Nieuws Vaccinatieschade

Slachtoffers vaccinatieschade starten procedure tegen staat

proces vcs
Unsplash
💨

“Steeds meer wetenschappelijke studies tonen aan dat er serieuze schade optreedt​
“Steeds meer wetenschappelijke studies tonen aan dat er serieuze schade optreedt
Datum: 30 september 2022
Vaccinatieschade

Van onze redacteur


Advocaat Niels Vanaken van Open Legal Advocaten, bereidt namens slachtoffers van coronavaccinatieschade een collectieve rechtszaak voor tegen de Nederlandse Staat. “Er is naar mijn mening voldaan aan alle criteria van een onrechtmatige overheidsdaad in de zin van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek”, stelt Vanaken tegenover De Andere Krant.

“Steeds meer wetenschappelijke studies tonen aan dat er serieuze schade optreedt na de coronavaccinaties”, zegt Vanaken. “Ook getuigenissen van slachtoffers, ambulanceverpleegkundigen en begrafenisondernemers schetsen een alarmerend beeld.” Wat Vanaken de overheid met name verwijt is “dat zij de slachtoffers op het verkeerde been heeft gezet. De overheid heeft van meet af aan volgehouden dat het coronavaccin veilig zou zijn. Dit kon zij helemaal niet weten, want op het moment van de versnelde marktintroductie waren onvoldoende klinische onderzoeksdata beschikbaar om een dergelijk standpunt te staven”.

De voorlopige goedkeuring en adviezen door instanties als het Europese Medicijn Agentschap (EMA), het College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG) en de Gezondheidsraad zijn gebaseerd op onvolledig en onjuist onderzoek, stelt Vanaken.
De advocaat wijst erop dat op de overheid een zorgplicht rust, zeker als het gaat om de gezondheid van haar burgers.

“In het kader van informed consent had de overheid de slachtoffers op een juiste en volledige wijze moeten informeren, opdat zij voor zichzelf een weloverwogen vaccinatiekeuze konden maken. Daarentegen heeft zij via geraffineerde mediacampagnes hen juist aangespoord zich te laten inenten met een onveilig middel. Via een gerechtelijke procedure willen wij bewerkstelligen dat de rechtbank voor recht verklaart dat de overheid onrechtmatig heeft gehandeld ten aanzien van de slachtoffers. Dit opent vervolgens de weg voor schadeclaims in het kader van een schadestaatprocedure.”

De voorlopige goedkeuring en adviezen die door instanties als het Europese Medicijn Agentschap (EMA), het College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG) en de Gezondheidsraad zijn gebaseerd op onvolledig en onjuist onderzoek, stelt Vanaken. “Uit analyses van de klinische onderzoeksdata van bijvoorbeeld Pfizer volgt dat deze destijds niet heeft onderzocht hoe lang zijn vaccin bescherming biedt tegen Covid-19, of het vaccin effectief is bij ernstige Covid-19 klachten en of het vaccin überhaupt in staat is virusoverdracht tegen te gaan.” Dat laatste blijkt niet het geval te zijn, zo wordt inmiddels algemeen erkend.

De advocaat wijst er daarnaast op dat “Pfizer nooit heeft onderzocht hoe het mRNA-vaccin zich precies gedraagt in het lichaam. Bovendien hebben zij het vaccin klinisch niet getest op zwangere vrouwen, op mensen met een verzwakt immuunsysteem, op mensen die reeds Covid-19 hadden doorgemaakt en op ouderen met onderliggend lijden. Voor deze laatste doelgroep was het vaccin juist bedoeld.”

Zelfs heeft Pfizer haar onderzoeksdata gemanipuleerd, door reeds twee maanden na de start van haar klinisch onderzoek de interventiegroep en de placebogroep samen te voegen, zegt Vanaken. “Hierdoor was geen datavergelijking meer mogelijk. Dit is onvoorstelbaar.”

Vanaken onderzoekt ook of juridische acties mogelijk zijn tegen de fabrikanten zelf, waaronder Pfizer. De fabrikanten hebben veelal hun aansprakelijkheid uitgesloten in hun contract met de overheid. Hij noemt het opmerkelijk dat de overheid de inhoud van deze contracten strikt geheimhoudt.

Mensen die zelf schade hebben geleden na hun coronavaccinatie en zich willen aansluiten bij de juridische procedure, kunnen zich melden via: aanmelden@vaccinatieschade.com. 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.