Nieuws   Gezondheid

Gezondheidscoöperatief Nederland: regie over de eigen gezondheid


Gezonheidscoörperatief
Illustratie: Purusha Geelen-van de Graaf
💨

“Samen zijn wij de verandering”​
“Samen zijn wij de verandering”
Datum: 23 maart 2022
Gezondheid
Anja Veerman
Anja Veerman

Binnen het Gezondheidscoöperatief Nederland (GCN), een ledenorganisatie die in heel Nederland actief is, werken mensen samen aan hun eigen gezondheid – en aan die van de maatschappij. De huidige kijk op gezondheid is te beperkt, stellen zij: gezondheid omvat het hele leven en begint bij de opvoeding. Vanuit het Gezondheids­coöperatief zijn in de afgelopen twee jaar 14 zogeheten Schenk-Kringen opgericht, waarin leden elkaar ontmoeten en ondersteunen, ook financieel.

Het Gezondheidscoöperatief is twaalf jaar geleden opgericht door beeldend kunstenares Purusha Geelen-van de Graaf, vertelt voorzitter Paula van der Velde. “Purusha maakte toen een lelijke val van de trap. Tot haar ontsteltenis bleek dat de behandeling zoals zij die zelf voorstond niet door de ziektekostenverzekering werd vergoed. De behandeling kostte haar en haar man, Robbert Geelen, alsnog drieduizend euro. Je eigen financiële positie bepaalt blijkbaar de mate van keuzevrijheid die je hebt om op je eigen manier weer gezond te worden.” Deze ervaring deed hen besluiten het Gezondheidscoöperatief Nederland op te richten. Het is een netwerk waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten, van gedachten wisselen, samen activiteiten ondernemen en elkaar inspireren.

Purusha en Robbert richtten zich aanvankelijk op de verwezenlijking van een nieuwe, alternatieve basisverzekering: de Gezondheidsverzekering. Het innovatieve karakter van de Gezondheidsverzekering, die uitgaat van wederzijds vertrouwen en de eigen regie van de verzekerden, bleken niet in het denkkader te passen van de vergunningverleners. Ondanks de positieve gesprekken met de autoriteiten, kon er niet van de bestaande regels worden afgeweken. Paula: “Wij wilden het karakter van De Gezondheidsverzekering niet aantasten en deze ligt daarom nu op de plank, klaar voor als de tijd er wel rijp voor is”.

Voor Paula, die zelf ook slechte herinneringen heeft aan een ziektekostenverzekering die niet wilde uitkeren, voelde het initiatief als een warm bad. “In de huidige maatschappij wordt te vaak gezocht naar one size fits all–oplossingen. Bij ons is gezondheid een breed begrip en staat de individuele mens centraal. Daarbij hoort keuzevrijheid, met ruimte om te mogen zijn wie je bent.”
De leden van de Gezondheids­coöperatie ontmoeten elkaar op een ontspannen manier, waardoor er ruimte ontstaat voor persoonlijke verhalen. Ze delen kennis en expertise om samen tot oplossingen te komen. Paula: “We inspireren elkaar en samen vergroot je de kennis binnen en buiten de kring. Vertrouwen is ons vertrekpunt met ruimte om jezelf te zijn, zonder goed of fout. Het moedigt aan de regie over het eigen leven en gezondheid te vergroten en te leven vanuit het hart. Daarom is het motto van het Gezondheids­Coöperatief Nederland: Samen zijn wij de verandering”.

Met de GezondheidsVerzekering op de plank, opende zich de weg naar een nieuw initiatief: de Schenk-Kringen. “Sinds 1 april 2020 zijn door het hele land 14 Schenk-Kringen opgericht door leden en enkele zijn nog in oprichting”, vertelt Paula. “In een Schenk-Kring kan in onderling vertrouwen besproken of gedaan worden waar op dat moment behoefte aan is. Elke Schenk-Kring heeft een coördinator en deze coördinatoren komen ook weer regelmatig samen. De ontmoetingen dragen bij aan de verdere ontwikkeling van het gedachtengoed. Door de verbinding ontstaat creatieve kracht.”

Vanuit de Schenk-Kringen is inmiddels het Gezondheid Fonds ontstaan, een organisatie met een coöperatieve vorm. De deelnemers leggen maandelijks een bedrag van € 30 in. Bij een meerpersoonshuishouden worden de bedragen lager. Het Fonds is bedoeld om elkaar te helpen toegang te krijgen tot natuurlijke geneeswijzen. “Het Gezondheid Fonds, in combinatie met het Gezondheidscoöperatief – en op termijn misschien de Gezondheidsverzekering als we dat als leden willen – zijn instrumenten waarmee wij ons van het huidige ‘zieke’ zorgstelsel onderscheiden. Het is kleinschalig en overzichtelijk. Door de onderlinge betrokkenheid ontstaat er een gezamenlijke ­verantwoordelijkheid en ben je samen de financiële kracht.”

Waardengedragen normen

Het ethisch fundament onder het Gezondheidscoöperatief Nederland zijn de ‘waardengedragen normen’. Elk lid onderschrijft deze zeven normen:
  • Omgang met elkaar is gebaseerd op vertrouwen, eerlijkheid en oprechtheid
  • Dienstbaar zijn aan het menselijk belang
  • Ieder mens heeft de vrijheid van keuze naar eigen inzicht inhoud te geven aan zijn leven en gezondheid.
  • Eenieder spreekt vanuit de eigen ervaring
  • Eenieder heeft een lerende houding vanuit zelfreflectie en verbinding
  • Expertise en innerlijk inzicht verkregen vanuit introspectie zijn het leidende principe
  • Geld, systemen, organisatiestructuren en theorieën zijn een middel
“Op deze basis zijn we respectvol naar elkaar en is de keuzevrijheid van iedereen gewaarborgd, ook wanneer er verschillen in inzicht bestaan”, stelt Paula van der Velde, voorzitter van het Gezondheids­coöperatief. “Handelen uit liefde is hét antwoord op de uitdagingen van de samenleving van vandaag. Zo krijgen de Waardengedragen Normen een diepere betekenis.”
 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.©2022 De Andere Krant B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.