Nieuws Vaccinatieschade

VWS, RIVM en Lareb verzwegen ernstige schade Covid-vaccins

verzwijging schade
Fotografie: Bart Maat | ANP
💹

Tegelijk begon overheid prikcampagne​
Tegelijk begon overheid prikcampagne
Datum: 25 maart 2023
Vaccinatieschade

Joris Baas, Karel Beckman


RIVM, bijwerkingencentrum Lareb en het ministerie van VWS werden in februari 2021 overspoeld met meldingen van ernstige bijwerkingen van de Covid-vaccins, waarvan vele dodelijk, maar hielden deze informatie geheim voor het publiek. Ze besloten zelfs de propagandacampagne voor de vaccins op te voeren.

Duizend meldingen per dag kwamen begin februari 2021 binnen bij Lareb van soms ernstige gezondheidsschade van de Covid-injecties. Op 9 februari 2021 worden 15 overlijdens en 15 epileptische aanvallen gemeld. Een dag later blijken al 100 mensen de dood te hebben gevonden na vaccinatie. Maar Lareb meldt niets aan het publiek. Minister Hugo de Jonge in zijn persconferentie van 23 februari ook niet. Het RIVM stelt op 19 februari 2021 in een interne e-mail dat het “belangrijk is dat er geen onrust ontstaat”. De overheidsinstanties zijn er enkel op gericht de vaccinatiebereidheid te vergroten, onthult onderzoeker Cees van den Bos op basis van interne correspondentie, vrijgekomen na Wob-verzoeken. Zijn verslag, gepubliceerd op zijn blog Bos & Bomen Substack, levert een onthutsend beeld op. Niet voor het eerst, maar, hoewel er Kamervragen zijn gesteld over zijn onthullingen, worden ze in de reguliere media volledig genegeerd.

Het RIVM krijgt al op 1 februari 2021 te horen dat het vaccin risicovol is, laat Van den Bos zien. Er wordt melding gemaakt van heftige allergische reacties die dodelijk kunnen zijn. Bij Lareb komen 7 maal zoveel meldingen binnen als verwacht. Maar RIVM, VWS en Lareb zijn er enkel op uit het publiek gerust te stellen. Lareb meldt in zijn rapportage van 2 maart 2021: “Op dit moment ziet Lareb in de meldingen geen patronen van klachten die wijzen op ernstige bijwerkingen waaraan gevaccineerden kunnen zijn overleden”. Dit terwijl in een interne e-mail van VWS van 24 februari staat: “Ter info, Lareb heeft aangegeven dat er op sommige dagen zo’n duizend meldingen binnenkomen en dat ze daarom snel moeten opschalen”.

Als het vaccin van Astrazeneca een ‘imagoprobleem’ blijkt te hebben, reageert het RIVM op 22 februari 2021: “We zoeken naar mogelijkheden om de reputatie van AZ te verbeteren.” Dit willen ze onder meer doen door het plaatsen van positieve artikelen in bijvoorbeeld RTL Nieuws of AD.

Tegelijk start VWS met een propagandacampagne die ervoor moet zorgen dat een aantal ‘key opinion formers’, waaronder leden van het OMT, “met Ă©Ă©n mond praten”, “ondersteunend aan ons verhaal”. Volgens dr. Wendy Mittemeijer, medisch-ethisch adviseur, is het op grond van de Geneesmiddelenwet verboden voor wetenschapsbeoefenaren of bij het publiek bekende personen om publieksreclame te maken voor een vaccinatieprogramma.

Overheidsinstanties verzwegen risico’s Covid-vaccins voor bevolking

Overheidinstanties als RIVM, Lareb, het College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG) en het ministerie van VWS werden in februari 2021 verrast door een enorm aantal meldingen van soms ernstige bijwerkingen van de Covid-vaccins, maar besloten deze informatie niet te delen met het grote publiek. Zij waren bang dat dit de vaccinatiebereidheid zou aantasten.

Een en ander blijkt uit interne correspondentie van de instanties die is vrijgekomen na Wob-verzoeken en zijn geanalyseerd door onafhankelijk onderzoeker Cees van den Bos. Hij richt zich in zijn jongste analyse op de periode februari 2021. Op dat moment richt de vaccinatiecampagne van de overheid zich op het zorgpersoneel, dat de weg moet banen voor de rest van de bevolking. Er heerst echter grote twijfel bij veel zorgverleners over de veiligheid van de vaccins. Terecht, zo blijkt al snel.

“Na een kleine maand prikken van zorgpersoneel en verpleeghuisbewoners, kwamen begin februari bij het RIVM de eerste zorgelijke berichten binnen over de injecties”, schrijft Van den Bos. “Het RIVM werd er op attent gemaakt dat er sprake was van een reactogeen vaccin. Hiermee wordt bedoeld dat het behoorlijk veel bijwerkingen veroorzaakt, zo blijkt uit een e-mail van 1 februari 2021. Er werden twaalf meldingen opgemerkt van een heftige allergische reactie na de Pfizer-prik, waarvan zes van anafylactische aard.”

Een week later, op 8 februari, meldt het officiĂ«le bijwerkingeninstituut Lareb zeven keer meer bijwerkingen dan verwacht. “Dit was geen reden om de vaccinaties stil te leggen. Integendeel, er wordt in verhoogd tempo doorgeprikt. Een dag later werd in een mailwisseling binnen het ministerie van WVS melding gemaakt van 15 overlijdens en 15 gevallen van epilepsie ofwel insulten. Uit een verslag van de werkgroep Veiligheidsbewaking blijkt dat meer dan honderd mensen de dood hadden gevonden na toediening van het vaccin. Dat komt ongeveer overeen met Ă©Ă©n dode voor iedere 6.500 gezette prikken.”

In een interne mail van het ministerie van WVS van 24 februari 2021 valt te lezen: “Ter info, Lareb heeft aangegeven dat er op sommige dagen zo’n duizend meldingen binnenkomen en dat ze daarom snel moeten opschalen. We hebben maandagochtend een afspraak met x om dit verder te bespreken. Ook in het kader van de financiering.” In drie reacties op deze mail gaat het over de “financiering”, oftewel hoe het Lareb het extra werk moet bekostigen. Een inhoudelijke reactie op het extreem hoge aantal meldingen ontbreekt.

Ter vergelijking: bij de griepvaccins voor het griepseizoen 2019/20 zijn in totaal 3 mensen na vaccinatie overleden bij mensen met hoge leeftijd of onderliggend lijden, volgens een rapportage van het Lareb. Er werden toen ongeveer 3 miljoen mensen tegen griep gevaccineerd, 1 overlijden op 1 miljoen vaccins. Dat betekent dat er 50 maal zoveel meldingen van overlijden zijn na de Covid-injecties dan na griepprikken vlak na het begin van de Covid-campagne bij een vergelijkbare doelgroep.

Van den Bos stuit vervolgens op de problemen met de Covid-injecties van Astrazeneca. Op 19 februari 2021 gaat een mail binnen RIVM uit naar hun ‘bijwerkingengoeroe’ hierover. Ook omdat er bij huisartsenpraktijken zelf veel ziekmeldingen binnenkwamen na vaccinatie. “Belangrijk is dat er geen onrust ontstaat”, is het meest concrete advies van de bijwerkingengoeroe van het RIVM. Later op de dag overweegt men binnen het RIVM de huisartsenpraktijken te adviseren om niet alle medewerkers zich tegelijk te laten prikken, omdat anders de kans bestaat dat praktijken moeten sluiten.

Op 24 februari 2021 komt een mail binnen bij het RIVM van de Parnassia-zorggroep voor geestelijke gezondheidszorg over de lage vaccinatiebereidheid. 15 procent van het personeel is uitgevallen na vaccinatie waarvan 3 van de 5 artsen. Ook wordt een geval van anafylactische shock gemeld.

Op 22 februari buigt het ministerie zich over de vraag hoe het imago van Astrazeneca kan worden opgekrikt via ‘ambassadeurs/steunpilaren’. Expliciet worden RTL en het AD genoemd als mogelijke steunpilaren. Geen woord over het feit dat uit meldingen blijkt dat het Astrazeneca vaccin mogelijk 150 keer dodelijker is dan de griepprik.

Op 14 maart adviseert het College ter beoordeling van Geneesmiddelen (CNG) om Astrazeneca tijdelijk niet meer te gebruiken, dit na alarmerende berichten uit Noorwegen en Denemarken. De WHO gaat hier echter niet in mee. Op 2 april 2021 stopt Nederland uiteindelijk toch met het toedienen van Astrazeneca bij mensen onder de 60. Een jaar later, op 22 april 2022, staakt men pas de productie van de vaccins. De restanten van de te gevaarlijk bevonden Astrazeneca-injecties worden naar Afrika gestuurd.

Ondanks alle meldingen wordt door geen enkele instantie overwogen om de campagne stop te zetten of het publiek te informeren. Hugo de Jonge noemt in de persconferentie van 23 februari 2021 wel positieve effecten na ongeveer 1 miljoen gezette vaccins, met name de afname van het aantal besmettingen in verpleeghuizen en zorgmedewerkers. “Ook zijn er hoopvolle eerste signalen over hoe de vaccins beschermen tegen overdracht van het virus”, zegt hij, terwijl later zal blijken dat de vaccins niet beschermen tegen overdracht. Hij rept met geen woord over de grote aantallen ernstige bijwerkingen, waaronder anafylactische shock, epileptische aanvallen en overlijdens. De Jonge had in een persbericht van 19 november 2020 al zonder enige onderbouwing gezegd dat “Nederlanders zich geen zorgen hoefden te maken over de veiligheid en effectiviteit van de toekomstige vaccins”. In december 2020 herhaalde hij deze bewering.

Ook Lareb ziet een paar dagen later, op 2 maart 2021, in zijn bijwerkingenrapportage geen reden om alarm te slaan: “Op dit moment ziet Lareb in de meldingen geen patronen van klachten die wijzen op ernstige bijwerkingen waaraan gevaccineerden kunnen zijn overleden”, zo wordt er gesteld. De officiĂ«le opdracht van Lareb, dat wordt geleid door ex-SP-­politica Agnes Kant, is om onafhankelijk bijwerkingen te registreren en rapporteren, maar Cees van den Bos had op basis van eerdere documenten al vastgesteld dat dit instituut het vooral als zijn taak beschouwt om “eventuele ongerustheid over de vaccins weg te nemen”.


Stortvloed meldingen VAERS

Net als bij het Lareb ontstaan er bij het Amerikaanse bijwerkingencentrum Vaers organisatorische problemen door de enorme hoeveelheid meldingen. De verwachting was dat het maximum op 1.000 per dag zou liggen. Dat ging er ver overheen, tot bijna 5.000 per dag. De IsraĂ«lische universitair docent Josh Guetzkow meldt dit op zijn blog op 21 maart 2023 en is geschokt over hoe daarop gereageerd wordt: “Zij catalogiseren een massale hoeveelheid slachtoffers, maar het belang van de stortvloed van rapporten wordt gereduceerd tot een kwestie van factureerbare uren, voldoende serverruimte en hoe de verwerking van deze massale rapportage van menselijk lijden te stroomlijnen”.


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.