Nieuws   Geo-politiek

Antwoord op een complot

Mark Twain
💨

Hoe ver reikt de invloed van Rusland?​
Hoe ver reikt de invloed van Rusland?
Datum: 5 november 2020
Geo-politiek

Vandaag (5 november) bracht het onderzoeksplatform Follow the Money het belangwekkende nieuws dat 'Van de Belt gewerkt heeft op een Russische kinderboerderij'. Naast de feitelijke onjuistheid (voor de volledigheid, Van de Belt liep twee weken stage bij een slangenfarm https://www.tulazoo.ru/) vragen wij ons af wat de nieuwswaarde van deze onthulling is. Van de Belt is betrokken geweest bij de oprichting van de organisatie van waaruit De Andere Krant ontstaan is en zo'n link met Rusland past volgens FTM misschien in een complottheorie.
In September heeft de NRC tweeënhalve pagina's besteed aan De Andere Krant. Na eerdere artikelen van de journalisten Heck en Kouwenhoven werd er opnieuw door deze heren gesuggereerd dat De Andere Krant beïnvloed wordt door Russische actoren. De niet op bewijzen gestoelde verdachtmakingen zijn door heel veel andere media overgenomen, een complottheorie verspreid zich snel in de fabeltjesfuik.

In bijgevoegd artikel reageren we op de complottheorie van de NRC van jongstleden 29 september over De Andere Krant.
©2023 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.