Nieuws Klimaat

“Meer CO2 is een zegen voor mensheid en natuur”

co2 en natuur
💨

Het leven op aarde wordt bedreigd als het CO2-gehalte te laag wordt​
Het leven op aarde wordt bedreigd als het CO2-gehalte te laag wordt
Datum: 12 juni 2024
Klimaat

Karel Beckman

Karel Beckman

Niet alleen is de ‘klimaatcrisis’ een mythe, de gestage stijging van het CO2-gehalte is het beste wat de mensheid had kunnen overkomen. “De planeet en de mensheid gedijen bij een hogere CO2-concentratie en een bescheiden temperatuurstijging.” Dat is de tegendraadse, maar hoopvolle boodschap die wordt uitgedragen door Gregory Wrightstone, directeur van de Amerikaanse ‘CO2 Coalition’. Hij is binnenkort in Nederland om de vertaling van zijn nieuwste boek, ‘Een welkome opwarming’ (A very convenient warming) te promoten.

De boodschappen die overheden en media uitzenden over het klimaat worden steeds alarmistischer. De winnaar in deze competitie van doemdenkerij is waarschijnlijk VN Secretaris-Generaal António Guterres, die het vorig jaar had over global boiling – de wereld als een kokende ketel. Dit klimaatalarmisme brengt grote angst teweeg, vooral onder jongeren, die steeds radicaler protesteren – of gedeprimeerd raken. Het is tegelijk een rechtvaardiging voor steeds draconischer ‘klimaatmaatregelen’, die de welvaart ondermijnen en zelfs – door de beoogde verbanning van olie, kolen en gas – de basis onder de economie weg kunnen slaan.

Volgens de in de VS gevestigde CO2 Coalition, een groep van zo’n 160 internationale wetenschappers, velen van naam en faam, is er geen enkele wetenschappelijke grond voor dit klimaatalarmisme. Hun kernboodschap: het idee dat er een klimaatcrisis is, is een mythe. Ze zijn niet de enigen die er zo over denken. De door de Nederlandse stichting Clintel geïnitieerde World Climate Declaration, die eveneens stelt dat ‘er geen klimaatcrisis is’, is al door 1900 wetenschappers ondertekend. Al deze experts erkennen dat het gebruik van olie, kolen en gas inderdaad leidt tot een stijging van het CO2-gehalte in de atmosfeer, en dat dit enige opwarming van de aarde in de hand werkt. Zij voegen er echter aan toe dat er alle reden is om aan te nemen dat die opwarming beperkt is en zal blijven. Het idee dat het CO2-gehalte het klimaat ‘aanstuurt’, zoals de klimaatalarmisten stellen, wijzen zij categorisch af. Ze stellen ook dat, anders dan je op basis van het dagelijkse nieuws zou denken, er geen bewijs is dat natuurrampen (orkanen, overstromingen, droogte, enzovoort) als gevolg van klimaatverandering in de afgelopen eeuw zijn toegenomen.

Geoloog Gregory Wrightstone, die in 2020 directeur werd van de CO2 Coalition, gaat nog een stap verder. In zijn nieuwe boek, Een welkome opwarming, laat hij aan de hand van een grote hoeveelheid bewijsmateriaal zien dat de stijging van het CO2-gehalte een zegen is voor de mensheid en de planeet. Sterker, het leven op aarde wordt bedreigd als het CO2-gehalte te laag wordt, zegt hij in een interview met De Andere Krant. “Wat je voortdurend te horen krijgt, is dat het huidige CO2-gehalte buitensporig hoog is. Dat is een heel misleidende boodschap. Ja, het ligt 50 procent hoger dan vóór de Industriële Revolutie – het is sinds de 19e eeuw gestegen van ongeveer 280 ppm (parts per million, 0,028 procent van de atmosfeer – red.) naar iets meer dan 400 ppm (0,04 procent) nu. Maar wat er niet bij wordt verteld, is dat in de geologische geschiedenis van de aarde, in de voorbije 600 miljoen jaar, het gemiddelde lag op 2600 ppm. Zeven keer zo hoog als nu. Wat er ook niet bij wordt verteld, is dat bij een CO2-gehalte onder de 150 ppm al het leven op aarde afsterft.”

Dat CO2 een ‘broeikasgas’ is, daar is geen discussie over, stelt Wrightstone. Het houdt net als andere broeikasgassen, zoals waterdamp, infrarode straling vast die anders naar de ruimte zou ontsnappen. Als het CO2-gehalte toeneemt, wordt meer straling vastgehouden, waardoor de aarde warmer wordt. Een verdubbeling van het CO2-gehalte leidt volgens de meeste geleerden – voor- en tegenstanders van het klimaatnarratief – tot een temperatuurstijging van pakweg 1 graad Celsius. De alarmisten stellen echter dat er vervolgens allerlei neveneffecten optreden, die de temperatuur verder doen stijgen, met wel 4 of 5 graden Celsius. Zij baseren zich daarbij op computermodellen. Volgens de kritische wetenschappers van de CO2 Coalition en Clintel is hier geen bewijs voor.

De critici zijn het met name niet eens met de aanname die achter de computermodellen verscholen ligt, namelijk dat CO2 een belangrijke – feitelijk de belangrijkste – ‘driver’ is van het klimaat. “We weten zelfs heel zeker dat dit niet zo is”, zegt Wrightstone. Hij toont in zijn boek aan dat, of je nu kijkt op een tijdschaal van tientallen, honderden, duizenden of miljoenen jaren, er geen verband is tussen CO2-gehalte en temperatuur. Zoals een van de grafieken laat zien: “4,6 miljard jaar lang geen correlatie”.

Wrightstone kwam er bij het schrijven van zijn boek achter dat het heersende klimaatnarratief niet alleen onjuist is, maar zelfs tegenovergesteld aan de realiteit. “Als je kijkt naar de geschiedenis van de mens, dan zie je dat grote vooruitgang bijna altijd plaatsvond tijdens warmere perioden. Die werden voorheen niet voor niets ‘klimaatoptima’ genoemd. Relatieve warmte en een hoger CO2-gehalte hangen samen met grotere oogsten, een betere bodemvochtigheid, krimpende woestijnen, groeiende bossen, langere groeiseizoenen. Kortom, omstandigheden waarin beschavingen gedijen. Hittegolven kunnen slachtoffers eisen, maar koudegolven zijn wel twintig keer zo dodelijk.” Hij citeert onderzoeker Wolfgang Behringer, die schrijft in zijn boek A cultural history of climate’ uit 2007: “Als we iets kunnen leren van de geschiedenis van de cultuur, is het dat de beschaving een product is van klimaatopwarming …”

Wrightstone gaat in zijn boek uitgebreid in op de voordelen van een hoger CO2-gehalte. “Dit is het belangrijkste verzwegen verhaal van de 21e eeuw! Voedselproductie en plantengroei nemen toe. De mensheid en de planeet floreren in dit klimaat.”

De CO2 Coalition ondervindt, net als iedereen die het heersende klimaatnarratief bestrijdt, forse tegenwerking bij het verspreiden van haar boodschap. “Ze proberen ons natuurlijk het zwijgen op te leggen”, zegt Wrightstone. “Linkedin is het ergste. Die hebben al mijn inhoud verwijderd en mij een permanent verbod opgelegd, ook al postte ik alleen maar wetenschappelijk materiaal.” Hij vertelt: “Ik postte op zeker moment: ‘Linkedin gaat mij verwijderen’. Dit werd door Linkedin betiteld als ‘onjuist en misleidend’. Vervolgens verwijderden ze me!”

Toch is hij optimistisch. “Er zijn heel veel mensen die open staan voor ons geluid. Vooral na de covid-tijd beseffen veel mensen dat de zogenaamde experts het heel erg mis kunnen hebben. We zien met het klimaatverhaal dezelfde poging als in de covid-tijd om kritische geluiden te onderdrukken. Als we dit kunnen doorbreken, dan kunnen we het debat winnen, daar ben ik van overtuigd.”

CO2 Coalition


De CO2 Coalition is een non-profit organisatie, die vrijwel volledig wordt gefinancierd uit individuele donaties, zegt Wrightstone. Hoewel de voorzitter van de groep, William Happer, een jaar voor de regering Trump werkte als adviseur, is de CO2 Coalition “apolitiek”, zegt Wrightstone. “Wij doen alleen aan wetenschap, niet aan politiek.”

De organisatie krijgt zoveel bijval dat hij in een paar jaar is gegroeid van twee naar veertien medewerkers, vertelt Wrightstone. Een van hun belangrijkste activiteiten is het CO2 Learning Center, dat onderwijsmateriaal uitgeeft. Wrightstone: “Wij richten ons bijvoorbeeld op de thuisonderwijs-gemeenschap, die in de VS erg groot is en sterk groeit. Ik heb zelf drie kleinkinderen die thuisonderwijs krijgen.” De geoloog is bezorgd over het niveau van het onderwijs. “Leerlingen leren niet meer kritisch na te denken, ze worden geïndoctrineerd in de klimaatcult. Ze leren blind te vertrouwen op wat overheidsinstanties beweren.”

Wrightstone is een van de sprekers bij het middagprogramma van het jubileumcongres van Clintel op dinsdag 18 juni in Roelofarendsveen. Naast Wrightstone zijn daar o.a. ook Willie Soon, Jacob Nordegard en Marcel Crok te horen. 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.