Nieuws Economie

Een “hoopvolle boodschap” voor mkb’ers, ondanks “naderend bloedbad”

interview pim van rijswijk
Beeld: MKFOTOGRAFIE
💨

Interview: belastingadviseur Pim van Rijswijk​
Interview: belastingadviseur Pim van Rijswijk
Datum: 15 augustus 2023
Economie

Ido Dijkstra

Ido Dijkstra

Belastingadviseur Pim van Rijswijk voorziet een “bloedbad voor ondernemers in het najaar”. De coronasteun die bijna 150 duizend mkb’ers moeten, maar niet kunnen terugbetalen, hangt volgens hem als “het zwaard van Damocles” boven hun hoofd. Ondanks deze onheilspellende bespiegeling, geeft Van Rijswijk samen met financieel specialist Ab Flipse eind september een Masterclass Voor Ondernemers (MVO 2023) waarin zij “een hoopvolle, opportunistische boodschap” prediken, “want het is nog niet te laat”.

“Dit moet niet slechts een verhaal worden over de waarheid achter Agenda 2030, de komst van CBDC’s en de mogelijke desastreuze gevolgen van een nieuwe lockdown voor ondernemers.”, stelt Pim van Rijswijk ferm. “Dat weten we nu wel!”

Toch, zo geeft de fiscaal adviseur grif toe, is het onvermijdelijk, eerst “de grote lijnen te schetsen” van het sombere economische getij waarin ondernemend Nederland is beland. “Het is echt goed mis, laat ik daarover duidelijk zijn.”

De Nederlandse overheid is volgens Van Rijswijk – auteur van zes boeken en regelmatig te gast bij onder Blckbx.tv en Ongehoord Nederland – een wegbereider van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties en het World Economic Forum (WEF). Deze hervormingsagenda zal ervoor zorgen dat de hele wereld anders bestuurd gaat worden. Op financieel gebied komt de macht nog veel meer bij de multinationals te liggen. Voor het midden- en kleinbedrijf, dat altijd gold als het kloppende hart van de economie, is geen plaats meer, zo voorziet Van Rijswijk.

“Dat is de reden dat ze willens en wetens nu het mkb en de agrarische sector aan het slopen zijn”, vertelt de 46-jarige ondernemer, die ruim voor de coronacrisis in de zogenaamde rabbit hole dook en al wist dat er achter de schermen van het politieke toneel andere agenda’s worden doorgedrukt. “Vergis je niet, veel meer ondernemers dan jij en ik denken, zien wat er werkelijk speelt. Zij moeten namelijk al die onnavolgbare regelgeving al jaren doorvoeren in hun bedrijf en zien met eigen ogen dat het niet klopt. In zijn totaliteit zijn het er echter te weinig die er een vuist tegen durven te maken. En de mainstreammedia hebben het er nauwelijks over. De situatie in het mkb zou het gesprek van de dag moeten zijn in de media, maar alleen het FD kopte vlak voor de vakantie: ‘Coronaschuld drijft mkb-ondernemers richting faillissement’. Zo blijft de massa denken dat het allemaal wel los zal lopen en gaat iedereen nu ogenschijnlijk zonder al te veel zorgen op vakantie.”

Van Rijswijk verwacht echter een “heel guur najaar” waarin zo’n 150 duizend ondernemers onder zware druk komen van de Belastingdienst. “Tussen de 50 en 60 duizend ondernemers kunnen hun coronaschuld niet terugbetalen en krijgen op korte termijn een deurwaarder op de stoep. Nog eens 90 duizend ondernemers hebben onregelmatigheden in de boekhouding en zijn daarna aan de beurt. Als deze bedrijven onderuitgaan, kan een domino-effect ontstaan dat grote gevolgen gaat hebben voor iedereen. Al deze bedrijven hebben immers werknemers die dan ook op straat komen te staan. Ondertussen blijven de prijzen van voedsel en goederen ook maar stijgen. Hetzelfde geldt voor benzine en de energierekening. Er nadert een perfecte storm. Als de staat ervoor zou kiezen alle coronaschulden voor de mkb’ers kwijt te schelden, dan zou dat Nederland zo’n twee miljard kosten en heel veel lucht verschaffen. Eigenlijk is dat hun morele plicht, want ze hebben zelf voor deze situatie gezorgd met hun beleid. Maar Den Haag gaat dat niet doen en ondertussen heeft Nederland in 2023 al weer 2,5 miljard euro aan steun gereserveerd voor Oekraïne, zonder de ogen te knipperen.”

De belastingadviseur spreekt over “een illusie” om te denken dat deze ontwikkeling nog tegen te houden is. “Hoewel we het er totaal niet mee eens zijn, roepen we niet op tot verzet, want dat heeft geen zin.” En toch, zoals Van Rijswijk aan het begin van het interview al zei, is zijn boodschap onverminderd “opportunistisch en hoopvol. We denken namelijk in mogelijkheden en kansen, die zich altijd weer aandienen. We zullen inventief moeten zijn om deze te pakken”, stelt hij. “Tijdens de bijeenkomst MVO 2023 (zie ook kader) zal het vooral daar over gaan.”

Waar zie je dan hoop en kansen?
“De eerste vraag die we de ondernemer gaan stellen is: sluit je bedrijfsstrategie nog aan bij de huidige tijdsgeest? Als het antwoord ja is, dan gaan we bekijken hoe deze koers vast te houden, rekening houdend met de tegenwind die gaat komen. Als het antwoord nee is, dan is het nu de tijd om het roer om te gooien. Als jij bijvoorbeeld een boerenbedrijf hebt, dan moet je je nu toch echt gaan afvragen of je nog wel gewenst bent op het feestje in Nederland. Besluit je te stoppen, dan ontstaan er nieuwe kansen. Er zijn volgens ons sowieso twee serieuze opties die besproken moeten worden: blijven óf vertrekken. Wij gaan mensen helpen twee plannen voor hun bedrijf op te stellen. Plan A voor Nederland en plan B voor een vertrek naar het buitenland. Dit soort vragen gaan we pragmatisch benaderen. We gaan zeker niet de ondernemer vertellen wat hij of zij moet doen. Stel een boer zegt: ik vecht tot de laatste snik door, dan zeggen wij: geweldig, principes zijn het allerhoogste. Deze dag staat vooral in het teken van een pragmatische benadering om het meest kansrijke pad voor de ondernemer te zoeken.”

Plan B: het buitenland. Leeft dat bij veel ondernemers?
“Ja, er is een aanzienlijk aantal ondernemers dat erover nadenkt. Benjamin van Doorslaer, een Belg, leeft al grotendeels in het buitenland. Hij zal tijdens de Masterclass voor Ondernemers MVO 2023 komen spreken over zijn ervaring en de Flag ­Theory uitleggen: een filosofie die uitlegt hoe je in meerdere landen vlaggetjes plaatst om gebruik te maken van de voordelen die landen te bieden hebben. Dit overigens zonder belastingontduiking te faciliteren, daar zijn we namelijk heel erg tegen. We willen niet zijn zoals onze overheid, die ons land ondermijnt. In het land waar jij je werk doet, moet je in principe je belasting betalen. Benjamin gaat vertellen hoe je nomadisch over de wereld kunt trekken, optimaal gebruik makend van de fiscale mogelijkheden in elk land. Jeroen Pols (jurist van Voorwaarheid en columnist van De Andere Krant – red.) komt vertellen over een woningbouwproject in Paraguay, voor mensen die de EU helemaal willen verlaten.”

Is vertrekken niet gewoon vluchten en Nederland in de steek laten? En naïef, want in heel de wereld wordt toch een controlemaatschappij opgetuigd?
“Dat is aan eenieder om zelf te beoordelen. Ik geloof in de gedachte om te vertrekken, want Nederland zit te diep in Agenda 2030. Zelf zal ik dan ook vertellen over de ‘Oranje-Vrijstaat’, een project van wakkere mensen die in het buitenland een community willen creëren. Het project kan gezien worden als landingskussen in het buitenland en mogelijk springkussen naar een ander land. Ik weet dat veel mensen het buitenland nu nog een stap te ver vinden, maar ik adviseer toch over de mogelijkheid na te denken. Je hoeft niks vast te leggen, maar het is wel goed alvast kennis en een netwerk op te bouwen voor als het toch nodig is. Dat zijn twee bezittingen die niemand je af kan pakken. Natuurlijk, er bestaat ook een kans alles instort, dat realiseer ik me terdege. Als de hemel naar beneden komt, dan is iedereen blauw. Daar is geen kruid tegen gewassen, dus daar ga ik me ook niet druk om maken.”

Volgens Van Rijswijk is de MVO 2023, een woordspeling op ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’, interessant voor drie categorieën van ondernemers. Eén: degenen voor wie het te laat om is de zaak nog te redden. “Die kunnen we helpen de schade zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door het bedrijf zo in te richten dat de ondernemer niet privé aansprakelijk is bij het definitieve faillissement”. Twee: degenen waarmee het nu nog goed gaat, maar buien zien naderen. “Die zullen we pragmatische tips aandragen om de koers snel te wijzigen.” En drie: degenen met wie het goed gaat voor wie ook de toekomst florissant lijkt. “Denk aan een ICT-bedrijf. Dat is een sector die belangrijk blijft in de veranderende wereld. Maar ook die wakkere ondernemer kan stuiten op problemen. Hij kan bijvoorbeeld gewetensbezwaren krijgen als hij wordt gedwongen mee te werken aan het optuigen van een controlemaatschappij. Het meest hoopvolle nieuws dat ik heb, is dat het voor veruit de meeste mkb’ers nog niet te laat is.”

Meer informatie: mvo2023.nl


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.