Nieuws Opinie

Ondenkbaar, maar het gebeurt wel

Jeroen Pols Column misdaad
💨

Datum: 2 november 2021
Opinie

Jeroen Pols

Jeroen Pols

Verdeel en heers is sinds de oudheid een beproefde politieke troef. Journalist en jurist Sebastian Haffner beschreef in zijn boek ‘Het verhaal van een Duitser, 1914-1933’ de installatie van een totalitair regime door de nazi’s tijdens de Weimar-republiek, de eerste volwaardige Duitse democratie. Het begin van de Jodenvervolging ziet hij als een poging om de oeroude solidariteit van iedere diersoort onder elkaar, die noodzakelijk is om te overleven in de strijd om het bestaan, bij de mensen buiten werking te stellen. Politieke leiders spanden zich in om de instincten van het roofdier in de mens op objecten binnen de eigen soort te richten en een heel volk als een roedel honden tegen mensen op te hitsen.

Als de massa bereid is tot geweld, dan kan het doelwit gemakkelijk verwisseld worden. De Jodenvervolging was volgens hem geen doel maar een middel.

Het gaat volgens Haffner over de systematische inenting van een heel volk met een bacil die maakt dat de getroffenen zich wolfachtig gaan gedragen tegenover de medemens. Het is de opzettelijke ontketening en opzweping van sadistische instincten waarvan de onderdrukking het werk van een vele duizenden jaren durend beschavingsproces is geweest.

Opruiing zelf leidt meestal niet tot genocide. Daarvoor is het nodig de bevolking te programmeren of conditioneren. Met indoctrinatie worden fundamentele overtuigingen en boodschappen versterkt om het publiek te programmeren om ontvankelijk te zijn voor expliciete instructies of acties. Het opruien tegen bevolkingsgroepen volgt een vast schema, namelijk ontmenselijking, demonisering, delegitimering en desinformatie. Als dit door gezagsdragers gebeurt, legt dit extra gewicht in de schaal.

Politieke leiders die experimenteren met dit soort mechanismes, zijn misdadig bezig en spelen met vuur. Dat is precies wat Mark Rutte en zijn medeplegers op dit moment met de Nederlandse bevolking doen. De media spelen daarbij een cruciale rol. Het kan niemand ontgaan dat zij een aanzienlijk deel van de bevolking met een niet eerder vertoonde propagandacampagne indoctrineren en daarbij opzettelijk een merkwaardige ideologie in hun psyche planten. Een ideologie die het nemen van een of meerdere injecties tegen een verkoudheidsvirus tot een daad van ultieme naastenliefde verheft. Tienduizenden mensen stierven inmiddels of raakten blijvend invalide als gevolg van de injecties. Veel mensen zijn zo murw gebeukt door leugens dat zij overtuigd zijn dat ongevaccineerde medeburgers ondanks meerdere vaccinaties een bedreiging voor hen vormen als verspreider van het virus. Het behoeft geen betoog dat hier elke logica zoek is.

De propagandakannonen zetten weigeraars en maatregelencritici minachtend neer als ‘wappies’, asociaal en onsolidair. Dit is een evidente fase van ontmenselijking en demonisering. De beleidsmakers en media wakkeren dit vuurtje intussen flink aan, waarmee we in de volgende fase komen, namelijk de delegitimering. De uitspraak van een demissionair minister die in de media roept dat ongevaccineerden bedden bezet houden van anderen, een geradicaliseerde journalist, Francisco van Jole (Joop.nl), die op de radio uitbraakt dat mensen die zich niet vaccineren van hem mogen uitsterven, laten weinig aan de verbeelding over.

Ongevaccineerden mogen nu al geen horecabedrijven meer bezoeken of deelnemen aan het culturele leven. Tot voor kort volstrekt ondenkbaar. Maar het gebeurt.

De media en gezagsdragers presenteren inmiddels het ontnemen van verdere fundamentele vrijheden en mensenrechten als een vanzelfsprekendheid. De volgende stap waarbij weigeraars onder huisarrest gesteld worden, is slechts een kwestie van tijd. In sommige landen is al een arbeidsverbod van kracht.

Terwijl politici en media elke vergelijking met de oorlog tot national taboe verklaarden zijn de parallellen met de jaren dertig inmiddels onmiskenbaar. Dat betekent niet dat de huidige situatie gelijk staat aan de massamoord in Auschwitz en andere kampen. Maar daarvan was in 1933 evenmin sprake. Wat in 1933 wel gebeurde was dat de nazi’s Joden afschilderden als parasieten, luizen en kakkerlakken die infectieziektes verspreiden. Ook werden zij steeds verder uitgebannen uit het economische en sociale leven. Dit was de noodzakelijke opmars naar de genocide.

Rutte en zijn mededaders weten wat zij doen. Hier is geen sprake van incompetentie en ongelukkig beleid maar een doelbewuste machtsovername waarbij zij niet schuwen voor eigen gewin met beproefde technieken de bevolking tegen elkaar op te zetten en een appèl te doen op de meest primitieve instincten.

Verdeel en heers werkt alleen als mensen zich laten verdelen. Daarom is het van groot belang dat protesten vreedzaam blijven en wij met waarheid, liefde en geduld een reikende hand blijven bieden aan mensen die zich laten meeslepen door de misselijkmakende propaganda. Wij zijn uiteindelijk allemaal slachtoffer. 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.