Nieuws Politiek

Geachte meneer Klaver, u bent uitgekomen aan de foute kant van de geschiedenis

open brief jesse klaver
Beeld: Wilfred Klap
💹

Open brief aan GroenLinks-leider​
Open brief aan GroenLinks-leider
Datum: 21 april 2024
Politiek

Ab Gietelink


In het programma WNL op zondag 7 april 2024 verklaarde u dat Nederland 10 jaar lang 0,25 procent van haar bruto binnenlands product (bbp), ofwel jaarlijks 2,5 miljard euro, aan wapens voor OekraĂŻne moet besteden. Groenlinks pleegt daarmee verraad aan haar eigen grondslagen. De partij maakt 34 jaar na haar oprichting een ontwikkeling door van vredespartij naar oorlogspartij

Kent u eigenlijk wel de historie van de partij waar u nu leider van bent? U was 4 jaar toen Groenlinks in 1990 opgericht werd als fusiepartij van de Politieke Partij Radicalen (PPR), de Pacifistische Socialistische Partij (PSP), de Communistische Partij Nederland (CPN) en de Evangelische Volkspartij (EVP). Deze ‘klein linkse’ partijen waren verbonden met buitenparlementaire bewegingen. Een belangrijk, onderscheidend kenmerk van Groenlinks was het vermijden van militair geweld. Bij de eerste Golfoorlog, ofwel de Koeweitoorlog (1991), was Groenlinks de enige partij die zich principieel en openlijk keerde tegen de westerse militaire interventie in Koeweit. Ook toen heerste er in het Westen een extreem vijandsbeeld, gebrek aan historisch besef en geloof in militaire oplossingen. In die periode bekritiseerde Groenlinks die opvattingen nog.

Groenlinks bekritiseerde de Navo-bombardementen in Joegoslavië (1999) en keerde zich tegen de westerse interventies in Afghanistan (2001) en Irak (2003). Heftig intern debat ontstond bij de steun van Groenlinks voor de Afghaanse politietrainingen in Kunduz (2008). Hoewel de partij zich distantieerde van de militaire Navo-strategie, ging ze mee in militaire trainingen voor civiele politie­agenten. Het was de eerste stap in de transitie van vredespartij naar oorlogs­partij. De politieagenten werden opgeleid. Toen ze met hun wapens buiten het opleidingscentrum kwamen, liep een deel over naar de Taliban en een ander deel werd in een gevecht met die Taliban gedood of zwaar gewond. De politie­trainingsmissie in Afghanistan werd een dramatische mislukking.

Er werd geen les uit geleerd. Groenlinks werd steeds meer onderdeel van de Navo-operaties en expansiedrift. De partij zweeg grotendeels bij de slachtpartijen van de Nederlandse F-16’s in SyriĂ«, tussen 2014 en 2018. Bij het bombarderen van Irak op verzoek van de Iraakse regering kon de partij zich nog verschuilen achter internationaal recht, maar de bombardementen van SyriĂ« waren een openlijke schending daarvan. Er werden volgens Defensie 2288 Nederlandse raketaanvallen uitgevoerd met naar schatting 7000 civiele en militaire slachtoffers.

De internationale rechtsorde maakte steeds meer plaats voor een door VS, EU en Navo afgedwongen wereldorde. De VN en de Veiligheidsraad werden door de westerse grootmachten buitenspel gezet. Nederland ging zich steeds meer roeren in dit grote geopolitieke oorlogsspel. Het Nederlands buitenlands beleid werd in lijn met de sollicitatie van premier Mark Rutte tot secretaris-generaal van de Navo steeds expansiever en oorlogszuchtiger. Groenlinks volgde en transformeerde van vredesbeweging tot oorlogspartij.

De coronacrisis introduceerde een beleid van verbod, uitsluiting, onderdrukking en politiegeweld. Burgerrechtenpartij Groenlinks ging mee in de inperking van burgerrechten, de lockdowns, vaccinatiedwangmaatregelen, bedreigingen en inperkingen van de vrijheden van meningsuiting en demonstratie. Dieptepunten waren de politionele veldslagen op het Museumplein onder eindverantwoordelijkheid van oud-partijleider van Groenlinks, de huidige burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. Met behulp van ME-pelotons, paarden- en hondenbrigades alsmede waterkannonnen, werden vreedzame demonstranten van het Museumplein gejaagd. Het leidde tot honderden arrestaties en strafrechtelijke vervolgingen. In reactie op het politieoptreden kwam er een snoeihard rapport van VN-rapporteur Nils Melzer, die een grove schending van mensenrechten constateerde.

Groenlinks volgt in het voetspoor van zijn nieuwe partner PvdA steeds openlijker het establishment in zijn keuze voor dwangmaatregelen, repressie en oorlogsescalatie.

Onlangs stelde de Tsjechische geheime dienst in een rapport dat Nederlandse politici via het mediakanaal Voice of Europe Russisch geld zouden hebben aangenomen. Dit kanaal staat minder vijandig tegenover Rusland dan de EU en haar deep state-organen en heet daarom een ‘desinformatienetwerk’. U nam enthousiast de rol van manipulerende aanklager aan. Zonder bewijs probeerde u Thierry Baudet verdacht te maken van het aannemen van Russisch geld. U daagde hem uit de boeken te openen van de Forum voor Democratie-giften inzake het Oekraïnereferendum van 2016. Die insinuerende vragen zouden eerst aan u gesteld moeten worden. Waarom is Groenlinks van vredespartij tot oorlogspartij geworden? Waarom wilt u eigenlijk 2,5 miljard euro per jaar aan wapentuig voor Oekraïne uitgeven? Wat zijn uw banden en die van uw mede-­Kamerleden met het militair-industrieel complex? Wat zijn uw relaties met de Navo? Opent u de boeken, of bent u alleen maar een ‘nuttige idioot’?

Onlangs hebben de Groene Amsterdammer en Investico na onderzoek vastgesteld dat er niets te vinden is in de jaarverslagen van FVD. U schiep een giftige sfeer van verdachtmakingen in Nederland. Uw optreden en de sfeer van ongefundeerde beschuldigingen en publieke verdachtmakingen doet denken aan de McCarthy-processen in de hoogtij dagen van de Koude Oorlog in de jaren ’50. “Are you a communist? Are you paid by the Soviet-Union?”

Groenlinks is onder uw leiding een oorlogszuchtige partij geworden. U pleitte niet alleen voor hulp aan Oekraïne, maar ook voor de bouw van munitiefabrieken. U roept in linkse kring agressie op, waar het verraad van Groenlinks wordt gezien als ‘rechts’. Mijn broer studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, was lid van de CPN en stemde daarna SP. Hij noemt zichzelf al veertig jaar socialist. U zou volgens hem de belangen van de lagere klassen hebben verkocht aan de multinationals, het militair-industrieel complex en het westers imperialisme. Ik citeer hem: “Kijk Ab, die Baudet is gewoon een rechtse jongen, maar Klaver is een rechts-extremist”.

Bij het WNL-programma vertelde u op een geheim parlementair bezoek in Kiev te zijn geweest. U was geschokt te zien dat er in de hoofdstad van OekraĂŻne nauwelijks nog mannen op straat lopen. Meneer Klaver, die mannen staan aan het front, liggen onder de grond of zijn op grote schaal het land ontvlucht. Deze verschrikkelijke tragedie, die u met uw eigen ogen waarneemt, brengt u niet tot het inzicht dat het tijd is voor onderhandelingen en vrede. Integendeel: u wilt de oorlog verder escaleren. U stelt op basis van een rapport van de Estse minister van Defensie dat OekraĂŻne de oorlog kan winnen als er 10 jaar lang jaarlijks 120 miljard euro, ofwel 0,25 procent van het bbp van alle Navo-lidstaten, zou worden afgedragen. Nederland zou dus ook 2,5 miljard moeten gaan bijdragen.

Het is een immoreel en afgrijselijk vernietigingsplan. Het leidt zeker tot nog eens honderdduizenden doden en de verdere destructie en van het Oekraïense volk. Interesseert het ‘de democratische partij’ Groenlinks dan niet wat de bevolking in de betwiste gebieden zelf wil? Zou het misschien zo kunnen zijn dat Oekraïne in de Russischtalige en Russischgezinde gebieden met westerse wapens een bezettingsoorlog voert?

Meneer Klaver: u bent door uw opstelling bij veel linkse mensen een gehaat man geworden. Uw pro-oorlogskeuze werkt polariserend. Zelfs een motie van SP-leider Jimmy Dijk, dat Nederland in VN-verband zou moeten streven naar een vredesregeling voor OekraĂŻne, werd door u en de uwen afgewezen. U wilt een overwinning voor OekraĂŻne. Het is een gruwelijke illusie, die alleen maar meer vernietiging en massamoorden tot stand zal brengen. U bent verworden tot ordinaire oorlogshitser en uitgekomen aan de foute kant van de geschiedenis.

Progressieve en vredelievende mensen, die ooit deel waren van Groenlinks willen van u nog maar een ding: uw vertrek.

Ab Gietelink (tussen 1990 en 2020 lid van Groenlinks)


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.