Nieuws Klimaat

Duitsland wil bescherming vogels afzwakken voor windturbines

Vogels sterven uit door windturbines
💨

Datum: 26 januari 2022
Klimaat

Karel Beckman

Karel Beckman

De Duitse regering wil 2 procent van het Duitse landoppervlak reserveren voor windturbines. Om deze plannen te kunnen verwezenlijken, wil Berlijn de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, die bedreigde vogelsoorten beschermt, afzwakken, tot ongenoegen van natuurbeschermingsorganisaties. In Schotland heeft de Vogelbescherming gewaarschuwd dat sommige zeevogels kunnen uitsterven als alle plannen voor nieuwe windparken op zee doorgang vinden.

Duitsland wil de in het slop geraakte bouw van windmolens op land een flinke impuls geven. De nieuwe minister van Economie en Klimaatbescherming, vice-kanselier Robert Habeck, kondigde onlangs aan dat hij maar liefst 2 procent van het Duitse landoppervlak wil reserveren voor windmolenparken. Een nieuwe wet, die voor iedere deelstaat een minimum oppervlakte voor windmolens vaststelt, moet dit mogelijk maken. De Duitse en Europese windmolenindustrie hebben de plannen met gejuich onthaald.

Hoewel Duitsland nu al een van de koplopers is op windmolengebied, is de constructie van nieuwe windturbines sinds het topjaar 2017 gestaag gedaald. Dat komt deels door verzet van natuurbeschermingsorganisaties, die veel vergunningaanvragen aanvechten. Zij voeren aan dat zeldzame vogelsoorten als de Rode Wouw en de Zeearend gevoelig zijn voor verstoring door windturbines. De vogelbeschermers beroepen zich daarbij onder meer op de EU Vogel- en Habitatrichtlijn. Die behelst ‘een verbod op het doelbewust doden van bedreigde vogels, de doelbewuste verstoring van het broeden, overwinteren en migreren van de vogels, en het gebruik van alle middelen om de vogels te vangen of doden’.

Om de vergunningverlening vlot te trekken, wil de Duitse regering dat bij de vergunningaanvragen meer wordt gekeken naar de impact op het totale aantal vogels van elke soort, in plaats van naar de impact van individuele vogels in een bepaald gebied. Dit is echter in strijd met de EU Richtlijn. Wind Europe, de Brusselse lobbygroep voor de windmolenindustrie, heeft daarom, gesteund door de Duitse regering, voorgesteld de Richtlijn aan te passen. Dit tot ongenoegen van dierenbeschermingsorganisaties. Zo heeft de Duitse organisatie NABU (Naturschutzbund Deutschland) zich uitgesproken tegen verzwakking van de Richtlijn, meldt het online nieuwsmedium Euractiv. “De crisis van de natuur is net zo existentieel als de klimaatcrisis”, zegt een woordoverder van NABU.

In Schotland is ook sprake van een clash tussen windturbines en vogels. De officiële Schotse Vogelbescherming (‘Royal Society for the Protection of Birds’, RSPB) waarschuwde deze week dat een aantal zeldzame vogelsoorten met uitsterven wordt bedreigd en andere soorten dreigen te worden geschaad door de vele plannen om offshore windparken te bouwen rond Schotland.

Crown Estate Scotland – een geprivatiseerde organisatie die een groot deel van het Schotse land beheert – maakte op 17 januari bekend dat zij vergunning heeft gegeven voor 17 nieuwe windparken op zee. “De omvang van deze nieuwe windparken kan meer schade toebrengen aan Schotlands zeevogels, die van internationaal belang zijn, dan klimaatverandering”, verklaarde RSPB. “Ook zouden sommige soorten zeevogels kunnen uitsterven als gevolg van de plannen.” Het gaat onder meer om drieteenmeeuwen (kittiwakes), jan-van-genten (gannets) en papegaaiduikers (puffins).

Alle landen rond de Noordzee, waaronder Nederland, hebben ambitieuze plannen voor de bouw van offshore windparken. Als alle doelstellingen van de landen bij elkaar worden opgeteld en worden gehaald, zouden er in theorie in de Noordzee ruwweg 60.000 windturbines komen te staan.


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.