Nieuws Samen Leven

Zicht op verlichting in duistere dagen

zicht op duistere dagen
💨

We kunnen ervoor kiezen bewust een andere weg in te slaan​
We kunnen ervoor kiezen bewust een andere weg in te slaan
Datum: 24 december 2023
Samen Leven

Ella Ster

Ella Ster

Hoe kijken we in de toekomst terug op deze tijd? Misschien wel als de meest turbulente in onze geschiedenis. De toekomst lijkt somber door economische neergang, opkomst van gecentraliseerde controle, wereldwijde vluchtelingenstromen en een dreigende wereldoorlog. Tegelijkertijd zien we een groeiende vrijheidsbeweging. We willen terug naar de menselijke maat met een natuurlijke balans. Er is aanleiding om te geloven dat de schreeuw om verandering tot een betere wereld zal leiden.

We leven in een bizarre tijd. De 1 procent rijkste mensen bezit twee derde van alle rijkdom op aarde en wil macht over het resterende derde deel, terwijl een groot deel van de wereldbevolking in armoede leeft op een planeet vol overvloed. Budget voor voedsel, schoon drinkwater en een fatsoenlijke woning voor iedereen is er niet. Voor de producten van big pharma en de oorlogsindustrie is er wel altijd geld. Miljarden euro’s gaan naar projecten die de mensheid niet dienen, de zinloze klimaatagenda, opschaling van de digitale surveillance, het optuigen van de digitale identiteit en CBDC.

Alles in de huidige wereld is omgekeerd: de gezondheidszorg en big pharma hebben er belang bij om mensen ziek te houden, de nieuwsvoorziening is erop gericht de leugens van de macht te verkopen, het rechtssysteem houdt het onrecht en de machtsongelijkheid in stand, het onderwijs leert kinderen hun eigen wijsheid te onderdrukken en ‘vredestroepen’ trekken landen in om oorlog te voe­­ren. Dit systeem houdt slechts de macht van een kleine elitaire kliek in stand. Die oude macht is gebaseerd op negatieve principes: hebzucht, oneerlijkheid, manipulatie, corruptie, omkoping, chantage en machtsmisbruik. Dit druist in tegen het collectieve geweten en de menselijke moraal. Steeds meer mensen vinden dat machthebbers te ver zijn gegaan. Wereldwijd zie je dat ze genoeg hebben van corruptie, leugens, graaizucht, gelegitimeerde diefstal door overheden, oorlogsretoriek en de aanval op gezondheid, vrijheden en mensenrechten. Nooit eerder waren er zoveel demonstraties.

Terwijl corruptie en de schandalen aan het licht komen, lijkt de hele wereld verrot. Er is bewustwording van hoe de macht in de wereld werkelijk functioneert. Dat creëert een somber beeld. Hierdoor raakt soms het perspectief op een betere wereld verloren, terwijl die wel mogelijk is en zelfs in het verschiet ligt.

We zitten al in de transitie naar een nieuw tijdperk van verlichting dat is gebaseerd op positieve menselijke waarden. Met de huidige chaos lijkt dat echter verder weg dan ooit. Zie deze als een gootsteen die ontstopt wordt. Zodra de plopper boven het afvoerputje losgetrokken wordt, is de smerige drab schrikbarend. Het is noodzakelijk die rotzooi op te ruimen. Net zo goed als dat het onthullen van corruptie en misdaden tegen de menselijkheid nodig is om tot een zuivere situatie te komen. We zitten nu in de fase dat de plopper vacuüm zuigt en de eeuwenlang ongeziene drab aan het oppervlak komt. Daarna volgt de schoonmaakoperatie.

Het herstelproces naar een nieuwe balans is gaande, zeker in het veranderende collectieve bewustzijn. Gaandeweg zullen we ontdekken dat we samen onbewust het oude systeem in stand hebben gehouden en dat we onze macht hebben weggegeven aan degenen die ons niet dienen. Maar ook dat we ervoor kunnen kiezen bewust een andere weg in te slaan. Dát is de ware bewustzijnsverandering. Het besef dat de 99 procent van de mensheid de macht heeft en dat we onze steun aan een agenda die ons niet dient, kunnen intrekken. Dat we die macht kunnen aanwenden om een betere wereld te scheppen, volgens onze eigen principes en menselijke moraal.

Uiteindelijk zal de menselijkheid weer terugkeren. In ons universum gaat alles terug naar een natuurlijke balans. Kwaadaardigheid genereert automatisch een tegenbeweging om de pendel de andere kant op te laten zwaaien. Dat proces is al gaande. Ook de aard van de menselijke natuur biedt hoop. Mensen streven van nature naar harmonie en zijn hulpvaardige, sociale wezens. Ongeacht de religieuze of culturele achtergrond onderschrijven de meesten het principe van de gulden regel: behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden. De mens is in staat liefde en compassie te ervaren voor de medemens en al dat leeft, ver voorbij de natuurlijke drift om te overleven. Als er bestaanszekerheid is, richten we ons vanzelf op die hogere waarden. Wanneer eerlijkheid weer wordt beloond en dienstbaarheid aan anderen geëerd, zullen de meesten volgens deze moraal gaan leven. Goed voorbeeld doet immers goed volgen.

We zijn uiterst creatieve en vindingrijke wezens. Als we dit potentieel weer aanboren en ten volste benutten, zullen voor veel aardse problemen vooruitstrevende oplossingen komen. Bovendien leven we op een planeet van overvloed, met talrijke grondstoffen en een verscheidenheid aan vruchtbare natuur. Iedereen kan in overvloed leven wanneer dit weer beschikbaar komt voor de bevolking en de focus verschuift van vernietigende oorlog en uitputtende economische processen naar voorzien in essentiële behoeften. De menselijke creatiekracht zal nieuwe systemen en processen creëren. Ver voorbij wat we nu democratie, gezondheidszorg of rechtssysteem noemen. Er zullen nieuwe ideeën en beter werkbare systemen ontstaan. De 99 procent van de mensheid heeft de macht der getallen om de duistere processen te transformeren naar dat wat ons dient. Zodra we stoppen met wachten op een oplossing van hogerhand of buitenaf, maar zelf gaan creëren, zal een tijdperk van verlichting aanbreken.


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.




©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.