Nieuws Politiek

CDA-wethouder verkoopt zonnepark achter rug van gemeenteraad om aan grote ontwikkelaar

cda wethouder zonnepark
Beeld: Marianne Akkermans
💨

Buitengebied in de uitverkoop​
Buitengebied in de uitverkoop
Datum: 6 mei 2024
Politiek

Sjoukje Dijkstra


Onder toeziend oog van CDA-wethouder Bouke van Vught van de gemeente Land van Cuijk is in een achterkamertje het zonneparkproject Samsbeeksedijk verpatst aan de grote zonneparkontwikkelaar PowerField. Gevolg: langs de A73 tussen Sint Anthonis en Boxmeer in Noord-Brabant komt een zonnepark waarvan het twijfelachtig is of de Brabanders er zelf profijt van zullen hebben. Dit is onthuld door het Brabantse Forum voor Democratie-raadslid Marianne Akkermans uit Maashees. “De gevolgen van deze overname zijn groot en de manier waarop dit gebeurt, is ondemocratisch.”

De verkoop van het project zonnepark Samsbeeksedijk door projectontwikkelaar Profin Green aan PowerField, is volgens Gemeenteraadslid Akkermans een typisch staaltje achterkamertjespolitiek. “Wethouder Van Vught wist ervan en heeft tegen ons gelogen”, vertelt ze aan De Andere Krant. Akkermans stelt dat CDA’er Van Vught informatie heeft achtergehouden. Uit stukken die zij verkreeg na een Woo-verzoek (Wet open overheid), blijkt dat de gemeente al vóór 2 oktober 2023 op de hoogte was van de voorgenomen overname van Zonnepark Sambeeksedijk door Power Field. In de raadsvergadering op 2 oktober werd besloten door te gaan met de ontwikkeling van het zonnepark. “Er zijn vóór dit besluit meerdere contactmomenten geweest tussen ontwikkelaar en ambtenaren en de wethouder heeft minstens één keer telefonisch en één keer fysiek met PowerField afgesproken, waarvan de laatste ontmoeting gepland stond op 2 oktober, de dag van de raadsvergadering waarin het zonnepark werd behandeld”, aldus Akkermans. “Heikel punt is dat we de mondelinge vragen vooraf hadden ingediend bij de griffie. Het college was op de hoogte van de inhoud en heeft tot twee keer toe niet de waarheid verteld.”

Inmiddels dreigt er een motie van wantrouwen voor de CDA-wethouder. Ze heeft erkend dat ze verkeerd heeft gecommuniceerd, maar doet het voorval af als “vergissing”. De bouw van het project, dat in het tweede of derde kwartaal van 2024 zou beginnen, was vergund aan de kleine projectontwikkelaar Profin Green. Maar omdat er sprake is van netcongestie – overbelasting van het elektriciteitsnet – durfde Profin Green het project niet aan. Uit interne stukken blijkt dat de ontwikkelaar daarom in augustus 2023 al op zoek was naar een investeerder. De oplossing kwam in de vorm van PowerField, een grote zonneparkontwikkelaar, die het voornemen heeft tien grote zeecontainers met accu’s op Sambeeksedijk te plaatsen voor de opslag van zonne-energie.

Volgens Van Vught is “enkel sprake van een naamswijziging”. Akkermans spreekt dat tegen. “PowerField is een grote speler, die recent een kapitaalinjectie van 500 miljoen euro heeft gekregen van EIG Partners, een private equity partij (een groep investeerers – red.) en de Duitse Landesbank Baden-Württemberg.” PowerField werkt volgens Akkermans waarschijnlijk samen met Profin Green, die als lokale makelaar land voor ze opkoopt om zonnepanelen te plaatsen: “Ze dienen als katvanger die voor PowerField het werk doet. Ze halen overal het onderste uit de kan, om vervolgens tegen de meest gunstige voorwaarden door te verkopen.”

Het probleem is volgens Akkermans dat het project aan de bewoners is voorgespiegeld als een lokaal belang. “Aan ons werd beloofd dat 8000 huishoudens stroom zouden krijgen. Ondertussen worden de velden vol gelegd met zonnepanelen en zal de energie elders worden verkocht. Ons buitengebied wordt lukraak in de uitverkoop gegooid. Zonder dat inwoners van het Land van Cuijk er dus beter van worden. Gevoelsmatig worden wij in Noord-Brabant energie­wingewest.” Zij is bang dat lokale bedrijven die willen verduurzamen, dat straks niet meer kunnen, omdat PowerField voorrang zal krijgen op het stroomnet. “Als een varkensboer wil verduurzamen met zonnepanelen krijgt hij een brief: wacht maar tot 2028”, aldus Akkermans.

Akkermans erkent geen fan te zijn van zon- en windparken. Ze benadrukt dat de gevolgen groot zijn. “Eerst komen de zonneparken, daarna de windturbines. De alom bekende salamitactiek.” Toch is haar voornaamste reden om een motie van wantrouwen tegen Van Vught in te dienen, het ondermijnen van het democratisch besluitvormingsproces. “Ons is de mogelijkheid ontnomen de doorverkoop van het zonnepark aan PowerField mee te nemen in de besluitvorming. Hadden we dit geweten, dan hadden we PowerField nog aan een onderzoek kunnen onderwerpen bijvoorbeeld. Het is normaal dat we bedrijven die we projecten vergunnen, doorlichten met de Bibop–wet (wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Dan wordt van tevoren getoetst op onder andere crimineel verleden. Het project is niet vergund aan PowerField maar aan Profin, dat wél is getoetst. Je kunt zeggen dat de verkeerde partij is onderzocht.”

Akkermans stelt dat de gemeenteraad, maar ook de inwoners, misleid zijn. “Inwoners dachten dat Profin eigenaar was en voerden een omgevingsdialoog met Profin. Dat klopt dus niet. Er is afgelopen zomer een inwonerspoll gehouden in het land van Cuijk. Helaas zijn onze pogingen om harde data te krijgen van de poll getraineerd. Een inwoner heeft hem wel gekregen, wij niet. Daarom hebben we hiervoor een Woo-verzoek ingediend.” Ondertussen zijn de voorbereidende werkzaamheden – de sloop van een boerderij en explosievenonderzoek – gestart. Op 16 mei staat het onderwerp op de agenda van de raadsvergadering. “Het staat nu weggemoffeld onder agendapunt elf. Maar ik zal er alles aan doen om het de rode lijn van de vergadering te maken. Dit verhaal krijgt nog een staartje.”

Het CDA vindt de reactie van Akkermans overdreven. “Wethouder Bouke van Vught staat te boek als een kundig en betrokken wethouder”, zegt de partij. “In onze ogen wordt de zaak enorm opgeblazen. Het enige wat achteraf gezien anders had moeten verlopen was het benoemen dat er een vertrouwelijk gesprek heeft plaatsgevonden. In dat gesprek is echter niets aan bod gekomen wat invloed zou kunnen hebben gehad op het reeds in 2020 vergunde zonnepark aan de Sambeeksedijk. De wethouder heeft hiervoor haar excuses aangeboden en daarmee is het voor ons klaar.”


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.