Nieuws Opinie

De overheid als nepsinterklaas

nepsinterklaas
Wouter Supardi Salari | Unsplash
💨

Mensen begrijpen niet hoe overheids-financiën werken​
Mensen begrijpen niet hoe overheids-financiën werken
Datum: 19 oktober 2022
Opinie

Pieter Stuurman

Pieter Stuurman

Om het vrijwel geheel verdwenen vertrouwen in de overheid weer enigszins op te vijzelen, komt het kabinet met een aantal hulpmaatregelen met betrekking tot de absurde energieprijzen. Het zogenaamde prijsplafond moet de gemoederen tot bedaren brengen en in veel gevallen lukt dat blijkbaar prima. Vrienden en kennissen hoor ik opgelucht ademhalen en ze geloven dat ze door het landsbestuur gered zijn. Als ik ervoor waarschuw dat de overheid al die financiële hulp alleen kan betalen door het benodigde geld daarvoor eerst op te halen, word ik uitgemaakt voor azijnpisser en weggezet als “negatief”: “Jij bent ook nooit tevreden”. Kennelijk begrijpen de meeste mensen niet hoe overheids­financiën werken en vragen ze zich nooit af waar de overheidssinterklaas de schijnbaar oneindige stroom cadeautjes vandaan haalt.

Maar ze zullen bedrogen uitkomen, want deze week is aangekondigd dat het geld voor al die tegemoetkomingen simpelweg zal worden opgehaald bij dezelfde bevolking als die ermee ‘ondersteund’ wordt. Vanaf 1 januari zal de btw op energie daarom van 9 naar 21 procent gaan, en zal de energiebelasting niet verlaagd, maar verhoogd worden. Tevens wordt de belastingkorting verlaagd met 200 euro per huishouden. Zo wil men de steunmaatregelen gaan financieren. Stel je voor dat je uit dankbaarheid op je blote knietjes valt, omdat Sinterklaas je overlaadt met geschenken, maar je vervolgens een torenhoge factuur stuurt. Direct betalen alsjeblieft! Inclusief de winstmarge! Je zou logischerwijze verwachten dat we de vermeende heiligheid van de goedheiligman dan toch even met andere ogen gingen bekijken. Maar dat logica het niet zo heel goed doet in het veld, hebben we tijdens de coronacampagne al kunnen vaststellen.

Desondanks wil ik nog een poging doen. Het prijsplafond geldt alleen voor het deel van de afname dat lager is dan het gemiddelde verbruik. Ruwweg betekent dit dat ongeveer de helft van de Nederlandse gezinnen onder dat gemiddelde zit, en de andere helft daarboven. Voor verbruik dat boven het gemiddelde uitkomt moet de volledige marktprijs betaald worden, vermeerderd met de hogere btw en energiebelasting. Een verkapte boete op meerverbruik. De helft van de Nederlanders kan dus rekenen op en nog veel hoger maandbedrag en wordt zo alsnog aan de bedelstaf gebracht. Klaar ben je!

Daarnaast past deze ‘overmachtssituatie’ héél toevallig ook wel heel perfect bij de voornemens het gasverbruik drastisch te gaan beperken. Botweg rantsoeneren van energie zou zonder die situatie niet zomaar worden geaccepteerd, maar wordt nu met gejuich ontvangen. En de meest efficiënte manier om dat te doen, is het onbetaalbaar maken van energieverbruik dat boven een arbitrair vastgesteld rantsoen uitkomt. Merk daarbij op dat de grens van wat ‘acceptabel’ geacht wordt, variabel is en dus steeds kan worden bijgesteld, en dat voor de boetes voor het overschrijden van die grens hetzelfde geldt. Zo wurmt de overheid zich tussen de leverancier en de consument en kan die overheid voorwaarden stellen aan het gedrag van iedereen. Want iedereen heeft immers energie nodig.

Maar ook komt het wel erg goed uit voor de door de VN geformuleerde, en door het WEF-gepropageerde SDG’s (Sustainable Development Goals). Zoals daarin te lezen valt beoogt men een ‘duurzame’ wereld, maar wordt er tevens vastgesteld dat mensen uit zichzelf nooit het ‘juiste’ zullen doen en dat er dus ‘krachtige’ (lees: autoritaire) overheden vereist zijn. Het komt ‘toevallig’ ook wel heel goed uit dat het WEF de werkelijke opdrachtgever is van vrijwel alle westerse regeringen, zoals meneer Schwab met onbeschaamde trots wist te melden, toen hij pochte dat hij het voor elkaar gekregen heeft om al die regeringen te infiltreren.

Samengevat komt het erop neer dat rantsoeneren niet mogelijk is zonder ‘overmacht’ en dat een autoritaire overheid die zich met al het gedrag van alle mensen kan bemoeien een vereiste is. Deze crisis maakt het allemaal mogelijk en moet voor de architecten achter de Great Reset dus wel een soort van godsgeschenk zijn. Kennelijk krijgen zij wel gratis cadeautjes van een werkelijke goedheiligman. Of zouden ze die crisis misschien zelf en doelbewust veroorzaakt hebben? Maar nee, dat zou natuurlijk een ‘complottheorie’ zijn.


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.