enkel het basisonderwijs. Neem Snappet, naar eigen zeggen “een complete online lesmethode die 30.000 leerkrachten gebruiken” en het voorbeeld van coronavaccinatie. Sanna Elkadiri kreeg begin 2021 als eerste Nederlander het vaccin. De maatschappelijke discussie over de veiligheid van het versneld op de markt gebrachte middel is nog volop bezig. Lareb registreerde begin juni 688 overlijdens door het coronavaccin en nog eens 227 duizend meldingen van bijwerkingen. Toch liet Snappet al begin 2021 onze kinderen uit groep 4 via een taaloefening geloven dat het vaccin veilig is. De jeugd van 7 en 8 jaar moesten in een leeg vakje het ‘juiste’ woord slepen. Alleen de vetgedrukte onderstreepte woorden werden goedgekeurd door Snappet.

Sanna begrijpt goed dat mensen het vaccin eng vinden. Want eerst twijfelde ze ook. Was het wel goed getest? Maar ze heeft er veel over gelezen en opgezocht. Nu twijfelt ze niet meer. Het vaccin voelt nu veilig voor haar.

De lesstof van Nieuwsbegrip ligt wekelijks bij honderdduizenden kinderen op tafel. Ook deze leermethode stuurde opzichtig aan op een positieve attitude ten opzichte van het vaccin. Het is niet het enige onderwerp waar de CED-groep (Centrum Educatieve Dienstverlening - red.) sturend is. De lesstof­ontwikkelaar wil kinderen naar eigen zeggen “goed begrijpend leren lezen”, omdat dit “een ingrediënt voor schoolsucces is”. Uit de lesbrief van 7 maart 2022 moet onze jeugd blijkbaar het volgende begrijpen om tot succes te komen.

“Vladimir Poetin is de president van Rusland. Hij is boos op Oekra­ïne. Oekraïne wil vrienden zijn met landen in Europa. Oekraïne wil graag samenwerken met die landen. En ook met Amerika. Maar Poetin wil dat niet. Poetin is geen vriend van Europa en ook niet van Amerika. En hij wil dat Oekraïne ook geen vrienden met hen is.”

Zou onze kinderen geleerd moeten worden welke zijde zij moeten kiezen in een oorlog die wordt geteisterd door propaganda van alle kanten?

Een ander agendapunt dat in veel schoolboeken en ook bij Nieuwbegrip gepusht wordt, is dat van de LHGBT-beweging. Voor de coming out van Niels de Jager, een man die vindt dat hij vrouw is en hormoonbehandelingen onderging om ‘steeds meer een meisje’ te worden, was louter positieve aandacht. Over de keerzijde van ‘geslachtsverandering’, zoals permanente verandering van het lichaam en de grote psychologische levenslange impact daarvan, werd met geen woord gerept. Hugo Bos van de campagne Cultuur onder Vuur van stichting ­Civitas Christiana herkent hierin een patroon. De stichting publiceerde een rapport over het onderwerp met de titel Schoolboeken: van informatie naar indoctrinatie. Bos stelt dat “zeer jonge kinderen al moeten leren over ‘gender­identiteit’ en seksuele onderwerpen. Alle remmen gaan los. Ze kiezen bewust voor hele jonge kinderen, omdat die het meest ontvankelijk zijn voor indoctrinatie”.

Een andere grootproducent van indoctrinatie is het NOS Jeugdjournaal, dat ook filmpjes maakt die inhoudelijk aansluiten bij de teksten van Nieuwsbegrip. Zo maakte de staatsomroep enkele jaren geleden een reportage over een jongetje van negen jaar dat graag als travestiet gekleed gaat. De NOS kaderde het als promotie van ‘volledig jezelf kunnen zijn’. Een tegengeluid, bijvoorbeeld de vraag of het wel gezond is voor een kind van 9 jaar, ontbrak. In november 2021 maakte het Jeugdjournaal een klimaatspecial die kritiekloos het klimaatprobleem op het netvlies van de kinderen prentte. “Co2, weg ermee”, zongen kinderen in de opening. Bos: “Kinderen op de basis- en middelbare school wordt een afkeer van rechtse politici aangepraat, én angst voor klimaatverandering”.

Het is naïef te denken dat dit onbewust gebeurt. Aangetoond is dat overheden zich nadrukkelijk bemoeien met de inhoud, dat geven ze zelf ook toe. Meest recente voorbeeld: het uitgebreide lespakket van de Nationale AI-cursus (junior) en het daaraan gekoppelde onderwijsmateriaal van de stichting FutureNL, voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs, is indirect afkomstig is van het World Economic Forum (WEF). Van deze organisatie is bekend dat ze een transhumanistische agenda nastreeft. De lesmodule promoot een breinchip. Niemand minder dan koningin Máxima - graag geziene gast bij het WEF - lanceerde in 2019 deze lesmethode op verschillende scholen. Is er ooit aan de Nederlander gevraagd of hij zijn kinderen gechipt wil in de toekomst? De geest wordt er rijp voor gemaakt.

Dan rest nog de vraag waarom dit gebeurt? Auteur Robin de Ruiter geeft daar in zijn boek De 13 Satanische Bloedlijnen een antwoord op dat velen moeilijk vinden te verkroppen. Hij stelt dat de wereld wordt bestuurd door een select groepje vermogende elite. Miljardairs die de touwtjes in handen hebben gekregen via organisaties als het WEF, Unesco (de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur), Navo en EU. Doel is te komen tot een Nieuwe Wereld Orde, met een ‘transhumane mens 2.0’. Om daartoe te geraken, is volgens De Ruiter een “afbraak van het onderwijs nodig”. Het slopen is al heel lang gaande en zorgvuldig voorbereid, stelt hij. Al in 1905 schreef Eldwood Cubberly, onderwijsdecaan van Stanford in Californië, over het idee “dat scholen fabrieken zouden moeten zijn, waar de grondstoffen – kinderen - worden omgevormd in eindproducten zoals spijkers. De overheid en de industriële sector moeten dit proces leiden”. De Ruiter komt tot de pijnlijke conclusie dat deze indoctrinatie – die volgens hem al tientallen jaren gaande is - zo succesvol is, dat de overgrote meerderheid het niet ziet of wil zien. “Wij zijn geworden tot een ras van geprogrammeerde wezens. Wij zijn bereid alles wat het politieke systeem, de massamedia en de scholen vertellen, te geloven en te doen. Deze drie instanties zorgen er niet alleen voordat de mensen worden gecontroleerd en beïnvloed, ze hebben ook de macht om alle bestaande relaties in de politiek, samenleving, moraliteit en het gezinsleven op een eenvoudige manier te manipuleren.”

Niet voor niets zong Pink Floyd in Another brick in the wall (1979):
We don’t need no education
We don’t need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teacher leave them kids alone
Hey! Teacher! Leave them kids alone!


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.