Nieuws Klimaat

“Verdubbeling CO2-uitstoot eerder heilzaam dan rampzalig”

co2 is heilzaam
Fotografie: Petmal
💨

“Green deal is nergens goed voor”​
“Green deal is nergens goed voor”
Datum: 12 februari 2023
Klimaat

Ronald van Amelrooy


“De Green Deal van de EU, die erop is gericht Europa in 2050 ‘klimaatneutraal’ te maken, is nergens voor nodig. Als er geen enkele maatregel wordt genomen om CO2-uitstoot te reduceren, dan stijgt de temperatuur op aarde tot 2050 slechts met 0,2 graden Celsius. Nederland zou daarbij verantwoordelijk zijn voor 0,00082 graden.”

Dat zegt natuurkundige William Happer in een interview met De Andere Krant. Happer, emeritus-professor van de Princeton Universiteit, publiceerde samen met de van oorsprong Nederlandse natuurkundige William van Wijngaarden een wetenschappelijk artikel waarin hij laat zien dat de huidige toename van de CO2-concentratie slechts tot een geringe temperatuurstijging zal leiden. Deze zal eerder heilzaam dan slecht zijn voor de aarde, stelt Happer, omdat ze zal leiden tot meer plantengroei. De klimaatmodellen die hogere temperatuurstijgingen voorspellen zijn volgens hem gebaseerd op onbewezen aannames.

Volgens Happer zal bij een verdubbeling van het CO2-gehalte wel iets meer warmte (zonlicht dat wordt teruggekaatst van de aarde) worden ‘vastgehouden’, maar het effect is beperkt. Het gaat om 0,85 graden Celsius per eeuw bij een verdubbeling van de CO2-concentratie van 400 ppm (parts per million) naar 800 ppm. De huidige concentratie ligt rond 417 ppm. Het kostbare klimaatbeleid van de EU en de VS noemt Happer een “groene ramp”.

“Verdubbeling CO2-uitstoot eerder heilzaam dan rampzalig”

In 2020 publiceerden de natuurkundigen William Happer en William van Wijngaarden een baanbrekende ‘paper’ waarin zij laten zien dat een verdubbeling van de CO2-concentratie leidt tot ongeveer 0,85 °C opwarming van de aarde per eeuw. Verdubbeling van overige broeikasgassen doet daar nog een klein schepje van hooguit 0,15 °C bovenop. In een interview met De Andere Krant omschrijft Happer het klimaatbeleid in Europa en de VS als een “groene ramp”. “Als er geen enkele maatregel wordt genomen om CO2-uitstoot te reduceren, dan stijgt de temperatuur in 2050 met 0,2 graden Celsius, waarbij Nederland verantwoordelijk zou zijn voor 0,00082 graden. Volkomen verwaarloosbaar. Bedenk verder dat CO2 heilzaam is voor plantengroei. De Green Deal is nergens goed voor.”

Het volledige interview staat in de papieren krant. U kunt de krant bestellen via de website of bij een boekwinkel bij u in de buurt!
co2 is heilzaam spread
 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.