Nieuws Vaccinatieschade

De dubbele pet van Agnes Kant

lareb lariekoek
Fotografie: Piroschka van de Wouw | ANP
💨

Lareb Lariekoek​
Lareb Lariekoek
Datum: 27 mei 2023
Vaccinatieschade

Van onze redacteuren, Maurice van Ulden en Ido Dijkstra


Twee medewerkers van het bijwerkingencentrum Lareb zijn lid van de door de overheid opgezette geheime Denktank Desinformatie, die propaganda maakt voor de coronavaccinaties en critici van het beleid censureert en intimideert. Eén daarvan is vrijwel zeker directeur Agnes Kant. Dat blijkt uit overheidsdocumenten die zijn geanalyseerd door onafhankelijke onderzoekers Daniël van der Tuin en Cees van den Bos.

Het Lareb, dat meldingen van bijwerkingen van medicijnen en vaccinaties registreert, is volgens de voormalige SP-politica Kant strikt onafhankelijk. Het instituut heeft tot taak aan de bel te trekken als er veel schademeldingen binnenkomen. De corona-prikken leidden tot een stortvloed aan meldingen, maar Lareb deed daar niets mee. Diverse vaccinatieslachtoffers meldden aan De Andere Krant dat Lareb hun meldingen niet serieus neemt. “Ze doen niks met je klacht. We hebben er al een naam voor bedacht: Lareb Lariekoek”, zegt één van hen.

In steeds meer landen erkennen de autoriteiten schade door de coronaprikken. De Duitse minister van Gezondheid Karl Lauterbach heeft publiekelijk gezegd dat er meer aandacht moet komen voor vaccinatie­slachtoffers. Tegelijk zijn er zorgen over de aanhoudende oversterfte in veel landen, die gerelateerd zou kunnen zijn aan de vaccinaties.

Professor dr. Theo Schetters rapporteerde al in het voorjaar van 2021 aan het Lareb dat er een “duidelijke toename” was “in sterfte onder 65-plussers” na de vaccinatiecampagnes. “Dat werd door Lareb verder niet opgepakt”, vertelt hij, “met als argument dat men dit in de andere leeftijdsgroepen niet zag. Toen in 2022 corona zowat was verdwenen, bleek dat er tijdens de twee vaccinatiecampagnes opnieuw een duidelijke toename te zien was in sterfte onder de 65-plussers”.

De gezondheidsautoriteiten benadrukten bij de start van de vaccinatiecampagnes dat er geen risico was op langetermijnbijwerkingen, omdat het vaccin op de plek van de injectie zou blijven en snel uit het lichaam zou verdwijnen. “Langetermijnbijwerkingen zien we eigenlijk nooit. Dat komt omdat het vaccin maar heel kort in het lichaam zit”, zei hoogleraar immunologie van Amsterdam UMC Marjolein van Egmond destijds. Maar de bewijzen stapelen zich op dat dit niet klopt. Steeds meer onderzoeken laten zien dat het spike-eiwit dat door de mRNA wordt geproduceerd door het hele lichaam reist. Het roept afweerreacties op, zoals ontstekingen, die in vitale organen, zoals hart, lever en eierstokken, ernstige schade kunnen aanrichten.

Vaccinatieslachtoffers laken “Lareb Lariekoek”


Agnes Kant is directeur van Lareb, het door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gefinancierde ‘onafhankelijke’ kenniscentrum dat meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen verzamelt en analyseert. Zij is ook lid van de Vaccinatiealliantie van VWS, die tot doel heeft “de vaccinatiegraad” omhoog te tillen. Daarnaast is de oud-politica verbonden aan de Denktank Desinformatie, een club influencers die in opdracht van VWS kritische geluiden over vaccins en het coronabeleid laat censureren. Kant claimt desondanks dat zij en Lareb onafhankelijk opereren. Vaccinatieslachtoffers beweren het tegenovergestelde en reppen van “Lareb Lariekoek”.

Een persoon die denkt een bijwerking te hebben gekregen na gebruik van een geneesmiddel of vaccin, heeft de mogelijkheid dat te melden bij het Lareb. Agnes Kant vertelt in ­december 2021 in de podcast ‘Medicijncast - aflevering 8 - over desinformatie in coronatijd’ hoe haar kenniscentrum werkt. “Op het moment dat iemand bij ons iets meldt, vragen we heel specifieke dingen uit. Is er aanleiding om bepaalde meldingen nader te analyseren, dan kijken we verder of we nieuwe dingen kunnen ontdekken. Het meldproces is heel zorgvuldig”, vertelt de directrice aan de interviewer, Ruud Coolen van Brakel, directeur van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Hij is, net als Kant, lid van de Vaccinatiealliantie en de daaruit voortgekomen Denktank Desinformatie. Laatstgenoemde club moest in opdracht van VWS mensen censureren die op sociale media kritisch waren over de vaccins en het coronabeleid, ook als die kritiek feitelijk was of van medisch specialisten kwam.

Bijwerkingencentrum Lareb, zo staat op de website, is “een onafhankelijke stichting met een raad van toezicht en een klinische adviesraad. Voor haar taken wordt Lareb gefinancierd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het ministerie van VWS”. Deze twee organisaties zijn uitgesproken vaccinatievoorstanders. Ze maken deel uit van de Vaccinatiealliantie en Denktank Desinformatie. Een van de taken van Lareb is alarm slaan bij onder andere VWS en CBG als er veel (vaccinatie)schademeldingen binnenkomen. Het kenniscentrum schatte in dat als de gehele Nederlandse bevolking zou worden gevaccineerd tegen het coronavirus, er 15.000 meldingen te verwachten waren, waarvan 600 ernstige. Die inschatting bleek er met een factor 15 naast te zitten. Toch trok Kant niet aan de bel, maar concludeerde ze in een interview met het AD in november 2021 al dat “we kunnen stellen dat de angst voor de vaccins onterecht was”.

Inmiddels zijn er steeds meer signalen dat Covid-mRNA-vaccins voor sterfte zorgen. Onder anderen de professoren Theo Schetters en Robert Malone stellen dat “er geen twijfel meer zou moeten bestaan over het oorzakelijk verband tussen mRNA-­vaccins en sterfte bij 65-plussers”. De vraag is of Kant nog wel onafhankelijk kan beoordelen of die claim waar is. Zijzelf en de mensen om haar heen hebben het vaccin immers al veilig verklaard, terwijl cruciale data om dat met zekerheid te kunnen zeggen nog altijd ontbreekt. “Op geen enkele manier zijn er aanwijzingen of kun je iets vinden waaruit blijkt dat wij niet transparant zijn en naar eer en geweten, onafhankelijk, de kennis over bijwerkingen delen. Iedereen die zegt dat Lareb gestuurd wordt door de overheid of de farmaceutische industrie, heeft ongelijk. Daar reageer ik dan wel op als we die vraag krijgen”, stelt Kant in de podcast. Aan mensen die “hun eigen waarheid creëren” besteedt de 56-jarige directrice geen aandacht meer. “Ik heb dan geen behoefte om uit te leggen waarom we iets wel of niet doen.” Ze noemt daarbij Café Weltschmerz en De Andere Krant.

Deze krant staat in contact met een aantal vaccinatieslachtoffers die precies het omgekeerde beweren. Zij stellen dat de oud-fractievoorzitter van de SP ‘een eigen waarheid’ heeft gecreëerd. Iris de Boer, die neurologische klachten kreeg na haar tweede Pfizer-prik: “Lareb staat niet open voor andere geluiden en hoort alleen de eigen muziek”. Het “zorgvuldige meldproces” dat Kant noemt, is volgens Esther Reinders, die pericarditis (ontstoken hartzakje) kreeg na vaccinatie, een klucht. “Lareb? Wat heb je eraan? Ze doen niks met je klacht. We hebben er al een leus voor bedacht: Lareb Lariekoek.” Een ander slachtoffer is René van Loo. De vaccinatischade is bij hem zo groot. Doordeweeks verblijft hij in een neuropsychologisch revalidatiecentrum om te herstellen. Hij toont een e-mail van Lareb waarin staat dat zijn meldingen niet zijn doorgekomen. “Zorgvuldig proces? Ik noem het ontmoedigingsbeleid. Omslachtig en vol fouten. En die moet je zelf weer oplossen door Lareb te bellen.”

Magdalena Dzambo vertelt dat haar officiële in het Rotterdamse Ikazia-ziekenhuis gestelde medische diagnose enorm is “afgezwakt” en omgezet in symptomen. Dzambo: “Ik heb mijn melding van endometriose graad 4 (zware menstruatieklachten, verklevingen van baarmoeder, eierstokken, darm en/of blaas, red.) met cystes doorgegeven. Ik vond deze daarop niet terug in de Lareb-lijst. Toen heb ik gebeld. Eerst zeiden ze: ‘het kan wel tot vijf weken duren voordat het verwerkt is’. Bijzonder, voor een simpele aanpassing in een Excel-lijst, dacht ik nog. Na vijf weken kreeg ik een vaag verhaal dat het bij ‘buiten de baarmoeder voorkomende baarmoederslijmvlies’ was genoteerd. Die definitie is niet juist. Ik zei: het is endometriose, een medische aandoening. Doen jullie dit afzwakken met opzet? Een Lareb-medewerker zei: ‘Nee, het is niet om af te zwakken, het staat nou eenmaal zo in het systeem. Sommige mensen zeggen iets en dan blijkt het uiteindelijk toch niet zo te zijn’. Alsof ik endometriose, een term die ik nauwelijks kan uitspreken, zou verzinnen.”

De Boer startte een supportgroep voor mensen met vaccinatieschade. Die had in no time meer dan duizend volgers. Ze laat De Andere Krant een telefoongesprek horen met een hakkelende Lareb-medewerker die geen duidelijk antwoord kan geven op haar vraag wat er met de meldingen van lotgenoten met FNS (Functionele neurologische stoornis) is gebeurd. “Ik heb dat gesprek online gedeeld, maar dat moest ik onmiddellijk verwijderen, anders zouden ze me aanklagen. Lareb doet er alles aan om de symptomen af te zwakken. Meld je gordelroos, dan noemen zij het jeuk.” Ze wil graag van Kant horen wanneer Lareb besluit serieus onderzoek te gaan doen. “Na twee jaar staat er nog steeds een disclaimer op de site dat meldingen van ernstige bijwerkingen ook toeval kunnen zijn. Dat komt voort uit een gebrek aan onderzoek. Ik heb me aangemeld voor onderzoek bij C-support – steunpunt voor mensen met langdurige coronaklachten – maar die laten horen: je moet hiervoor bij Lareb zijn.

Vervolgens heb ik Lareb gemaild, dat zegt: je moet bij C-support zijn. Daarna heb ik ze elkaars correspondentie gestuurd en niks meer gehoord. Zo gaat het steeds. Ze zitten nota bene in dezelfde straat in Den Bosch. Inmiddels hebben ze me in een e-mail verteld dat ze me nooit meer te woord zullen staan omdat ik ‘schofferend’ ben. Blijkbaar stel ik te moeilijke vragen.”

Als de vaccinatieslachtoffers tegenwoordig op Facebook hun verhaal delen, krijgen ze een melding: “Je bericht is in strijd met onze richtlijnen voor de community inzake desinformatie die kan leiden tot lichamelijk schade. Niemand anders kan je bericht zien.” Het is het gevolg van het handelen van de Denktank Desinformatie, waar twee personen van Lareb in zitten, inclusief de zichzelf ‘onafhankelijk’ noemende directrice. De Andere Krant vroeg Kant om een reactie, maar kreeg geen antwoord.

Albert Heijn ontkent betrokkenheid bij Denktank Desinformatie

Onafhankelijke onderzoekers Cees van den Bos en Daniël van der Tuin speuren al maanden door Wob-documenten, afkomstig van de overheid. Zij kwamen erachter dat ook supermarktconcern Albert Heijn is meegenomen in een mailinglijst van de groep van influencers die zich schuldig maakt aan het censureren van onwelgevallige meningen in opdracht van VWS. Albert Heijn laat bij monde van communicatiemanager Pauline van den Brandhof weten dat “een AH-medewerker door het ministerie van VWS op de verzendlijst is geplaatst van de Denktank Desinformatie. De medewerker heeft geen gehoor gegeven aan deze uitnodiging.” Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt sprak zich onlangs kritisch uit over de Denktank Desinformatie. “Ja, we wisten dat er een Denktank was. Wat we niet wisten, is dat ze informatie offline halen. Natuurlijk moet de regering bijhouden wat zich in het publieke domein afspeelt. En als er rare verhalen over vaccinatie rondgaan die absoluut niet kunnen, moet je onder het mom van de regering een Postbus 51-spotje, een persconferentie of advertentie betaald door VWS laten doen. Maar dat is wat anders dan informatie offline halen. Ik wil weten: wie gaf hen de mogelijkheden informatie offline te halen?”


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.