Nieuws Gezondheid

De ongemakkelijke waarheid over 5G

Gezondheidsschade 5g
Michael Förtsch
💹

Europees initiatief om 5G te stoppen​
Europees initiatief om 5G te stoppen
Datum: 1 maart 2022
Gezondheid

Sylvia Slegers


Stralingsbewuste inwoners uit 24 Europese landen hebben een burger­initiatief gelanceerd om de uitrol van 5G in de EU te stoppen. Zij hopen 1 miljoen handtekeningen te verzamelen. Dan is de Europese Commissie verplicht het initiatief te behandelen als een wetsvoorstel. ‘Europeans for Safe Connections’ (ESC) beschouwen 5G als schadelijk voor de gezondheid van mensen en dieren en een bedreiging voor de privacy.

Als de plannen voor 5G doorgaan, komen er in heel Europa vele miljoenen kastjes te hangen die straling uitzenden. Het ESC wijst erop dat de stralingsnormen dateren van 1999, toen er veel minder straling uit draadloze technologie aanwezig was. 5G maakt bovendien gebruik van nieuwe technologieĂ«n, zoals databundels rechtstreeks op de gebruiker gericht, waarvan de risico’s onbekend zijn. Wereldwijd zijn er inmiddels duizenden studies verschenen waarin schadelijke effecten van 5G zijn aangetoond.

De telecomsector, de overheid en de gezondheids­autoriteiten doen het graag voorkomen alsof de uitrol van 5G niets bijzonders is en zeker geen risico’s oplevert voor de gezondheid. Wetenschappelijk onderzoek laat een heel ander beeld zien. Europese tegenstanders van 5G hebben zich nu verenigd in een burgerinitiatief om 5G te stoppen.

“5G, sein veilig!” Dat is kortweg de berichtgeving die de telecomsector, de adviesorganen van de overheid, de regering en de regulere media de wereld insturen. Zo is ook het adviesrapport 5G en Gezondheid, van de Gezondheidsraad uit september 2020, gespind. Daaruit zou blijken dat geen bewijs gevonden is van gezondheidsrisico’s. In werkelijkheid zegt de Gezondheidsraad dat ze ‘het gewoon niet weten’. Het is “niet bekend bij welke mate van blootstelling effecten kunnen optreden en ook niet hoe hoog de blootstelling van mensen zal zijn na ingebruikname van de 5G-systemen”. Daarvan maakt de Gezondheidsraad: “Geen bewijs dat 5G gezondheid kan schaden”. Oftewel, bij twijfel gewoon oversteken.

Wie de moeite neemt de samenvatting van het 5G-adviesrapport te lezen, zal echter bepaald niet gerustgesteld worden. Niet alleen erkent de Raad dat het onbekend is of 5G gezondheidsrisico’s oplevert, zij stelt ook dat er voor de 5G-technologie geen internationaal erkende meetmethode voorhanden is en dat er naar 5G op 26 GHz geen onderzoek is gedaan. Bovendien kan, zo stelt het rapport, gezondheidsschade onder de blootstellingslimiet “niet uit­gesloten” worden.

Dat laatste roept direct de vraag op hoe ‘veilig’ de voorgaande draadloze netwerken (2G t/m 4G) eigenlijk zijn. Als we de overheid moeten geloven, is er geen wetenschappelijk bewijs van gezondheidsriso’s en biedt de blootstellingslimiet voldoende bescherming. Maar waarom luiden dan steeds meer wetenschappers wereldwijd de noodklok over straling? Zoals bijvoorbeeld de oproep die 250 wetenschappers in 2015 richtten aan de VN en WHO waarin zij hun ernstige zorgen kenbaar maakten over de alom tegenwoordige en toenemende blootstelling aan elektromagnetische velden. 1
Of het artikel in het gerenommeerde medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet dat in 2018 stelde: “Een groeiende berg aan wetenschappelijk bewijs suggereert dat langdurige blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische straling tot ernstige biologische en gezondheidseffecten leidt”. 2

Onderzoek van de Universiteit van Washington bracht in 2014 aan het licht dat zelfs in 32 procent van de door de telecomsector gefinancierde onderzoeken gezondheidseffecten werden gevonden. In de onafhankelijke onderzoeken was dat bij 70 procent het geval. 3

Een onderzoekswetenschapper van de Amerikaanse overheid onthulde eind 2020 maar liefst 4.000 documenten waarin wordt aangetoond dat de regering al decennia lang op de hoogte is van de gezondheidseffecten van draadloze technologie. 4

Zout water
De huidige blootstellingsnorm is in 1998 vastgesteld en is gebaseerd op een modelberekening waarbij de vraag centraal stond of een plastic hoofd, gevuld met zout water, na 6 tot 30 minuten blootstelling aan straling, meer dan Ă©Ă©n graad zou opwarmen. Zo ja, dan is de straling te hoog. Zo niet, dan is het stralings­niveau veilig. Deze zwaar verouderde blootstellingslimiet houdt dus uitsluitend rekening met kortdurende blootstelling en opwarming en laat biologische effecten en jarenlange 24/7 stralingsbelasting volledig buiten beschouwing. Daarbij komt dat de blootstellingslimiet in Nederland de hoogste ter wereld is. Landen om ons heen hanteren uit voorzorg een (veel) lagere limiet. 5

Prof. dr. ir. Hans Kromhout, voorzitter van de commissie elektromagnetische velden van de Gezond­heidsraad is kritisch over de blootstellingslimiet en vindt allĂ©Ă©n kijken naar opwarming niet genoeg. “Als je ziet dat onder het niveau van 1 graad opwarming toch allerlei effecten optreden, moet je een stapje verder gaan.” Kromhout noemt ICNIRP, de organisatie die de blootstellingslimiet geadviseerd heeft “een beetje een ondoorzichtige club” met een “niet echt onafhankelijke status”. Deze invloedrijke ‘International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection’ wordt volgens veel critici zwaar beĂŻnvloed door belanghebbende partijen. In Nederland telden providers tot dusver een slordige 11 miljard euro neer voor het gebruik van 5G-frequenties.

Tegen deze achtergrond wordt nu wereldwijd 5G uitgerold. Dat betekent dat er om de paar honderd meter een kastje komt te hangen dat straling uitzendt. Het energieverbruik van het systeem is gigantisch. In die zin is 5G een achteruitgang, geen vooruitgang.

5G maakt daarbij gebruik van nieuwe technologieĂ«n als ‘millimeter waves’, ‘small cells’, ‘massive mimo’, ‘full duplex’ en beamforming: databundels die rechtstreeks op de gebruiker gericht worden. De gezondheidseffecten van dit alles zijn onbekend. Bij een hoorzitting in 2019 bevestigden woordvoerders van de telecomsector zonder blikken of blozen dat zij in het geheel geen gezondheidsonderzoek gedaan hadden naar de risico’s van 5G. 6

Kromhout is verbaasd over de snelheid waarmee deze technologie, zonder uitvoerig onderzocht te zijn, wordt uitgerold. “Je moet de industrie niet zomaar haar gang laten gaan.” 7

Veel wetenschappers trekken aan de bel. In 2017 ontving de Europese Unie het 5G-Appeal waarin 260 wetenschappers en artsen opriepen tot een stop op 5G. 8
Voor Martin Pall, emeritus professor doctor in de biochemie en medische wetenschappen, is het zo klaar als een klontje. “Het plaatsen van miljoenen 5G-antennes zonder Ă©Ă©n enkele biologische veiligheidstest moet wel het domste idee zijn dat iemand ooit heeft gehad.” 9
Onderzoekers Joel Moskowitz en Inge-Willem Noordergraaf schrijven: “We moeten ogenblikkelijk stoppen met de ontwikkeling van een 5G-netwerk. In tegenstelling tot wat door overheden en telecombedrijven wordt beweerd, zijn er veel aanwijzingen voor serieuze gezondheidsrisico’s”. 10

Nu is er dan ook een Europees burgerinitiatief: Stop 5G, Stay Connected but Protected. 11. De Nederlandse vertegenwoordiger is Rob van der Boom, voorzitter van Stichting Elektro-Hypersensitiviteit (EHS). Van der Boom roept beleidsmakers op te stoppen met de verdere ontwikkeling van 5G. “Pas eerst regelgeving aan, discussieer met burgers, richt controle-­organen op binnen de EU, zodat allerlei nadelige effecten van digitalisering en mobiele communicatie worden weggenomen.” Hij hoopt dat voldoende mensen hun handtekening zetten onder het initiatief. Dat zal de tegenstanders van 5G de kans ­bieden met de Europese Commissie aan tafel te gaan zitten. Harde garanties dat de Commissie iets zal doen met hun noodkreet zijn er echter niet.

Bronnen:

Mogelijke schade door 5G
Ons hart en al onze cellen worden aangestuurd door minuscule natuurlijke elektromagnetische pulsen. Denk maar aan een hartfilmpje of een hersenscan. Het is niet moeilijk om je voor te stellen dat kunstmatige straling daar invloed op zou kunnen hebben. Uit wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld dat straling de bloed-hersenbarriëre (het filter dat voorkomt dat gifstoffen, virussen, bacteriën vanuit het bloed in onze hersenen terechtkomen) doorlaatbaar maakt. 12
In de wetenschappelijke literatuur zijn de volgende klachten geassocieerd met straling: hoofdpijn, slapeloosheid (tips: wifi ‘s nachts uit + telefoon NIET in slaapkamer), duizeligheid, hersenmist/’brainfog’, oorsuizen, huidproblemen, verhoogde/onregelmatige hartslag, concentratie-/geheugenproblemen. Langetermijneffecten zijn DNA-schade, kanker, onvruchtbaarheid en effecten op het immuunsysteem, het centrale zenuwstelsel en de cognitieve functies. 13
 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.