Nieuws Gezondheid

Zorgen om oversterfte in Nederland

Roos zorgen oversterfte
💨

Datum: 23 oktober 2021
Gezondheid

Martijn Bloem, Ab Gietelink


In Nederland en diverse andere Europese landen is sinds dit voorjaar sprake van een opvallende oversterfte, zo blijkt uit cijfers van CBS en andere officiële instanties. Volgens deskundigen is deze niet toe te schrijven aan Covid-19. Ze sluiten een verband met de corona-vaccinatiecampagnes niet uit.

Volgens immunoloog prof. dr. Theo Schetters, die met een groep van vier andere wetenschappers bezig is om te onderzoeken of er een correlatie bestaat tussen vaccinaties en sterfte, is het te vroeg om harde conclusies te trekken. Hij vindt het wel zorgwekkend dat de media niet over de oversterfte berichten.

Neuroloog dr. Jan Bonte, een bekende criticus van het coronabeleid, bevestigt dat het te vroeg is om de oorzaken te duiden. “Oversterfte is een relatief begrip en onderhevig aan vele variabelen. Wat we wel weten is dat de oorzaak niet corona is.” Volgens Bonte is het wel aan de overheid nu om aan te tonen dat de oversterfte niet ligt aan de vaccinaties.

De cijfers van het CBS laten zien dat er sinds januari 2021 nagenoeg elke week in Nederland oversterfte is. Slechts in één week vielen de wekelijkse sterftecijfers onder de verwachte wekelijkse oversterfte van het CBS. De CBS cijfers duiden voor 2021 op een totale oversterfte in Nederland van 6.468 tot 20 oktober. Woordvoerder Tanja Traag van het CBS stelt desgevraagd dat pas over 5 tot 6 maanden kan worden beoordeeld wat de doodsoorzaak van de overledenen is.

Er stierven in 2021 niet alleen meer mensen dan normaal, maar tevens in de loop van het jaar relatief steeds meer jongere mensen, zo blijkt uit de cijfers van het CBS voor de groep onder de 65 jaar. Dat laatste heeft negatieve consequenties voor de algemene levensverwachting. De levensverwachting daalde volgens het CBS in 2020 met 0,65 jaar ofwel 8 maanden. Voor 2021 stevenen we af op een grotere terugval, omdat het om jongere mensen gaat. Onderzoeker Ir. Luc Sala schat op basis van een extrapolatie de val in de levensverwachting voor 2021 in op een alarmerende 2,0 jaar.

De definitie van oversterfte die door het CBS wordt gehanteerd is het verschil tussen het waargenomen aantal overledenen en het aantal dat kan worden verwacht als er geen COVID-19 epidemie zou hebben plaats gevonden. Vóór 2 oktober 2020 werd door het CBS nog een andere definitie gehanteerd: het CBS sprak toen van oversterfte wanneer het waargenomen aantal overledenen hoger is dan het verwachte aantal overledenen in dezelfde periode.

Het getal van oversterfte is door het CBS gekoppeld aan een betrouwbaarheidsinterval. De bovengrens hiervan wordt inmiddels de afgelopen twee maanden steevast gebroken.

Onderzoeker en statisticus Maurice de Hond onderscheidt vier categorieën van mogelijke oorzaken voor de oversterfte, die alle te maken hebben met het Covid-beleid, zo meldt hij tegenover de Andere Krant: uitgestelde zorg als gevolg van de coronamaatregelen, psychische schade en depressiegevoelens (zelfmoorden) als gevolg van de lockdowns en het algehele onbehagen, directe vaccinatieschade vast te stellen tussen 0 en 30 dagen na vaccinatie en indirecte middellange vaccinatieschade als gevolg van immuniteitsafname.

Een woordvoerder van het RIVM kon niets zeggen over de oorzaken van oversterfte: “De registratie van bijwerkingen gebeurt door het LAREB en niet door het RIVM. Het is mij natuurlijk bekend dat het LAREB meldingen heeft gehad van sterfgevallen na vaccinatie. Maar voor zover mij bekend zijn er geen sterfgevallen door vaccinatie.” Lareb wilde de Andere Krant niet te woord staan.
Bij EUdraVigilance, het officiële meldpunt voor schade en sterfte door medicijngebruik van de EU, zijn meer dan 26.000 sterfgevallen gemeld in verband met de coronavaccinaties en enkele miljoenen gevallen van ernstige schade. De Nederlandse instantie Lareb meldt op haar website 539 sterfgevallen na corona-vaccinatie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt overigens dat gemiddeld maar zo’n 4% van alle vaccinschades en sterfte wordt gemeld.
Niet alleen in Nederland, ook in veel andere Europese landen en Israël is sprake van een opmerkelijke oversterfte. 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.