Nieuws   Hoe Nu Verder

Niet de staat is soeverein, maar het individu


1ste Hoe nu verder
💨

Visies op de toekomst​
Visies op de toekomst
Datum: 26 april 2022
Hoe Nu Verder
Karel Beckman

In een recent artikel in het blad Gezond Verstand (20 april 2022), neemt hoofdredacteur Karel van Wolferen het op voor Vladimir Poetin en diens strijd voor “Russische soevereiniteit”. Maar volgens Karel Beckman, hoofdredacteur van De Andere Krant, is Poetin geen vriend van vrijheid en vrede, en zou de ‘soevereine staat’ niet ons hoogste ideaal moeten zijn.

Ter info: Onder de vlag Hoe Nu Verder, wil de Andere Krant een breed debat los maken over de toekomstige inrichting van de maatschappij. Bijdragen van maximaal 800 woorden zijn welkom. Neem a.u.b. eerst contact op met redactie@deanderekrant.nl

Karel van Wolferen, emeritus-­hoogleraar, vermaard journalist en hoofdredacteur van Gezond Verstand, breekt in een ­recent nummer van zijn blad een lans voor ­Vladimir Poetin. Van Wolferen neemt, mijns inziens terecht, stelling tegen het idee dat her en der te horen valt, dat ­Poetin heimelijk deel zou uitmaken van de mondiale machtselite die de wereld ­beheerst en doelbewust chaos zou ­creëren in Oekraïne om de globaliserings­agenda van deze lieden te faciliteren. Zoals Van Wolferen opmerkt is Poetins doel en ­motivatie juist de soevereine staat ­Rusland te beschermen tegen de globaliseringskrachten. Dat blijkt uit alles wat hij doet. Vanuit dat perspectief kunnen veel mensen die naar vrijheid streven dan ook wel begrip opbrengen, of zelfs bewondering, voor Poetin. Voor zover er meer vrijheid bestaat in een wereld van soevereine staten dan in de geglobaliseerde nieuwe wereldorde, vormt Poetin een waardevolle tegenkracht.

Maar Van Wolferen gaat een stap ­verder. Hij beschouwt die soevereine staat van Poetin als de ultieme verdediger en garantsteller van vrijheid en rechten. In de huidige ‘neoliberale’ ­wereldorde zijn het volgens hem “particuliere-­sectormachthebbers” – “hypermiljardairs, ­farmamacht, investeringsmanagers, centrale banken en gigantische bedrijfsorganisaties” – die de macht hebben overgenomen van “alle ­publieke sectoren ter wereld”. De oplossing is volgens hem de soevereine staat in ere te herstellen. Er moeten weer “oplettende overheidsfunctionarissen” komen die ‘big business’ in toom kunnen houden. We moeten terug naar de wereld van nationale sociaal-democratieën, vóór “mevrouw Thatcher” en haar neoliberale vrienden de wereld onderwierpen aan de gesel van “de marktwerking”, suggereert Van Wolferen.

Ik heb veel respect voor Karel van Wolferen, voor de tomeloze inzet en moed waarmee hij de afgelopen twee jaar de vlam van de vrijheid brandend heeft weten te houden. Maar ik vind deze analyse te eenzijdig. Van Wolferen richt zijn pijlen op “particuliere-sector­machthebbers”, maar hij vergeet de “publieke-sectormachthebbers” die ons net zo goed terroriseren: politici, bureaucraten, overheidswetenschappers, gesubsidieerde NGOʼs, staatsomroepen, nationale gezondheidszorgstelsels, internationale organisaties. Niet voor niets werken sociaal-democratisch links en de gesubsidieerde progressieve klasse enthousiast mee aan het coronabeleid en de controlemaatschappij die over ons wordt uitgerold. Staatsdwang past perfect bij hun belangen en ideologische doeleinden.

Waar we mee te maken hebben is niet een overname van de publieke sector door private partijen, maar een samenspanning van de twee. Niet een socialistisch of een kapitalistisch totalitarisme, maar fascistisch, waarbij particuliere groepen gebruik maken van de machtsinstrumenten en privileges van de staat, en de staat gebruik maakt van de middelen van multinationals en banken, en het morele fanatisme van de ‘woke’-klasse.

Ik zou nog een stap verder willen gaan. Het idee dat ‘de soevereine staat’ ons gaat redden, lijkt mij een vergissing. De soevereine staat heeft vaak genoeg laten zien hoe destructief hij kan zijn. Nazi-Duitsland, de Sovjet-Unie, China, Japan, en ook de Verenigde Staten en het Rusland van Poetin en talloze andere staten, hebben in het verleden ongekende rampen aangericht en de rechten van individuen en minderheden op niets ontziende wijze vertrapt. Vergeleken met Stalin en Hitler zijn Bill Gates en George Soros amateurs. De soevereine staat biedt dan ook geen garantie tegen schending van vrijheid en grondrechten zoals we die de afgelopen twee jaar hebben gezien. Rusland heeft het in de coronadictatuur niet beter of anders gedaan dan andere landen. Vladimir Poetin mag zich dan verzetten tegen het Davos-volk, hij is geen vriend van vrijheid en vrede. Of neem China - ook zo'n soevereine staat die alle vrijheid vermorzelt.

Ons doel zou moeten zijn een nieuwe ­wereld te bouwen op basis van ­individuele rechten, te streven naar zoveel ­mogelijk vrijwillige, decentrale samenwerkingsverbanden, zonder overheersende machtsstructuren, of die nu van kapitalisten, socialisten of fascisten komen. We moeten ons niet laten verleiden tot de verlokkingen van de staatsmacht, of denken dat daar de verlossing vandaan zal komen. Recht en orde zijn nodig, maar ze zullen niet van boven komen, van “oplettende overheidsfunctionarissen”. We zullen er zelf voor moeten zorgen.
 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.©2022 De Andere Krant B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.