Nieuws Opinie

De moord op Hippocrates

Column Maarten vasbinder
Bob Jenkin
💨

Mijn Laatste column​
Mijn Laatste column
Datum: 8 juli 2022
Opinie

Maarten Vasbinder


Dit is voorlopig mijn laatste column voor De Andere Krant. De tijd is omgevlogen en het gaat goed met De Andere Krant, heb ik begrepen. Hopelijk heeft u enig leesgenot ondervonden bij het lezen van mijn stukjes.

Hippocrates is de vader der Geneeskunst, de Griekse arts die boeken heeft geschreven en vooral bekend is door de eed van Hippocrates, die eeuwenlang door de artsen in een groot deel van de wereld is afgelegd bij het einde van hun studie, een studie die overigens nooit eindigt. Hippocrates leefde van 460-370 BC.

Door de eeuwen heen is de eed vele malen vertaald en veranderd. Een overzicht kunt u vinden op medischethischcontact.nl (zoek op Hippocrates).

Geneeskunst van Hippocrates is vooral gebaseerd op professionaliteit en een ethische standaard. In Nederland is de eed door overheid en KNMG (Koninklijke Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunde) langzaam uitgekleed, zodanig dat hij nu als een vodje in de prullenbak kan worden gegooid.

Enkele weken geleden kwam de KNMG met een discussiestuk waarin de eed is gepolitiseerd. Het heet nu KNMG-gedragscode voor artsen, een langdradig stuk in bureaucratische stijl. Waar Hippocrates in een A4tje duidelijk maakte waaraan een arts zich te houden heeft, presteert de KNMG het, daar 45 pagina’s over te neuzelen. Gelukkig komt de naam Hippocrates niet voor in het stuk. Die zou leerling KNMG voorgoed hebben verwijderd naar aanleiding van dit broddelwerk.

Waar politiek en religie bij Hippocrates geen plaats hebben, voert de KNMG toetsing in door de inspectie en standaarden die zelfs verbonden zijn met klimaatpolitiek. Waar ze eerder in 2003 de eed al ondergeschikt hebben gemaakt aan financieel belang ten behoeve van verzekeringen, strekken ze nu de handen in devotie uit naar Big Pharma door standaarden en protocollen heilig te verklaren.

Toetsing hoort door de artsengemeenschap te gebeuren en niet door leken van buiten, die niet op de hoogte zijn van de dagelijkse praktijk.

Een voorbeeld in het nieuwe stuk lezen we in punt 7/15:
“Als arts verleen je goede zorg in overeenstemming met de professionele standaard, waaronder kwaliteitsstandaarden”.
In de toelichting worden de protocollen etc., genoemd. Bij het maken van protocollen, richtlijnen en standaarden heeft de industrie graag de dikste vinger in de pap. We zien dit onder andere bij cholesterol en bloedrukwaarden en de behandeling daarvan. Het Cochrane-initiatief voor evidence based medicine heeft hier uitgebreid aandacht aan besteed, evenals huisarts, epidemioloog en voormalig hoofdredacteur van Het Geneesmiddelenbulletin Dick Bijl, thans president van de International Society of Drug Bulletins en vele anderen, waaronder hoogleraar te Stanford dr. John P.A. Ioannidis. Hier één van de honderden artikelen over dit onderwerp: https://undark.org/2019/02/04/big-pharma-influences-clinical-practice-guidelines/

Zelf heb ik het aan den lijve ondervonden tijdens mijn lidmaatschap van een medisch ethische commissie in Spanje, die zich bezighield met medicijnen voor kanker.

En wat te denken van deze passage in punt 14/15:
“Als arts ben je je bewust van de relatie tussen gezondheid, klimaat en milieu. Je zet je in voor een duurzame zorgsector en gezonde leefwereld.”

Een regel die zo uit het programma van Jesse Jetten zou kunnen komen. Artsen worden zo verplicht de onwetenschappelijke onzin van het klimaatbeleid te ondersteunen. CO2 en vervuiling worden in één adem genoemd. CO2 bij de uitstoot door het bedrijven van geneeskunde. Moeten artsen die de patiënt aanraden goed uit te ademen, bestraft worden, omdat hij dan meer CO2 uitblaast? Je zou het haast denken. En niet te vergeten de stikstof die als een verstikkende deken de natuur afdekt, waardoor die langzaam afsterft. Je zal als patiënt maar met die deken te maken krijgen. Absurder kan het bijna niet.
Dat alles terwijl het zo gemakkelijk kan. Zie de eed zoals die in België wordt afgelegd. (Medischethischcontact.nl zoek bij Hippocrates.)

Enkele uitspraken van Hippocrates, die nog steeds gelden:
“Wanneer een dokter niet goed kan doen, dan moet hij zorgen dat hij geen schade aanricht.”
“Weten wie de ziekte heeft is veel belangrijker dan welke ziekte hij heeft.”
“Vraag, voor je iemand geneest, of hij bereid is, dat wat hem ziek maakt te vermijden.”
“Niets doen is vaak een goede behandeling.”

Het zou goed zijn als artsen een jurist inschakelen, om eens goed te kijken wat voor gevolgen de gedragscode van de KNMG kan hebben voor de geneeskunde, in het bijzonder de geneeskunst en de artsen zelf.
De KNMG heeft Hippocrates vermoord en heeft daarmee een hele slechte dienst bewezen aan het welzijn van vele mensen. 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.