Nieuws De Andere krant

Aan onze lezers

aan onze lezers
Beeld: MKfotografie
💨

De Andere kerstkrant van 2022​
De Andere kerstkrant van 2022
Datum: 24 december 2022
De Andere krant

Van onze redacteur


Op deze plek willen we alle lezers van De Andere Krant en in het bijzonder de abonnees hartelijk bedanken voor de steun. Alleen dankzij jullie kunnen we wekelijks het andere nieuws brengen. We sluiten 2022 af met een oplage van 12.000 kranten per week. Dat is een prachtige start, maar het is pas het begin. Voor komend jaar hebben we heel veel plannen. Van een wekelijkse strip tot een bredere blik op het buitenland, meer onderzoeksjournalistiek, thema-uitgaven en service voor de lezers. We verwachten dat we voor eind 2023 een krant zullen uitgeven die meer pagina’s beslaat dan de huidige 24.

Luisteren naar elkaar

“De mens bestaat in een veelheid en verscheidenheid. Het verlangen naar homogeniteit is een bedreiging voor onze menselijkheid. We zien andersdenkenden al te makkelijk als minder intelligent en omringen ons het liefst met gelijkgezinden. Maar van een dialoog met mensen die almaar hetzelfde denken als jij kun je niets nieuws leren. Het enige wat je eraan overhoudt is een stijve nek van al dat ja-knikken. Het meest kun je leren door nieuwe wegen te bewandelen uit de confrontatie met denkbeelden die niet de jouwe zijn. Dan pas kun je de mens beter leren begrijpen.”
Alicja Gescinkska (1981) filosoof en auteur van diverse boeken, vluchtte in 1988 met haar familie van Polen naar België, waar ze aan de universiteit van Gent promoveerde in de filosofie. Met haar boek ‘De verovering van de vrijheid’ (2011) oogstte ze veel lof.

Onderdeel van de oplossing

Natuurlijk schijnen wij het licht op belangrijke kwesties die door de reguliere media worden genegeerd, zoals: de hetze tegen Rusland, de censuur op social media, de dubieuze en soms misdadige praktijken van de medisch-farmaceutische industrie, het desastreuze stikstofbeleid dat niets met echte natuurbescherming te maken heeft, de onverkwikkelijke controledrang vanuit Brussel, de toenemende onvrijheid en dreiging van een surveillance-staat met digitale ID’s en centralebank-geld, de ondermijning van onze democratie door supranationale instanties als het World Economic Forum en invloedrijke ngo’s, de afkalving van onze rechtsstaat door activistische en falende rechtspraak, misbruik en mishandeling van kinderen, de intolerante ‘woke’-cultuur, het gevaar van schadelijke stoffen in het milieu, de rampzalige effecten van de experimentele mRNA-prikken. Het is bijna teveel om op te noemen. Wij blijven hier, ook in het komende jaar, bovenop zitten.

Maar we willen ook oplossingen aandragen. We weten dat onze lezers daar meer dan ooit behoefte aan hebben. We voelen ons zelf ook verantwoordelijk voor waar het met de wereld naartoe gaat. We zijn wat dat betreft niet somber gestemd. We hebben er vertrouwen in dat een nieuwe, betere wereld mogelijk is en gaat komen. We hebben geen dogmatische visie over hoe die eruit moet zien – we willen ruimte bieden en steun geven aan allerlei nieuwe initiatieven en visies waarvan we denken dat ze iets bijdragen aan de wereld. We zijn dit jaar daarom al begonnen met onze wekelijkse Samen Leven-pagina’s en De Andere Agenda. Komend jaar gaan we nog meer op zoek naar het ‘positieve’ nieuws. We zullen ook acties ondernemen, zoals de goed lopende Betaal Bewust Contant-actie. Zie: ​​deanderekrant.nl/cash.

Verbinders

De jongste vernieuwing van onze krant zijn de Verbinders. Veel lezers van De Andere Krant zijn zeer genegen om hun medemens te helpen of willen graag in contact komen met anderen. Door het plaatsen van een Verbinder kan iedereen een oproep doen aan andere lezers. We weten ondertussen dat het (vaak) werkt. Er zijn al huizen en vriendschappen gevonden. Meer informatie via deanderekrant.nl/verbinders

Voor alle halfjaar- en jaarabonnees: De Andere Digitale Krant

We hebben nog een ander nieuwtje voor al onze halfjaar- en jaarabonnees: zij krijgen voortaan ook toegang tot de digitale versie van de krant. We hebben daar veel verzoeken voor gehad, mede door de soms matige bezorging, en willen daar gehoor aan geven. Op zondagochtend verschijnt de krant voortaan in de applicatie van onze abonneeservice, Abonnementenland, en ontvangen onze abonnees bericht dat de krant daar gelezen kan worden. De digitale krant bieden we alleen in combinatie met de papieren editie aan. We geloven dat in deze tijd waarin het steeds moeilijker wordt om mensen te laten zien dat verhalen ook een andere kant kennen een papieren fysieke krant van groot belang is.

Wanneer lezers alleen digitaal willen lezen dan kunnen zij de papieren krant aan iemand doneren die de krant niet kan betalen. Hiervoor kan contact opgenomen worden met info@deanderekrant.nl. We zijn jullie ook dankbaar als je de papieren krant wil achterlaten op publieke plaatsen zoals bibliotheken, leestafels of in de trein. Dat helpt onze verspreiding.

Mocht iemand geen mail ontvangen met de digitale krant dan is het mailadres ons niet bekend. Om alsnog ook digitaal te kunnen lezen kan een e-mail verstuurd worden naar klantenservice@aboland.nl onder vermelding van De Andere Krant.

Betere bezorging vanaf 2023

De grootste frustratie zowel bij onze abonnees als bij ons als makers van de krant is de wisselende bezorging. Op plekken waar het op het ene moment goed gaat is de week daarna de krant weer te laat. Onze excuses daarvoor. Vanaf januari hebben we nieuwe afspraken gemaakt met Postnl. Daardoor heeft Postnl meer tijd om de krant bij onze abonnees in de bus te krijgen. We hopen dat hiermee de plaatselijke bezorgproblemen tot het verleden behoren.

Doneeractie

Onze doneeractie is een manier om lezers die zelf geen krant kunnen betalen te steunen met een abonnement. Dankzij de gulle giften van heel veel lieve donateurs hebben we maar liefst 85 mensen voor een jaar De Andere Krant cadeau kunnen doen. De reacties die we kregen van de ontvangers van de krant zijn hartverwarmend. Namens hen willen we alle donateurs hartelijk bedanken. Meer informatie: deanderekrant.nl/doneeractie

Geen krant op 31 december

Net zoals vorig jaar permitteren we ons één week per jaar om bij te komen. Deze krant is de laatste van 2022 en op 7 januari verschijnt de volgende krant. Deze krant is vier pagina’s dikker. Daarmee vangen we hopelijk het gemis volgende week een beetje op.

Wij wensen al onze lezers fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar, in het rotsvaste vertrouwen dat de waarheid en liefde zullen zegevieren. Zoals Martin Luther King heeft gezegd: “Liefde is de sleutel die de deuren opent naar de ultieme werkelijkheid en de enige kracht die haat en onverdraagzaamheid kan overwinnen”.

Het team van De Andere Krant


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.