Nieuws Mens en Macht

Onontkoombaar narratief is bijna altijd propaganda

Crispin Miller propaganda
💨

Datum: 11 januari 2022
Mens en Macht

Elze van Hamelen

Elze van Hamelen

“Niemand vindt het moeilijk propaganda te herkennen waarmee je het niet eens bent. Waar het om gaat is propaganda leren herkennen in waar je het wel mee eens bent”, zegt Mark Crispin Miller, hoogleraar Media, Cultuur en Communicatie aan de New York University in een interview met De Andere Krant.

Miller werd in 2020 door zijn werkgever geschorst, toen hij tijdens zijn vak Propaganda studenten aanspoorde zelf onderzoek te doen naar het nut van mondkapjes. Sinds die tijd heeft hij diverse analyses gepubliceerd over de propagandamachine achter Covid-19, waar volgens hem zowel de deep state als Big Pharma een rol in spelen. Hij roept iedereen op kritisch te blijven ten opzichte van het narratief dat via de massamedia tot ons komt. “De corporate media volgen allemaal een script.”

Wat is propaganda?

Dat is een goede vraag. Ik heb mijn eigen, heel simpele definitie: elke georganiseerde poging om grote aantallen mensen iets wel of niet te laten denken, of ze ergens toe aan te zetten. Het hoeft niet noodzakelijk onwaar of misleidend te zijn, hoewel het dat vaak wel is. In deze tijd is de propaganda niet alleen onjuist, maar zelfs gevaarlijk.

Waaraan herken je propaganda?

Dat is niet zo eenvoudig. Niemand vindt het moeilijk propaganda te herkennen waarmee hij of zij het oneens is. Progressieven zullen zeggen: Fox News is propaganda. En andersom, mensen die de New York Times lezen, zien dát als propa­ganda. Ze hebben beiden gelijk. Maar geen van beiden lijkt in staat de propaganda te onderzoeken die ze zelf persoonlijk raakt. Om propaganda te herkennen moet je je onpartijdigheid in stand houden. Hou dus je hoofd erbij. Realiseer je dat elk verhaal waar je - omdat het óveral is - niet aan kunt ontkomen, niet zomaar toevallig alomtegenwoordig is. Het is niet zo dat alle media tegelijkertijd dachten, ‘wat een geweldig verhaal, dit is iets dat mensen móeten weten‛. Zoiets zou best eens propaganda kunnen zijn. Het is bijna een uitnodiging zelfs dan je aandacht te gaan richten op de alternatieve tegenstemmen die in het dominante narratief gewoontegetrouw zwartgemaakt worden. Ik zei bijna ‘in de mainstream media’. CNN, de Times en rest zijn eigenlijk niet mainstream, ze zijn eerder excentriek. Ze hebben niet eens zo heel veel volgers, wel veel financiële steun, waaronder ook staatssteun. Daardoor líjkt het heel wat.

Maar, terug naar je vraag, als een verhaal onontkoombaar is en alternatieve zienswijzen worden aangevallen, ben ik er redelijk zeker van dat het om propaganda gaat. Het is belangrijk dat te beseffen en sceptisch te blijven over wat er beweerd wordt . Als er verteld wordt dat je je booster moet halen, of dat je je kind moet laten injecteren, doe dat dan niet omdat je dat overal leest. Ook niet omdat beroemde mensen en de president zelf het je aanraden. Neem je verantwoordelijkheid, voor jezelf en voor je kind en doe zoveel mogelijk onderzoek. Je doet er dan goed aan aandacht schenken aan de experts die in het dominante narratief in een kwaad daglicht worden gesteld. Luister bijvoorbeeld naar wat Michael Yeadon, of Dr. Zelenko, of Dr. Malone of Dr. McCullough te zeggen hebben. Of lees de site Children’s Health Defense. Ik kan eindeloos doorgaan. Er zijn heel wat mensen die heroïsch tegenwicht bieden aan het heersende, misleidende en gevaarlijke narratief.

Dus, loop je aan tegen een onontkoombaar narratief, ga op onderzoek. Luister naar alternatieve stemmen en zoek op wie het dominante narratief ondersteunen. Vaak kom je dan uit bij Big Pharma. ‘This news is brought to you by Pfizer’ (staat in de VS dan bij het programma, red). Onlangs kwam naar buiten dat de Bill en Melinda Gates Foundation rond de 320 miljoen dollar aan ‘strategische mediapartners’ had betaald (waaronder zelfs de BBC, red.). De financiers van het nieuws hebben invloed over wat er gerapporteerd wordt. Dat maakt de media niet alleen economisch afhankelijk – zoals ook van reclamegelden - maar ook politiek afhankelijk van de ‘deep state’(de macht achter de schermen, met name van veiligheidsdiensten, red.). Het is belangrijk je te realiseren dat de script van de corporate media, inclusief de progressieve pers, in hoge mate is opgezet door, denk ik, de CIA. De CIA heeft toegang tot enorme fondsen en onderhoudt nauwe banden met de pers, evenals het Pentagon dat doet. Het zijn dus ook staatsbelangen die bepalen welke illusies de media-machine niet ophoudt te herkauwen.
De controle is niet beperkt tot de media, maar speelt ook in de academische wereld
Ook de academische wereld is in grote mate afhankelijk van dezelfde geldstromen. Gates bepaalt voor een belangrijk deel de onderzoeksagenda van artsen, wetenschappers en instituties. Hij gaat er partnerschappen mee aan. Ook Tony Fauci heeft, via de National Institute of Health (NIH), enorme invloed op medisch onderzoek en op klinische experimenten voor het toelaten van medicijnen. De academische wereld is net zo gecorrumpeerd als de media. Het kan je zomaar je baan kosten als je je daar niet in schikt. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor klimaatwetenschap

De argumenten van degenen die tegen het heersende verhaal ingaan, worden niet weerlegd. Karaktermoord kost veel minder moeite. Het proberen de argumenten inhoudelijk te weerleggen zou wel eens kunnen leiden tot hard bewijs dat ze zelf fout zitten. Dat is dus ook niet hoe het spel gespeeld wordt. Ze hébben domweg geen argumenten, niet tegen de genoemde artsen en ook niet tegen het boek van Bobby Kennedy (over Fauci, red). Dus wat doen ze? Ze bespotten en ridiculiseren door ze als complotdenkers te bestempelen. Impliciet geven ze hiermee toe dat deze personen het bij het rechte eind hebben. Het doel is de aandacht weg te trekken van de complotdenker en mensen te demotiveren nog verder te luisteren naar wat er inhoudelijk gezegd wordt. Het doet dienst als afleiding. Samenvattend, hoe gemener de aanvallen, hoe groter de kans dat je met regelrechte propaganda te maken hebt.

Propaganda lijkt te werken als een soort hypnose. Hoe doorbreek je die ‘betovering’?

De stedelijke gebieden in Nederland, maar ook New York waar ik woon, vormen stevige progressieve bubbels. Het valt op dat juist hoogopgeleide mensen daar voor propaganda vallen. Als je een stap terugzet en meer globaal kijkt, zie je niettemin dat het verzet tegen het dominante verhaal heel wijd verbreid is. Met name leidt het niet kloppen van je eigen ervaring met wat er in de media verschijnt, tot oppositie. Neem de effecten van de injecties, die tot veel wakker-worden leiden. Toch zullen sommige mensen blijven vasthouden aan het narratief en krijg je ze niet wakker. We moeten dan ook blijven doen wat we doen.Mark Crispin Miller is hoogleraar Media, Cultuur en Communicatie aan de New York University. Hij schreef boeken over de invloed van TV en film op cultuur en over de verkiezingsfraude in Amerika. Hij was een veelgevraagd commentator in mainstream publicaties en documentaires, tot hij vraagtekens zette bij verhalen die in de massamedia niet geaccepteerd worden, zoals over 9/11. Begin 2020 kwam hij in opspraak omdat hij in zijn lessen tijdens het vak Propaganda studenten had aangespoord zelf wetenschappelijke studies over de effectiviteit van mondmaskers te gaan lezen. Nadat een studente zich beklaagd had over deze opdracht, werd hij ervan beschuldigd het leven van studenten in gevaar te hebben gebracht. Het leidde tot een rechtszaak met zijn werkgever, waarin hij inmiddels in het gelijk is gesteld. https://markcrispinmiller.com 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.