Nieuws Gezondheid

“Een normale arts-patiënt-relatie is niet meer mogelijk”

interview erwin annys
Beeld: dokter Erwin Annys
💨

“Mensen zijn bespeeld en angstig geworden”​
“Mensen zijn bespeeld en angstig geworden”
Datum: 23 januari 2023
Gezondheid

Corine Lepoutre


Na 22 jaar te hebben gewerkt als KNO-arts, chirurg en diensthoofd, besloot Erwin Annys (1970) begin 2022 zijn baan op te geven. Zijn ontluisterende ervaringen tijdens de coronacrisis deden hem beseffen dat hij binnen het gecorrumpeerde medische systeem niet meer in kan staan voor het belang van de patiënt. Hij schreef een boek over zijn ervaringen ‘Factcheck NEEN, niet elke arts deelt de mening van de televisie-expert’ en toert dit voorjaar door Vlaanderen en Nederland met een informatief programma, ‘De Ontmaskering’. “Het voelde alsof mij het zwijgen werd opgelegd en dan kan ik echt niet meer functioneren”, zegt hij in een interview met De Andere Krant.

Een anonieme aanklacht begin 2022 was voor Erwin Annys de spreekwoordelijke druppel: van de ene dag op de andere besloot hij zijn werkzaamheden als arts stop te zetten. Een ingrijpende beslissing na een 22-jarige loopbaan als specialist gelaats- en halschirurgie, waarbij hij onder meer werkte in het academisch ziekenhuis UZ Gasthuisberg Leuven en als diensthoofd in het regionaal ziekenhuis te Sint-Truiden.

Al vanaf de start van de coronacrisis kon Annys zich niet verenigen met de gang van zaken in de medische wereld. Om het onrecht dat hij in twee jaar pandemie had gezien te verwerken, begon Annys het van zich af te schrijven. Dit therapeutische proces werd versterkt door de vele telefoontjes van patiënten die zich afvroegen waarom hun arts plots was verdwenen. De behoefte groeide om patiënten en bekenden te informeren over de redenen van zijn vertrek, alsmede zijn eigen familie met wie hij, zoals zoveel mensen die van hun omgeving geen begrip krijgen, conflicten had. Wie volledig in het narratief gelooft ziet een vaccincriticus als een niet-betrokken egoïst in plaats van als een persoon die juist zijn verantwoordelijkheid neemt, is zijn ervaring.

Over Erwins vertrek uit het ziekenhuis was zijn vrouw de eerste maanden ook emotioneel. Pas toen zij beiden tot rust waren gekomen in Kroatië op hun kort daarvoor aangeschafte oude zeilboot ‘Moerasbever’ las zij zijn teksten, waarvan zij dermate onder de indruk raakte dat zij voorstelde er een boek van te maken. Na aanvankelijke twijfel besloot Annys toch publiekelijk bekendheid te geven aan de druk waaronder hij twee jaar lang had gestaan. Het resultaat is een vierhonderd pagina’s tellend boek vol bevindingen, feiten, ontluisterende leugens en een uitgebreide literatuurlijst. Een moedig boek waarin hij zijn zorgen en reflecties met ons deelt met als kernboodschap dat de vaccins onvoldoende werkzaam zijn, onveilig en onnodig voor het grootste deel van de bevolking. Het kleinere deel van de bevolking dat beschermd moet worden heeft recht op een werkzaam en veilig product en daarom moet dit vaccin worden gestopt volgens Annys.

Erwin, welk proces heb jij doorgemaakt?

Ik word vaak weggezet als iemand die tegen vaccins is, geframed als iemand die niet begrijpt hoe ernstig het coronavirus is geweest. Maar ik heb juist vanaf dag één, toen de misleidende boodschap werd verkondigd dat de infectie fataliteitsratio (IFR, het sterftecijfer – red.) enorm hoog was, mijn personeel naar huis laten gaan om ze niet in gevaar te brengen. Ik werd ingeschakeld bij een solidair systeem waar alle artsen spoeddiensten draaiden om coronapatiënten op te vangen. Dan was ik gekleed in een ruimtepak en ik heb gezien hoe onmenselijk het systeem was. Ik werd boos omdat mensen in eenzaamheid moesten sterven vanwege de disproportionele maatregelen, dat mensen moesten sterven met een tablet of smartphone en hun kinderen of echtgenoot niet meer mochten zien en dat ze onmiddellijk na overlijden in zakken werden weggevoerd.

Stierven er veel patiënten aan corona?

Jazeker wel, maar het gaat erom welke patiënten er stierven. Iets wat mij geshockeerd heeft is dat de epidemiologen, de televisie-experten in België in 2020 nog voor de komst van de vaccins, al wisten door een studie waarin ze perfect zelf aantonen wat de leeftijdsspecifieke IFR is, dat deze voor mensen onder de 40 jaar lager ligt dan een gewone griep. Onder de 60 wordt het vergelijkbaar met een griep, daarboven is het vergelijkbaar met een zware griep en nog ouder gaat de kans exponentieel omhoog. Dan heb je het over mensen die aan corona overleden met een gemiddelde leeftijd van 83 jaar, dus boven de gemiddelde levensverwachting.

Welke experts hebben die coronastudie uitgevoerd?

Er hebben ettelijke wetenschappers aan die studie meegewerkt maar Pierre van Damme en Geert Molenberghs waren de namen die vaak op televisie waren en eigenlijk de bevolking hebben meegetrokken. De studie is pas in de lente van 2022 in Eurosurveillance gepubliceerd toen de mensen al drie keer een prik hadden gehad, terwijl hij al was ingediend eind 2020 en aanvaard in de lente van 2021.

Ondanks dat hun eigen onderzoek anders uitwees hebben deze experts op televisie een ander verhaal verteld?

Niet een ander verhaal verteld, ze hebben het gewoon verzwegen. Ze hebben de indruk gewekt dat het voor iedereen bijzonder bedreigend was. Dan is er de leugen dat we het virus zouden uitroeien door ons allemaal te laten vaccineren, terwijl elke viroloog weet dat je een snel muterend luchtwegvirus niet kunt uitroeien, omdat het een replicatietijd van ongeveer vijftien uur heeft. Het is een illusie dat je met een vaccin dat kunt bijbenen. Plus de leugen van de asymptomatische transmissie, waarbij een gezonde volledig klachtenvrije persoon op grote schaal anderen zou gaan besmetten. Alsof iedereen voor iedereen plots een gevaar was. Dat er gekozen is voor massavaccinatie is compleet fout geweest.

Waarom werd er voorbij gegaan aan de natuurlijke immuniteit?

Als keel-, neus- en oorarts benadruk ik het belang van de natuurlijke immuniteit en vooral de aspecifieke aangeboren immuniteit die eigenlijk vaak belangrijker is dan de verworven specifieke immuniteit. In alle jaren dat ik arts was en veel in aanraking kwam met luchtweginfecties, ben ik zelf nooit ziek geweest. Zo zijn er in het begin ook veel mensen geweest die wel in aanraking kwamen met het coronavirus, maar het helemaal niet hebben gemerkt. Juist door elke keer te injecteren met hetzelfde vaccin tegen het Wuhan-virustype maak je mensen afhankelijk van onaangepaste antilichamen.

Werd met die boosters dan weer precies hetzelfde product ingespoten?

Dat is zo, dat is nooit benadrukt, maar het is absoluut hetzelfde vaccin. Toen die Delta kwam is er een flinterdun onderzoek gedaan met slechts 306 mensen om toch maar te kunnen aantonen dat er nog een beetje effect was met hun Wuhanvaccin tegen Delta, namelijk enkele maanden, en tegen Omikron amper enkele dagen.

Er zijn al geruime tijd zoveel zieken, wat is daar de oorzaak van?

Virussen repliceren heel snel en door de lockdown is de natuurlijke immuniteit onmogelijk gemaakt. Jonge gezonde mensen kwamen niet meer met elkaar in contact, wat juist noodzakelijk is om groepsimmuniteit te creëren en daarmee de bevolking in zijn geheel te beschermen. Massavaccinatie creëert hetzelfde probleem, want iedereen heeft antistoffen tegen het Wuhanvirus. Die binden zich wel aan een nieuw virus maar elimineren het niet. Die mensen worden vatbaar voor herinfectie. Ze worden zelf eigenlijk fabriekjes voor nieuwe varianten.

Ze worden zelf fabriekjes? Dat klinkt alarmerend.

Laat ik het aan de hand van antibiotica uitleggen. Wanneer je antibiotica te pas en te onpas voorschrijft ontstaan er multiresistente bacteriën. Datzelfde probleem krijg je als er op wereldschaal wordt gevaccineerd met stoffen die niet adequaat meer zijn, namelijk tegen het Wuhantype dat allang voorbij is. Nu vaccineert men met combinatievaccins tegen Omikron maar ook die waren bij de uitrol al achterhaald. De meest resistente typen virussen ontsnappen daaraan en de angst van virologen is dat wij op dit moment de volgende pandemie aan het creëren zijn met een variant die heel besmettelijk en ook nog eens veel ziekmakender is.

Door antistoffen die het virus niet volledig uitschakelen krijg je immuuncomplexen met het virus die ontstekingsstimulerend zijn (Antibody Dependant Enhancement) en het virus ontsnapt aan het immuunsysteem omdat dit het niet meer kan uitschakelen (Viral Immune Escape). Wat je nu ziet is dat er veel meer ziektegolfjes zijn waar zwakke mensen aan overlijden en als je dat optelt is dat veel meer dan in een griepseizoen.

Dat effect was toch al eerder bekend, wat is er aan de hand dat dit wordt genegeerd?

Dat heb ik mij ook afgevraagd en ik kom tot meerdere conclusies. Het is veelomvattend. Ten eerste zien we een toenemende bureaucratisering van de geneeskunde. Ziekenhuizen gaan zich gedragen als bedrijven en patiënten worden steeds meer cliënten. De beslissingsmacht ligt bij organen die ver van de patiënt staan en bij mensen die niks meer van geneeskunde weten.

Ten tweede zie je een corrumpering van het medisch industrieel complex. In 1980 werd in Amerika de wet Bayh-Dole ingevoerd, waarbij academici voor onderzoek van farmaceutische producten een licentie kregen met bijbehorende royalties, een geldstroom dus van de industrie naar de arts. Big Pharma ging symposia financieren en prominente academici betalen voor lezingen over medicatie. In de psychiatrie leidde dat tot grote schandalen over antidepressiva. Barack Obama vaardigde in 2013 de Open Payments Law uit en een openbare database, Dollars for doctors, zou zorgen voor financiële transparantie. Paradoxaal genoeg werd de corruptie gelegaliseerd maar bleef het ethisch reveil uit. Heimelijke lobby maakte plaats voor openlijke propaganda.

Ten derde noem ik de ontsporing van het neoliberale kapitalisme. Dan kom je bij de elite van deze wereld, de multinationale instellingen zoals het World Economic Forum (WEF) waarbij je hetzelfde fenomeen ziet als bij Big Pharma. Het WEF was aanvankelijk een lobbyistenclubje dat inmiddels regeringen aanstuurt. De zogenaamde liefdadigheidsorganisaties als de Bill en Melinda Gates Foundation zitten met handen en voeten in de farmaceutische industrie en financieren tegelijkertijd de World Health Organisation (WHO). En er worden nog steeds events georganiseerd, met simulaties van pandemieën waar openlijk censuur en massavaccinatie worden bepleit. Denk aan Event 201 in 2019.

Jij stelt als arts dat je niet meer kunt functioneren en dat het vaccin moet worden gestopt. Wat is de stand van zaken?

Er wordt steeds meer bekend. De data van de twee maandenstudie van Pfizer zelf zijn geheranalyseerd door de groep van Fraiman en Peter Doshi en zij komen tot de conclusie dat er ernstige neveneffecten optreden bij 1 op de 800 mensen. Dit betreft bijwerkingen die variëren van trombose tot hartinfarcten en neurodegeneratie die allemaal in mijn boek worden behandeld.

Geneeskunde draait om primum non ­nocere, in de eerste plaats niet schaden. En om informed consent, wat betekent dat je met de patiënt de voor- en nadelen van een behandeling bespreekt en respect hebt voor de mening van de patiënt. Het belang van het individu is ingewisseld voor het corporate consent. De bedrijven hebben beslist voor de patiënt en zo een behandeling opgedrongen. Tegen die doctrine en propaganda kun je als arts niet op. De patiënt is bespeeld en angstig geworden waardoor de normale arts-patiënt relatie niet meer mogelijk is. Zwangere vrouwen die altijd zijn beschermd in de geneeskunde kwamen om een vaccinatie vragen. Mensen zijn misleid en wisten niet dat ze in een fase 3 trial zaten, dat de vaccins zijn uitgerold met een noodvergunning. Dit is ethisch en moreel verwerpelijk. Er zijn voldoende alternatieven en behandelingen die goed en goedkoop zijn. Vaccins zijn onvoldoende werkzaam, onveilig en onnodig voor het grootste deel van de bevolking. Dat verhaal moet worden verteld en dat doe ik samen met Steven Arrazola de Oñate in De Ontmaskering.


Steven Arrazola de Oñate van het videokanaal ‘Compleetdenkers’ en dr. Erwin Annys komen met ‘De ontmaskering’ naar Vlaanderen en Nederland, een programma waarin zij elkaar bevragen om de leugens met harde feiten te ontmaskeren. “Ook omdat ik letterlijk mijn collega’s wil ontmaskeren”, aldus Annys, “want het dragen van mondmaskers voor virale infecties is in feite fraude en volstrekt onwetenschappelijk, dat is in de geneeskunde nog nooit gebeurd. Mondmaskers zijn een instrument naar de toekomst om de mensen angstig te maken en opnieuw te kunnen vaccineren.”

Neem mensen mee die je liefhebt en waarvan je denkt dat de lezing hen de ogen kan openen.
‘De ontmaskering’: Antwerpen 4 februari 2023, Breda 12 februari 2023. Voor informatie en tickets: moerasbever.com


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.