Nieuws Gezondheid

“Gecoördineerde aanvallen” op Nederlandse studie oversterfte

MaximaMedischCentrium
💨

Moderne inquisitie: Prinses Maxima Centrum laat eigen onderzoekers vallen​
Moderne inquisitie: Prinses Maxima Centrum laat eigen onderzoekers vallen
Datum: 24 juni 2024
Gezondheid

Toine de Graaf

Toine de Graaf

De Nederlandse studie naar de internationale oversterfte in 2020 tot en met 2022, die begin juni in BMJ Public Health verscheen en een verband mogelijk acht met de coronavaccins, ligt onder vuur. Volgens internationale insiders is sprake van “gecoördineerde aanvallen” op de studie. De afloop is onzeker, maar intrekking (‘retraction’) van de wetenschappelijke publicatie lijkt een reële mogelijkheid. “Waag het niet te suggereren dat de covidvaccins kunnen hebben bijgedragen aan de oversterfte.”

Dat de studie na publicatie wereldwijd onder het vergrootglas zou komen te liggen, viel te verwachten en heeft alles te maken met de ongemakkelijke boodschap van de onderzoekers uit Amsterdam en Utrecht. “Regeringsleiders en beleidsmakers moeten grondig onderzoek doen naar de onderliggende oorzaken van de aanhoudende oversterfte”, schreven ze in hun conclusie. Daarmee doelden de auteurs op alle mogelijke oorzaken, inclusief de vaccinatiecampagnes tegen corona: “Tijdens de pandemie werd dagelijks door politici en de media benadrukt dat elk covid-19-sterfgeval belangrijk was en dat elk leven bescherming verdiende door inperkingsmaatregelen en covid-19-vaccins. In de nasleep van de pandemie zou dezelfde moraal moeten gelden. Elk sterfgeval moet worden erkend en verantwoord, ongeacht de oorsprong ervan.”

Direct na de publicatie op 3 juni, barstten applaus én kritiek los op sociale media. Verdedigers van coronavaccinatie drongen meteen aan op intrekking van de studie. Critici van de wereldwijde covidrespons prezen de moed van de auteurs, en leken aanvankelijk niet serieus rekening te houden met een mogelijke terugtrekking. Maar dit is intussen veranderd, door een verrassende wending. Het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, waarmee drie van de vier auteur gelieerd zijn, nam op 11 juni “nadrukkelijk afstand” van de publicatie in een eigen persbericht. Daarin trok het centrum voor kinderoncologie het boetekleed aan: “Het Prinses Máxima Centrum betreurt het ten zeerste dat deze publicatie de indruk kan wekken dat het belang van vaccinaties in twijfel wordt getrokken. (…) We hadden scherper moeten zijn op de totstandkoming en resultaten van deze publicatie en zullen de manier waarop deze tot stand is gekomen nader onderzoeken. Indien blijkt dat er onzorgvuldig te werk is gegaan bij de totstandkoming van deze publicatie zal deze worden ingetrokken.”

Op 14 juni plaatste BMJ Public Health een “Uiting van bezorgdheid” bij het artikel. Daarin geeft het wetenschappelijk tijdschrift aan dat haar “integriteitsteam” en redacteuren onderzoek doen naar “kwesties die naar voren zijn gebracht met betrekking tot de kwaliteit en berichtgeving” van de studie. Ook blijkt het integriteitsteam contact te hebben opgenomen met het Prinses Máxima Centrum over het onderzoek dat daar plaatsvindt. Diezelfde dag maakte Retractionwatch.com bekend dat Ariel Karlinsky, een econoom van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem (Israël), wiens werk in de studie wordt aangehaald, samen met enkele collega’s een commentaar en verzoek tot intrekking heeft ingediend bij BMJ Public Health.

Daarmee pakken zich donkere wolken samen boven de publicatie van Saskia Mostert, Marcel Hoogland, Minke Huibers en Gertjan Kaspers. Uiteraard krijgen zij ook steun. Zo meldde Daniel O’Connor, oprichter van TrialSite, op 15 juni: “Deze auteurs hebben serieuze referenties en ze bagatelliseren geenszins het belang van vaccinatie. Ze suggereren alleen dat een mogelijk signaal moet worden onderzocht.” Norman Fenton en Martin Neil meldden op 17 juni op hun Substack, Where are the numbers?, dat de studie helaas onderwerp is geworden van “gecoördineerde aanvallen”. Onder de kop “Waag het niet te suggereren dat de covidvaccins kunnen hebben bijgedragen aan de oversterfte”, concluderen ze dat de Nederlandse onderzoekers nog heel voorzichtig zijn geweest. Maar kennelijk was dat al te veel: “Ondertussen is ons eigen onderzoek en dat van anderen, dat veel sterkere beweringen heeft gedaan over het gebrek aan effectiviteit van de vaccins, routinematig gecensureerd en zonder beoordeling geweigerd uit reguliere tijdschriften”.

Fenton en Neil verwijzen voor meer details over de aanvallen op de Nederlandse studie naar de PharmaFiles van Aussie17. Deze anonieme auteur stelt vast dat de studie in korte tijd de meest geraadpleegde publicatie is geworden in de geschiedenis van BMJ Public Health én een felle opstand heeft ontketend van het “medisch censuurcomplex” teneinde intrekking van het artikel te forceren. “Dit georganiseerde verzet is niets minder dan een moderne inquisitie, gericht op het onderdrukken van afwijkende meningen in de wetenschappelijke gemeenschap”, aldus Aussie17. “Dergelijke schandalige acties verraden de principes van wetenschappelijk onderzoek en intellectuele vrijheid.”

Aussie17 wijst verder op mogelijke belangenverstrengeling van het Prinses Máxima Centrum, dat financiering ontvangt voor het uitvoeren van klinische studies. “Twee van de producten waarvoor ze worden gefinancierd zijn Bosutinib en Inotuzumab, beide kankerbehandelingen ontwikkeld door Pfizer”, aldus Aussie17. “Zou dit de echte reden kunnen zijn waarom het Prinses Máxima Centrum zich distantieert van het onderzoek en nu op zoek is naar redenen om het terug te trekken? Is het mogelijk dat Pfizer, de grote weldoener die hun onderzoek financiert, niet blij is met de bevindingen van Mostert? Gezien deze flagrante belangenverstrengeling zou het Prinses Maxima Centrum zich onmiddellijk moeten terugtrekken uit elk onderzoek naar Mosterts studie. Doorgaan als de ‘onpartijdige’ rechter in deze zaak is belachelijk en zeer onethisch.”

Ook de Britse cardioloog Aseem Malhotra heeft zijn steun uitgesproken voor de Nederlandse studie en zal dat ook doen op zaterdagmiddag 22 juni in Amsterdam tijdens zijn XL Talk, zo kondigde hij op 16 juni aan op X met een videoboodschap. Kort voor zijn vertrek naar Nederland liet hij aan De Andere Krant weten: “Het is een absolute schande dat het Prinses Máxima Centrum afstand probeert te nemen van een van zijn meest vooraanstaande academici met betrekking tot een zeer grondig en nauwgezet peerreviewed artikel. Voor al die kritische denkers met hoge ethische principes is een substantieel verband tussen de covidvaccins en de oversterfte duidelijk gebaseerd op onweerlegbaar bewijs. Al diegenen die proberen te ondergraven wat waarschijnlijk de grootste medische fout en bedrijfsmisdaad in de geschiedenis zal blijken, zijn incompetent dan wel immoreel, of beide.”

Ook in ons land maken insiders zich zorgen over een mogelijke terugtrekking van het artikel. Een van hen is voormalig huisarts Jan Vingerhoets. Half juni publiceerde hij op Linkedin een artikel met de kop: “Pleidooi voor onderzoek oversterfte raakt achilleshiel”. Daarin schrijft hij onder meer: “Het zou mij in het geheel niet verbazen als de druk op de onderzoekers zodanig wordt opgevoerd dat zij hun onderzoek gaan intrekken. Dat is al heel vaak gebeurd met publicaties die tegen de haren van grote belangen in streken. Het zou onterecht zijn, want de auteurs doen geen enkele feitelijk onjuiste bewering. Zij uiten slechts hun zorgen. Het leed van miljoenen onverklaarde doden en hun nabestaanden vormen daartoe alle reden. Want wat zou de boodschap zijn van een intrekking van het artikel? Zoiets als ‘bij nader inzien vinden wij een onverklaarde oversterfte van 3 miljoen toch eigenlijk niet de moeite van het onderzoeken waard?’Is dat dan geloofwaardiger?”

Immunoloog en vaccinonderzoeker prof. Theo Schetters is iets optimistischer. “Het lijkt mij vreemd als de analyse wordt teruggetrokken”, laat hij weten aan De Andere Krant. “Het artikel heeft de peerreview doorlopen en de editor is akkoord gegaan met publicatie. In mijn optiek hebben de auteurs nergens geclaimd dat de oversterfte het gevolg van de vaccinatiecampagne zou zijn. Zij hebben alleen opgemerkt dat de aanhoudende oversterfte vraagt om een alomvattend en urgent onderzoek, waarbij de mogelijkheid dat vaccinatie bijgedragen heeft aan deze sterfte meegenomen moet worden. Anderen hebben dit geïnterpreteerd dat er door de auteurs bewijs geleverd zou zijn dat de vaccinaties de oversterfte veroorzaakt zouden hebben. Ik onderschrijf die conclusie dus niet. Dat heeft wel veel internationale aandacht getrokken en een aantal partijen is daardoor geïrriteerd geraakt. Dat mag echter geen reden zijn om deze oproep van de auteurs om een gedegen onderzoek te starten in de ban te doen door de publicatie terug te trekken.” 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.