Nieuws Opinie

Anti-overheids­extremisme

column jeroen pols aoe
Ewien van Bergeijk - Kwant | Unsplash
💨

het wankelende sprookje van Nederland als democratisch paradijs​
het wankelende sprookje van Nederland als democratisch paradijs
Datum: 4 januari 2023
Opinie

Jeroen Pols

Jeroen Pols

Totalitaire regimes kunnen alleen overleven door de informatiestroom volledig te controleren. Om tegenstanders de mond te snoeren was kritiek op de socialistische staat, haar functionarissen en lidmaatschap van anti-overheidsbewegingen in de vroegere DDR strafbaar gesteld. De Stasi beschikte over honderdduizend medewerkers om staatsondermijnende meningen te onderdrukken. Nederland heeft met de NCTV een eigen Stasi: in het 57e Terrorismebeeld bestempelt zij vreedzame activisten als anti-overheidsextremisten. Vooral de verspreiding van ‘misleidende’ verhalen over invloed van het World Economic Forum (WEF) en een klein groepje superrijken die de wereld besturen, doen volgens de NCTV afbreuk aan vertrouwen in instituties van de democratische rechtsorde. Dit geleidelijk proces van betonrot aan het democratische fundament moet volgens haar bestreden worden.

De recente oproepen tot een verbod van FVD, de vervolging van Willem Engel en het inreisverbod van David Icke zijn wanhopige pogingen van een verder radicaliserende overheid om het wankelende sprookje van Nederland als democratisch paradijs in stand te houden. Het regime voert de criminalisering van tegenstanders op door hen als fascisten, rechtsextremisten en antisemieten in de terroristische hoek te drukken.
In Duitsland is iets soortgelijks aan de hand. De enorme Duitse false flag-operatie van afgelopen week past in de traditie van een in de DDR geperfectioneerde werkwijze: om macht te consolideren wakkeren zij de angst voor het rechtse gevaar aan.

Gewelddadige staatsgreepfantasieën, we kijken in de afgrond van terroristische dreiging, twitterde de Duitse minister van binnenlandse zaken Faeser kort nadat 3000 speciale eenheden landelijk in elf deelstaten maar ook in Italië en Oostenrijk op 130 plaatsen ’s ochtends om 06:00 uur gelijktijdig binnenvielen bij leden van een vermeende terroristische organisatie. De al weken eerder over de aanstaande actie geïnformeerde media reageerden met ingelaste continu-uitzendingen. Faeser kondigde aan hard te zullen optreden tegen mensen die zich verenigd door haat tegen democratie hun pijlen richten op mensen die zich inzetten voor onze gemeenschap, daarmee kennelijk doelend op regimeaanhangers. Terloops merkt de minister op dat voor dit soort extremisten de onschuldpresumtie niet meer geldt en zij in de toekomst hun onschuld zullen moeten bewijzen.

De politie arresteerde 25 personen waaronder het “brein” van de geplande staatsgreep, een breekbaar ogende 75-jarige gepensioneerde lerares van de Reichsbürger-beweging die met een aardappelzak in haar handen geklemd per helikopter naar het landelijk parket in Karlsruhe gevlogen werd. Onder de andere verdachten bevinden zich een voormalig vrouwelijk AfD-parlementslid werkzaam als rechter en een gesjeesde prins.
Naast de mediastorm over de bedreiging van de democratie overheerste snel scepsis in het publieke debat over de terreur-oma met aardappelzak die met behulp van 24 bejaarden en een uitgerangeerde prins met welgeteld één aangetroffen museumrijpe Kalasjnikov, alarmpistolen, een paar duizend euro in contanten en grote voorraden ravioli een staatsgreep planden.

Niemand zal de absurditeit van deze mega-operatie tegen de gevaarlijke en machtige bende ontgaan, maar de onderliggende boodschap is serieus te nemen: de Generalbundesanwalt, de landelijk officier van justitie benadrukte dat de voedingsbodem voor radicalisering te vinden is in kringen van de met Forum voor Democratie vergelijkbare Duitse politieke partij Afd, de anti-coronabeweging, en de Reichsbürger die de Bondrepubliek niet erkennen.

Rechts-extremistische terreur is het grootste gevaar voor onze democratie, twitterde Die Grüne-fractieleider Katharina Dröge. We moeten de gevaren van rechts-extremisme serieus nemen, waarschuwde medeparlementariër Britta Haßelmann, gevolgd door een oproep van meerdere politici om een verbod van de AfD. Niet toevallig twitterde regimesupporter Attje Kuiken (PvdA) even later dat ook in Nederland het anti-overheidsextremisme groeit en er alle redenen zijn om ook hier alert te zijn en ondermijning van de democratie in woord en daad tegen te gaan.
Naast pogingen om oppositiepartijen het zwijgen op te leggen gaan we ook hier komende tijd geïntensiveerde aanvallen zien op de vrijheid van meningsuiting. Te laat, want een groeiend deel van de bevolking doorziet het toneelspel van het regime en weet wat er speelt. Daarmee is de informatieoorlog verloren.


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.