Nieuws Gezondheid

Wim Hof: tijd voor een radicale koerswijziging

Wim Hof Iceman
💨

Datum: 13 december 2021
Gezondheid

Claire van den Berg


Het leven van Wim Hof, beter bekend als The Iceman, is in een stroomversnelling geraakt nadat zijn koude-methode wetenschappelijk erkend werd. Van ‘circusgekkie’ die zichzelf in de vrieswinter steevast onderdompelde in ijskoude natuurwateren en daarmee record na record brak, is hij uitgegroeid tot een fenomeen.

Ook in Hollywood is hij niet onopgemerkt gebleven: naast dat sterren zijn methode bij bosjes omarmd hebben, komt binnenkort een twaalfdelige BBC-serie en een speelfilm uit over zijn veelbewogen leven. Dat zijn boodschap zo resoneert, zegt iets over deze tijd, zo redeneert hij zelf. Wij spraken hem over de kracht van autonomie, de donkere kanten van de farmacie en de potentie die in ons huist. 

Al zijn hele leven heeft Wim Hof een fascinatie voor kou. Zijn methode, een combinatie van ademhalingsoefeningen en blootstelling aan kou, ontwikkelde hij al in zijn jeugd. Toch is het succes niet over één nacht ijs gegaan en werd hij lange tijd beschimpt als hij zich tijdens televisieshows weer eens in ijssnippers liet begraven. 

Pas in 2014, toen een onderzoek over zijn methode door het Radboud UMC werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS, begon de wetenschap hem serieus te nemen. Met dit onderzoek werd onomstotelijk aangetoond dat zijn methode het autonome zenuwstelsel en het immuunsysteem activeert en daarnaast ook het cardiovasculaire systeem beïnvloedt. Met andere woorden, de mens is in staat om met de mind invloed uit te oefenen op zijn fysieke gestel. Het was een doorbraak in niet alleen de medische wereld, maar ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. 

Wim Hof: “Wij hebben vele malen meer autonomie over ons lichaam en onze geest dan lang gedacht. Als gevolg hiervan is het mensen niet

geleerd op een gezonde manier emoties te reguleren, alsook stress de baas te zijn. Ziekten, waar ik ook mentale aandoeningen als depressiesonder schaar, hebben ten onrechte een normaalrecht verworven in deze maatschappij. Er is echter steeds meer onderzoek dat aantoont dat de door stress veroorzaakte inflammatie, wat weer getriggerd
wordt door een disbalans in de hormoonhuishouding, de werkelijke oorzaak is van inflammatie. Als je niet verbonden en gegrond bent, ben je veel vatbaarder voor dit soort verstoringen. 

Maar ook ons zelfbeschikkingsrecht wordt door de systemen waar we in leven en de gejaagdheid van het moderne bestaan, categorisch ondergraven. Wij leven niet meer zoals de natuur ons heeft meegegeven, onze innerlijke power wordt niet gecultiveerd.  Dat is zonde, want daarmee gaan we volledig voorbij aan de immense potentie die in ons huist. Ik zie het als mijn taak om mensen te vergewissen van hun zelfbeschikkingsrecht, en daarmee van de
ongekende kracht die in hen en in ons allen schuilt. 

We denderen maar door, putten de natuur volledig uit en verwoesten ecosystemen. En dat terwijl we onlosmakelijk deel uitmaken van deze zelfde natuur. Tel daar het effect van straling bij op en het verlies van zingeving... Veel mensen raken in deze dolgedraaide samenleving het contact met zichzelf kwijt. Vind je het gek dat zoveel mensen zo weinig autonomie ervaren. Kinderen leren op school allerlei cognitieve vaardigheden. Waarom leren kinderen niet meer over geluk, innerlijke power en gezondheid? Ik ben mede hierdoor begonnen met het schrijven van een kinderboek.” 

Hoe verhoudt zich deze verstoorde balans volgens jou tot de
coronacrisis, alsook crises in bredere zin? 

“De coronacrisis heeft feilloos blootgelegd hoe dit gebrek aan autonomie en gronding, een perfecte kweekvijver is voor het kneden van een volgzame, gezagsgetrouwe samenleving. Vanuit het bedrijfsleven, maar ook vanuit overheden wordt structureel aan psychologische gedragsbeïnvloeding gedaan. Veel mensen raken hierdoor –vaak zonder dat ze het doorhebben- het contact met zichzelf, alsook met de wereld om hen heen, kwijt. Zo worden mensen nóg vatbaarder voor angst, knechting en manipulatie. 

We hebben echter veel meer autonomie over onszelf en ons leven dan machtshebbers of wie dan ook ons –al dan niet bewust- voorhouden. Ook fysiologisch en neurologisch hebben we veel meer beschikking tot onze diepste innerlijke systemen dan lang gedacht.  

De echte pandemie is niet corona, maar de mondiale spirituele crisis die in deze tijd steeds duidelijker naar de oppervlakte gekomen is. Veel mensen zijn teveel op externe zaken als geld, macht en status gericht en dat kost klauwen met energie. Stress, ziekten en depressies liggen dan op de loer. Ik pleit voor een een radicale koerswijziging. Wij mensen zijn primair gebouwd om geluk, liefde gezondheid en kracht te ervaren, dát is onze menselijke natuur.

Ik heb sinds de coronacrisis ook geen woord gehoord van onze regeringsleiders over hoe mensen zelf hun immuunsysteem gezond kunnen houden. En dat terwijl je dat hele vaccin niet eens nodig hebt als je een goed werkend immuunsysteem hebt.  Jaren terug heb ik middels een comparatieve studie aangetoond dat de beschadigende factoren die actief zijn bij corona (meer specifiek cytokines IL-6, red.) substantieel omlaag te krijgen zijn met ademhalingsoefeningen. Hier wordt vanuit de medische sector echter weinig tot geen ruchtbaarheid aan gegeven. Toen niet en nog steeds niet. Er valt immers geen geld te verdienen aan natuurlijke methodieken. Kou en ademhaling zijn nu eenmaal niet te patenteren. Bovendien is het ook niet in het voordeel van, in dit geval de farmaceutische molochs, als mensen hun kracht gaan hervinden. 
Deze neiging tot knechting van de mens zie je trouwens overal, of het nu regeringsleiders zijn, de voedselindustrie, de farmaceutische tak, de oorlogslobby... Stuk voor stuk tappen zij steevast uit angst en kapen zo het zelfbeschikkingsrecht van mensen weg. Ze weten namelijk als geen ander dat dit een uiterst effectieve manier is om hun macht te behouden. Uiteindelijk is dat plus winstmaximalisatie, bij dit soort corrupte takken van sport, het enige wat telt.”

“De bestaande farmaceutische industrie is arrogant en corrupt geworden. Het is bijna een standaard riedeltje dat bedrijven in deze sector hun zonden afkopen met boetes. Nog maar enkele jaren terug heeft farmaciegigant Johnson & Johnson een schikking getroffen die in de miljarden liep. Ja, hetzelfde bedrijf waar ook ‘onze’ Janssen onderdeel van is. De reden? Het overmatig voorschrijven van hyperverslavende opiaten wat vele honderdduizenden Amerikanen het leven gekost heeft. En dat terwijl al decennia bekend is dat dit soort pijnstillende middelen ernstige verslaving in de hand werkt, met alle ellende van dien. Zet dit af tegen de pakweg 3000 doden ten gevolge van de 9/11 aanslagen, en stel jezelf de vraag: wie is nu de werkelijke Taliban? De repercussies, een boete versus heilloze oorlogen en talloze vrijheidsbeperkende ‘antiterrorisme’-maatregelen in naam vande War on Terror, staan in ieder geval in geen verhouding tot elkaar.” 

Heb je zelf ook wel eens tegenstand ervaren vanuit de medische hoek? 

“Oh je wilt 't niet weten. Ik ben decennialang bespot en geridiculiseerd. Maar ook dit is een rechtstreeks derivaat van de denktrant die dominant is binnen de farmaceutische industrie. Hun invloed reikt ontzagwekkend ver. Maar, sinds ik werk met toponderzoekers van over de hele wereld kunnen ze niet meer om me heen. Simpelweg omdat mijn methode wérkt, óók, of misschien wel juist ook voor de CEO van een Johnson & Johnson.” 
 
Soms lijkt het wel alsof de mens minder weerbaar is geworden, zo makkelijk als we bijvoorbeeld naar een pilletje grijpen als we ons even niet lekker voelen. 

“Het is maar hoe je ernaar kijkt. Vanuit de evolutie bezien, zijn wij uitermate goed geëquipeerd om om te gaan met lijden. Al millennia lang weten we ons succesvol aan te passen aan de omstandigheden. Ook aan stressvolle, uitdagende omstandigheden. Kou is feitelijk niets anders dan stress. Wel moet je het, als je mijn methode begint toe te passen, rustig opbouwen. Bij veel mensen is het cardiovasculaire systeem namelijk wat lui geworden. Tien dagen koud douchen zorgt er echter al voor dat je zo weer je oorspronkelijke cardiovasculaire conditie terug hebt. Daarna kun je met relatief gemak een ijsbad nemen. De miljoenen spiertjes in dit systeem raken zo weer dusdanig geoptimaliseerd, dat stress niet meer aanvoelt als stress. Al doende neem je regie over je eigen fysiologie en neurologie weer terug, en ben je veel beter in staat om om te gaan met stressvolle gebeurtenissen in je dagelijks leven. Ik zou zeggen, probeer het eens en voor je 't weet ben je hooked.” 

Hoe pak je als individu te midden van dit soort krachtenvelden de regie over jezelf terug?

“Dat vraagt een grote mate van verantwoordelijkheid. Besef dat jij, en niemand anders, de kapitein is van jouw schip. 
Dus stap uit het afhankelijkheidsparadigma. Alleen zo krijg je weer autonomie en controle over je fysiologie en  je brein. Bovendien ben je, doordat je brein weer nieuwe neurologische verbindingen maakt, ook beter gewapend tegen stress. Dan slik je niet zomaar meer wat autoriteiten of wie dan ook zeggen. Dus durf weer te vertrouwen op je innerlijke kompas en de oerkracht die in je huist. Vergroot je bewustzijn middels ademhalingsoefeningen en meditatie. En natuurlijk blijft de kou een geweldige leraar. Ik zeg altijd ‘a cold shower a day keeps the doctor away’. 

Geld en materie interesseren me geen sikkepit. Wat ik wel belangrijk vind, naast mijn familie, zijn m’n dagelijkse koude- en ademhalingsoefeningen. Daarnaast speel ik gitaar en zing en schilder ik... wat dat betreft is mijn leven heel simpel. En ondanks dat ik vaak een volle agenda heb en zes kinderen, kan ik de drukte prima aan. Sterker nog, ik vind het heerlijk! Doordat ik toegang heb tot mijn diepere fysiologie kan ik voor mijn gevoel de hele wereld aan. Die kracht tot in je vezels, dat gun ik iedereen.”


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.