Nieuws Vaccinatieschade

Heeft Canada Pfizer voor de bus gegooid?

canada en pfizer
💹

Wereldwijd schandaal door vervuilde Pfizer-vaccins​
Wereldwijd schandaal door vervuilde Pfizer-vaccins
Datum: 1 november 2023
Vaccinatieschade

Toine de Graaf

Toine de Graaf

Nadat vier onderzoekers vervuiling van de Pfizer mRNA-vaccins met DNA-deeltjes vaststelden, was het wachten op de eerste publicatie in een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift. Op 19 oktober verraste het Canadese ministerie van Volksgezondheid, ‘Health Canada’, vriend en vijand: het bevestigde DNA-verontreiniging van de Pfizer-vaccins en liet tegelijk weten dat de fabrikant heeft verzuimd dit te melden. Viroloog Robert Malone spreekt van “een vervalst vaccin”.

Rond de Pfizer-vaccins ontvouwt zich een wereldwijd schandaal, mede mogelijk gemaakt door collectief falen van toezichthoudende instanties. Vorige week berichtte De Andere Krant dat vier wetenschappers onafhankelijk van elkaar vervuiling (‘contaminatie’) met bacterieel plasmide-DNA hebben vastgesteld in Pfizer-vaccins. Die verontreiniging zou mogelijk kunnen bijdragen aan hartstilstanden, auto-immuunziekten en kanker. Bijzonder is dat deze vervuiling niet optrad bij de vaccins die Pfizer gebruikte voor haar klinische registratiestudie, maar alleen bij de massaproductie waarbij een minder schoon productieproces is toegepast (‘proces 2’). De contaminatie omvat ontelbare DNA-deeltjes, inclusief DNA afgeleid van het beruchte Simian Virus 40 (SV40) dat erom bekend staat kankerverwekkend te zijn.

De gevolgen zijn op dit moment nog niet te overzien, maar steeds meer wetenschappers uiten hun zorgen.1 Al zijn er uiteraard ook velen die het beginnende schandaal proberen weg te wuiven. Feit is dat wanneer gezondheidsschade door DNA-contaminatie kan worden bewezen, Ă­emand daarvoor juridisch kan gaan opdraaien: Pfizer en/of overheidsinstanties die het hebben laten gebeuren. In dat opzicht is het veelzeggend dat Health Canada vorige week eieren voor haar geld lijkt te hebben gekozen. Op 19 oktober bevestigde Health Canada de DNA-verontreiniging van de Pfizer-vaccins Ă©n liet meteen weten dat de fabrikant dit niet heeft gemeld.
Juist de SV40-sequentie heeft Pfizer niet bekendgemaakt aan Health Canada. De volksgezondheidsautoriteit vertelde aan The Epoch Times dat het verwacht van vaccinmakers “dat alle biologisch functionele DNA-sequenties in een plasmide (zoals een SV40-versterker)” zijn geïdentificeerd bij indiening van een registratiedossier. Kevin McKernan, die in april het DNA-verhaal op gang bracht met een ‘preprint’-versie van een wetenschappelijk artikel, vermoedt dat Pfizer de aanwezigheid van de SV40-sequentie heeft verzwegen vanwege een stukje vaccingeschiedenis. Poliovaccins die ruim zestig jaar geleden werden gebruikt, bleken besmet met SV40. Dit virus zat in apenniercellen die waren gebruikt bij de vaccinproductie. Men besloot SV40 uit de vaccins te verwijderen toen bezorgdheid ontstond over de kankerconnectie.

De Canadese immunoloog Byram Bridle heeft de move van Health Canada in een indrukwekkend betoog op zijn Substack al betiteld als “een bekentenis van epische proporties”. In datzelfde stuk verwijst Bridle naar een nieuwe ‘preprint’ van McKernan, die op 19 oktober is geupload.2 Samen met onder meer de Canadese viroloog David Speicher onderzocht McKernan vaccinflesjes van meerdere Canadese partijen (batches) van zowel Moderna als Pfizer. Elk flesje bleek besmet met bacterieel DNA. De SV40-sequentie werd alleen aangetroffen in de Pfizer-flacons. In de nieuwste versie van het Moderna-vaccin (XBB.1.5) werd eveneens DNA-vervuiling vastgesteld. De nieuwste versie van het Pfizer-vaccin die momenteel in Nederland wordt gebruikt, is nog niet getest. Er is geen documentatie waaruit blijkt dat de fabrikant het probleem intussen heeft opgelost.

Daarnaast vonden de onderzoekers aanwijzingen voor een opvallende correlatie: hoe ernstiger een flesje uit een bepaalde Pfizer-batch was vervuild met DNA, des te meer serieuze bijwerkingen voor diezelfde batch zijn terug te vinden in de Amerikaanse bijwerkingendatabank (VAERS). Meer onderzoek is nodig. Het roept wel de ‘toxische’ batches uit de Deense studie in herinnering waarover De Andere Krant in editie 40 berichtte. Een klein deel van de Pfizer-batches in Denemarken bleek gelinkt aan een groot deel van de gemelde bijwerkingen. Het roept de vraag op: waren die ‘toxische’ batches – waarvan de meeste ook in Nederland zijn gebruikt – ernstiger vervuild met DNA?

Pfizer heeft juridische vrijwaring afgedwongen voor haar mRNA-vaccins. Bridle wijst op zijn Substack echter op Amerikaanse jurisprudentie die leert dat vrijwaring vervalt wanneer een medisch product vervuild is. Ofwel: het product maar niet “eventuele verontreinigingen” vallen onder de vrijwaring. Bridle voegt hieraan toe, met verwijzing naar de SV40-sequentie, dat het niet melden van een bioactief bestanddeel “nog een stap” verdergaat.

Op 23 oktober zette blogger Steve Kirsch een Zoom-sessie online met Bridle, McKernan en onderzoeker Chris Martenson.3 Hierin verklaarde Bridle dat Health Canada de Pfizer-vaccins onmiddellijk van de markt behoort te halen. Daarmee sluit hij zich aan bij Robert Malone, die vanwege de niet gemelde SV40-sequentie spreekt van een “vervalst” vaccin. Diezelfde dag onderbouwde Malone deze claim op zijn Substack @rwmalonemd, met verwijzing naar Amerikaanse wetgeving. Kirsch vat op X samen wat de Amerikaanse toezichthouder FDA te doen staat bij een vervalst vaccin: “De FDA moet het van de markt halen totdat de vervalsing is verholpen. Als de FDA dat niet doet, moet ze strafrechtelijk vervolgd worden voor het in gevaar brengen van het publiek en het niet volgen van de wet.” 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.