Nieuws Samen Leven

Nederland op tweesprong: zijn we samen? Of tegen elkaar?

nederland op tweesprong
Beeld: MKfotografie
💨

Uitstijgen boven politieke verschillen​
Uitstijgen boven politieke verschillen
Datum: 18 maart 2023
Samen Leven

Van de redactie


Nederland staat daags na de Provinciale Statenverkiezingen voor een immense taak: het land verenigen en kiezen voor vrijheid.

Nederland is na ruim twaalf jaar Rutte in een gevaarlijke polarisatie geraakt. Er is een deel van de bevolking met wie het goed gaat. Bestuurders. Ambtenarij. Medewerkers van maatschappelijke en privaatpublieke instituties, die steeds meer zijn ingekapseld in het machtsstelsel, zoals vakbonden, universiteiten, milieugroepen, culturele organisaties, publieke omroepen, kerken, rechtbanken en staatsbedrijven. Deze groepen lijken steeds meer hun ziel te hebben verkocht aan ongekozen, oncontroleerbare internationale instellingen, zoals de VN, EU, WHO, het World Economic Forum en aan het grootkapitaal: Big Tech, Big Farma, Big Food, Big Oil, het militair-industrieel complex en de financiële sector. Samen controleren zij wet- en regelgeving, het geldsysteem, de media, wat wel en niet mag worden gezegd. Zij vinden steun bij dat deel van de bevolking dat baat heeft van dit systeem en wellicht niet ten volle beseft wat het betekent voor de verliezers.

Aan de andere kant staat een groeiende groep boeren, vissers, mkb-­ondernemingen die niet op steun kunnen rekenen en worden bedreigd in hun voortbestaan. De mensen op de werkvloer in onderwijs, zorg en bedrijfsleven, pensioengerechtigden, uitkeringsgerechtigden, jongeren – groepen die getroffen worden door de gecreëerde inflatie, bedolven worden onder bureaucratie, geen baanzekerheid hebben en geen betaalbare woning kunnen vinden. Daarnaast is er een kritische groep die niet mee wil doen in het technocratische systeem. Links-ontheemden, gelovigen, conservatieven, libertariërs. Mensen die geloven in een natuurlijk leven, in spiritualiteit en authenticiteit. Die zelf willen beschikken over hun geld, hun lichaam en zich onderdrukt en bedreigd voelen door de toenemende censuur en digitale controle. Die niet mee wensen te gaan in de voortdurende oorlogspropaganda en westerse agressie.
Dit is de polarisatie waar we in zijn beland. En die onze samenleving – van oudsher gebaseerd op consensus – verscheurt. Hoe komen we uit deze patstelling? Alle tegenstellingen die ons verdelen, zijn schijn. Ze worden ons opgedrongen. Willen we diep in ons hart niet allemaal dat de polarisatie eindigt?

De top van de piramide gaat een verandering niet ondersteunen. De mondiale en nationale elite heeft te veel belang bij dit systeem. Wij burgers kunnen dat wel. Ieder van ons kan eigen keuzes maken. Welke partij je voorkeur ook heeft, op wie je ook hebt gestemd, je kunt meehelpen onze samenleving weer te verenigen. Hoe? Door geen medewerking te verlenen aan maatregelen en systemen die onze vrijheid verkleinen. Niet mee te doen met surveilleren, spioneren, controleren. Niet mee te doen aan censureren, framen, demoniseren.
Door boeren, vissers en plaatselijke ondernemers te steunen in plaats van multinationals. Kies voor natuurlijk voedsel waarvan de herkomst bekend is. Respecteer ieders keuzes over gezondheid en autonomie van het lichaam. Werk nooit mee aan dwang, drang, lockdowns, QR-codes. Neem verantwoordelijkheid voor de opvoeding en ontwikkeling van je kinderen. Besef dat alle volkeren streven naar vrijheid en welzijn en dat oorlogen altijd door macht en kapitaal worden voortgebracht. Laat je niet meeslepen door propaganda die anders beweert.

De samenleving is de optelsom van alle keuzes die we individueel maken. We hebben allemaal het vermogen om uit te stijgen boven politieke verschillen en ons met elkaar te verbinden. Daar blijven wij bij De Andere Krant ons hard voor maken.

Noot: De uitslag van De Provinciale Statenverkiezingen was bij het ter perse gaan van deze krant nog niet bekend.


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.