Nieuws Samen Leven

Keuze Vrij Bij Mij werkt aan een mensgerichte maatschappij

interview keuze vrij
Beeld: MKFOTOGRAFIE
💨

Interview Olaf Weller en Ed Kortekaas​
Interview Olaf Weller en Ed Kortekaas
Datum: 23 mei 2024
Samen Leven

Peter Toonen

Peter Toonen

Wil je zo vrij mogelijk leven zonder big tech, big pharma en de grote geldsystemen? Wil je (helpen) bouwen aan die nieuwe vrije wereld, maar weet je niet waar je moet kijken in het woud van alternatieve mogelijkheden en oplossingen? Keuze Vrij Bij Mij, tijdens coronatijd gestart als platform waarop je kon vinden waar en bij wie je nog welkom was zonder QR-code en mondkapje, groeit inmiddels uit tot een kennisplatform dat oplossingen biedt om de controlemaatschappij het hoofd te kunnen bieden. Initiatiefnemers Olaf Weller en Ed Kortekaas praten over deze update van hun organisatie.

Wilde je in de coronaperiode zonder de poespas van mondkapjes of toegangsbewijzen naar de kapper, de tandarts, een winkel of horecagelegenheid? Dan kon je op de website van Keuze Vrij Bij Mij precies vinden waar je in jouw buurt terechtkon. Iedereen moest vrij kunnen zijn in zijn keuzes (over lijf en leden) vond Hagenaar Olaf Weller, en in voorjaar 2021 zette hij de website keuzevrijbijmij.nl op voor al die anderen die er hetzelfde over dachten. Bijna zevenduizend ondernemers sloten zich aan.

“Via succesvolle crowdfunding en met hulp van veel vrijwilligers wisten we onze website in de lucht te krijgen”, memoreert Weller. “Bovendien ontstond er een geweldige beweging van mensen die zich op een positieve en verbindende manier uitspraken en inzetten voor keuzevrijheid. Dit leidde ertoe dat toen in dat jaar de QR-code zijn intrede deed, we met meer dan vijfhonderd vrijwilligers – voorzien van posters, flyers en stickers – de straat op zijn gegaan om winkeliers en horecaondernemers de vraag te stellen of bij hen iedereen welkom zou blijven, ongeacht persoonlijke keuzes over lichaam en gezondheid. Dit zorgde ervoor dat op veel plekken de sticker met de tekst ‘Hier is iedereen altijd welkom’ werd geplakt en advertenties werden geplaatst op keuzevrijbijmij.nl. Er werden waardevolle gesprekken gevoerd en de actie kreeg veel positieve publiciteit in lokale en landelijke media.”

De website en de actie zijn illustrerend voor Olaf Weller en Keuze Vrij Bij Mij: “Mijn leidraad is altijd: hoe kunnen we oplossingen creëren? Als je vaststelt dat iets niet goed is, dan is het fijn als je met alternatieven kunt komen. Zo hebben we – omdat de theaters dicht waren – in samenwerking met componist en pianist Roger Spees Luister Vrij Bij Mij opgezet, met huiskamerconcerten voor en door muzikanten. We lanceerden ook de online hulplijn Praat Vrij Bij Mij, door therapeuten. En voor iedereen die zich zorgen maakte over de mogelijke invoering van QR-codes op de werkvloer kwam er de vacaturesite Werk Vrij Bij Mij.

Inmiddels zijn de coronamaatregelen al een tijdje van de baan, maar we zijn ons door die tijd ervan bewust geworden dat de controle en dwang in onze samenleving toenemen. Bijvoorbeeld met de cbdc (Central Bank Digital Currency), de massasurveillance van geldtransacties door banken, de komst van de Europese Digitale Identiteit, de grip van de farmaceutische industrie op onze gezondheidszorg en bigtechbedrijven die je dagelijks volgen en toegang hebben tot al je data. Een groeiend aantal mensen heeft daarom behoefte aan kennis en informatie over alternatieven voor deze controlemaatschappij.”

“We richten ons nu daarom op drie gebieden”, vervolgt hij. “Gezondheid, geld en technologie (big tech). Als het om onze gezondheid gaat, zien we een grote invloed van big pharma op de zorg die nauw verweven is met overheden en media. Bepaalde natuurlijke geneeswijzen worden in diskrediet gebracht of zelfs illegaal gemaakt. Wat betreft ons geld zien we de komst van digitaal programmeerbaar geld, waardoor banken en overheden kunnen beïnvloeden waaraan jij je geld uitgeeft, en daarmee jouw gedrag en keuzevrijheid bepalen. Daarmee komen we automatisch uit bij ons derde thema: big tech. Door de komst van een digitale identiteit bestaat het risico op een social credit-systeem, zoals in China al het geval is. Dat is niet de samenleving die wij voor ogen hebben voor onze kinderen en onszelf.”

Het was geen wonder (of juist wel) dat Olaf Weller al tijdens de coronaperiode Ed Kortekaas vond om gezamenlijk het project van Keuze Vrij Bij Mij tot een succes te maken. Olaf is van huis uit productontwikkelaar en Ed heeft een marketingachtergrond. Beiden zijn ook huisvader, komen uit Den Haag en hadden dezelfde kijk op de coronamaatregelen en hoe je hiermee op constructieve wijze kon omgaan.

Ed Kortekaas: “Al voor de coronatijd was ik geïnteresseerd in geopolitiek en nieuwsachtergronden. Ik ontdekte dat veel interessante informatie niet in de regulaire media naar buiten gebracht werd, maar in de coronatijd zag ik ook dat ik als freelancer mijn opdrachten en inkomsten verloor. Vanaf dat moment ben ik mijn marketingkennis en ervaring gaan inzetten voor het vergroten van vrijheid. In eerste instantie protesteerde ik tegen de maatregelen, vooral met uitingen op het internet en via allerlei social media. Gaandeweg kreeg dit een constructievere vorm toen de paden van Olaf en mij kruisten. Olafs visie om je volledig te richten op wat je wél wilt en deze tijd te zien als een kans – omdat duidelijk wordt dat bepaalde systemen niet (meer) werken en alles voorhanden is om daarvoor wat beters in de plaats te laten komen – sprak me enorm aan. In februari 2021 deelde Olaf bij mij thuis aan de keukentafel zijn idee voor Keuze Vrij Bij Mij. Binnen een paar maanden waren we er allebei fulltime mee bezig. En nog steeds. Vrijwel alle aandacht en tijd gaat naar oplossingen. Dit is ontzettend leuk, het is zinvol en geeft veel energie!”

“Soms lijkt het of er steeds meer wordt gepolariseerd, maar uiteindelijk wil ieder mens hetzelfde: een vrij en gelukkig leven en het beste voor zijn familie en naasten”, gaat hij verder. “Daarin kunnen we elkaar vinden. Hier ligt de kracht van Keuze Vrij Bij Mij. Vroeg of laat merkt iedereen dat er minder vrije keuze is. Omdat je een winkel niet binnen mag, omdat je je mening niet mag uiten, omdat je een bepaalde aankoop niet mag doen, omdat je niet mag reizen, omdat je een bepaald medicijn niet mag gebruiken... noem maar op. Op het moment dat dit gebeurt en je ziet geen alternatief, voel je je gedwongen erin mee te gaan. Hier komen wij in beeld. Wij laten zien dat er fantastische alternatieven zijn op het gebied van gezondheid, geld en technologie, waarbij je je vrije keuze wel behoudt. Het is ons doel dat een kritische massa mensen deze alternatieven ontdekt en gaat omarmen. Zo ontstaat er vanzelf een mensgerichte maatschappij.”

Olaf Weller: “Keuze Vrij Bij Mij verandert daarom in een kennisplatform. Wij willen inspiratie bieden door al die geweldige alternatieven te laten zien, we informeren inhoudelijk en we helpen geïnteresseerden zelfs ermee aan de slag te gaan. Zo organiseren we webinars over eerdergenoemde onderwerpen, bijvoorbeeld over privacyvriendelijk internetten, alternatieve geldsystemen of natuurlijke geneeswijzen. Vorige week nog hadden we ruim driehonderd deelnemers aan een webinar van een orthomoleculair therapeut. We willen anderen helpen minder afhankelijk te worden van antidepressiva en big pharma en hen bekrachtigen in het zichzelf helen. Je ziet dan een verschuiving van gecentraliseerde macht (zoals van de EU) naar decentralisatie, en daarmee ook naar het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor je gezondheid en voor alles in je leven. Dat geldt ook voor onze geldzaken, waarvoor we alternatieven bieden zoals betalen met complementaire munten (zoals de florijn, de URA) of met crypto. Ook organiseerden we workshops om je computer vrij te maken van big tech. We hebben al honderden mensen geholpen hun computer om te bouwen, zodat daarop niemand meer kan meekijken en je data echt alleen van jou zijn. Daarnaast wijzen we platformbezoekers via artikelen en podcasts op onderwerpen als: waarom je beter Signal kunt gebruiken dan Whatsapp of liever Tuta Mail dan Gmail als je waarde hecht aan je privacy. We willen iedereen helpen minder afhankelijk te worden van controle- en dwangsystemen. Dit vraagt overigens wel wat van je. Het kost tijd om nieuwe dingen te leren, en dan kom je soms ook weerstand in jezelf tegen, die je weer mag overwinnen.

Op dit moment groeien we. We hebben steeds meer waardevolle informatie, steeds meer volgers en steeds meer mensen die zich bij ons aansluiten. Momenteel werken we aan een nieuw online platform, zodat alle informatie die we te bieden hebben heel gemakkelijk te vinden en te gebruiken is. Wij willen de gids zijn voor meer keuzevrijheid. We laten zien hoe het anders en beter kan. Aan de ander de keuze er iets mee te doen. Onze tip: maak het niet te groot en te zwaar, maar doe het stapje voor stapje en ontdek spelenderwijs wat werkt voor jou.” 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.