Nieuws Klimaat

De Andere Krant Klimaat

DAK011
💨

De 11e Andere Krant is vanaf 15 maart beschikbaar​
De 11e Andere Krant is vanaf 15 maart beschikbaar
Datum: 10 maart 2021
Klimaat


Het heeft even geduurd maar de 11e editie van De Andere Krant wordt momenteel gedrukt. Deze uitgave is tot stand gekomen in nauwe samenwerking van Clintel, de door Marcel Crok en Guus Berkhout opgerichte stichting die een veel optimistischere kijk heeft op klimaatverandering en die politici aanspoort om het klimaatbeleid rationeler en betaalbaarder te houden. Zij delen in deze editie hun kennis en netwerk en nemen ons mee in de klimaatfuik waarin we beland zijn (spoileralert, ontsnapping is mogelijk).

Onder de thema’s die daarbij aan de orde komen, zitten een aantal hot potatoes. Zoals de cijfers waarmee gewerkt wordt. Hoe ernstig is de opwarming nu daadwerkelijk en over de reële opbrengst van windturbines en zonneparken. Over de vaak ondoordachte oplossingen die bedacht zijn – zoals de biomassacentrales en huizen verplicht ‘van het gas af’ halen. Maar ook over de agressie die iemand ontmoet wanneer hij vloekt in de klimaatkerk. Over de juridische implicaties en strijd die op veel plekken gaande is en over oplossingen die het (mainstream) debat niet halen gaat het allemaal in deze editie.

We besteden veel aandacht aan de Regionale Energiestrategie, de RES. Deze heeft Nederland voorzien van ‘RES Regio’s’. Al deze regio’s moeten bijdragen aan de CO2-doelen van Den Haag, maar in de praktijk blijkt dat alleen met windturbines en zonneparken te mogen. RES In Beeld (zie ook de coverfoto) maakt deze plannen inzichtelijk en geeft Nederlanders de mogelijkheid informatie te verzamelen om vervolgens aan de bel te trekken bij de lokale politiek.

Begin volgende week ligt deze krant in de brievenbus bij al onze abonnees en zal deze editie bestelbaar zijn via onze website. Op onze netwerksite Ons Netwerk staan de locaties waar de kranten voor verdere verspreiding te verkrijgen zijn

We verwachten onze volgende editie begin april uit te geven (met als thema Macht).
 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.