Nieuws   Mens en Macht

De tentakels van het World Economic Forum: véél meer dan een praatclub

Schwab WEF en zijn tentakels
💨

Datum: 9 februari 2022
Mens en Macht

Ido Dijkstra

Ido Dijkstra

Steeds meer mensen gaan vragen stellen over de aard van het World Economic Forum (WEF) en de invloed van deze niet-democratische organisatie op de Nederlandse en wereldpolitiek. Aanvankelijk deden de media en politici de organisatie af als praatclub of netwerk, nu stellen zij dat ‘de invloed wordt overschat’. Het WEF denkt daar zelf heel anders over en uit alle informatie die bekend is, ontstaat een heel ander beeld. De organisatie heeft zich als een octopus met vele tentakels verweven in de politiek en samenleving. Oók in Nederland.

Deel en print het artikel met deze PDF, de tentakels van het WEF: DAK22_05_spread_octopus_WEF.pdf

  • 1. “Diep verankerd in de publieke en private sector”
Het WEF, opgericht in 1971 door Klaus Schwab, stond tot voor kort bekend als een club die eens per jaar de rijken der aarde uitnodigt in het Zwitserse skioord Davos voor een nieuwjaarsborrel met kaviaar. WEF ziet zichzelf als volgt: “Het Forum is diep verankerd in de publieke en private sector en is de enige wereldwijde organisatie die deze rol gebruikt voor het samenbrengen van ’s werelds meest vooraanstaande CEO’s, staatshoofden, ministers en beleidsmakers, experts en academici, internationale organisaties, jongeren, technologie-innovators en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in een onpartijdige ruimte met als doel positieve verandering teweeg te brengen.” WEF heeft 600 medewerkers en naast Genève kantoren in New York, Beijing en Tokio en centra voor ‘the Fourth Industrial Revolution’ in de VS, India en Japan. Wat het ook is, het label praatclub is ongeschikt.
  • 2. De invloed van leider Klaus Schwab: “Hij kan iedereen ter wereld bellen”
In 2007 stelde WEF-lid en internationaal bekende zakenman Ben Verwaayen, officier in de Orde van Oranje Nassau, over Klaus Schwab, die naast hem zat en instemmend knikte: “De agenda’s van Davos worden breed overgenomen door bijna iedereen: tv, kranten, politici, NGO’s en bedrijven. WEF is in staat onderwerpen hoog op de publieke agenda te zetten. Klaus is één van de twee of drie personen in de wereld die de telefoon op kan pakken en iedereen in de wereld direct te pakken krijgt. Dat is een fenomenale positie van invloed die hij heeft verworven.” Tot twee jaar geleden kende het grote publiek de 83-jarige WEF-oprichter niet. Na zijn publicatie van het boek Covid 19: The Great Reset in de zomer van 2020, zijn critici vraagtekens gaan stellen bij zijn invloed. Hij werpt zich nadrukkelijk op als katalysator van een niet-democratische agenda die breed gesteund wordt door politieke leiders over de hele wereld. Het lijkt er steeds meer op dat politici Schwabs ideeën al aan het uitvoeren zijn. In een videocast van het WEF zelf is hij ook open over welke ‘stakeholders’ (belanghebbenden) zijn organisatie in de zak heeft. “Van politiek, media, bedrijven, wetenschappers tot religieuze leiders.” Paus Franciscus richtte enkele brieven ook ­rechtstreeks tot hem.

  • 3. Invloed in de coronacrisis: het simuleren van een pandemie die zes weken later uitbreekt
Het WEF was mede-organisator van Event 201, samen met The Johns Hopkins Center for Health Security en de Bill & Melinda Gates Foundation. Tijdens deze bijeenkomst van 18 oktober 2019 in New York werd een pandemie gesimuleerd onder toezicht van grote organisaties als de VN. Vele ingehuurde experts bespraken scenario’s voor een plan van aanpak, inclusief een bombardement aan alarmerende mediaberichten. De Amerikaanse onderzoeks­journalist Spiro Skouras bericht al sinds het begin van de coronacrisis over de toevallige samenloop van omstandigheden in de aanloop naar de pandemie. “Ik vind het heel fascinerend dat dit allemaal gebeurde, zes weken voordat de eerste uitbraak van corona bekend werd in Wuhan, eind 2019. Nog zoiets: De Bill & Melinda Gates Foundation – die nauw samenwerkt met WEF - financierde Event 201 en is de voornaamste geldschieter van het Pirbright Instituut die het patent van het coronavirus in handen heeft. Pirbright was al snel bezig met de ontwikkeling van het coronavaccin. Het kan aan mij liggen, maar ik heb moeite zoveel toevalligheden te geloven.”
  • 4. WEF-agendapromotor Dijkgraaf nu minister van Onderwijs
Het WEF is ook duidelijk over zijn ambities op onderwijsgebied: daar moeten ‘we’ snel mee aan de slag in de Fourth Industrial Revolution, voor het onderwijs: Accelerating Education 4.0. “Meer dan 50 procent van de huidige beroepsbevolking zal tegen 2025 moeten worden omgeschoold”, stelt WEF. In Amerika zijn de grootste vakbonden al voorstander van deze WEF-gedreven agenda. In Nederland is WEF-‘agenda contributor’ Robbert Dijkgraaf op de positie van minister van Onderwijs, om die ambitie in ons land te versnellen.
  • 5. Nederland als uitvoeringsorgaan van WEF
Het is inmiddels overduidelijk dat het WEF grote invloed heeft in Nederland. Koningin Máxima is eind 2020 toegetreden tot de bestuurscommissie van WEF’s Digital Currency Governance Consortium, dat als doel heeft een digitale munt door te voeren en cashgeld af te schaffen. Van de huidige minister van Financiën Sigrid Kaag is bekend dat ze veel doet voor het WEF. In een brief uit Zwitserland aan Kaag wordt zij bedankt voor haar bijdrage aan The Great Reset. Dat geldt ook voor Wopke Hoekstra. Ook geeft Kaag, die in 2019 lid werd van het WEF, op camera toe dat zij “een coördinerende rol heeft voor een denktank bij het WEF”. Op Kamervragen van Forum voor Democratie, wat de aard is van die coördinerende rol van Kaag, antwoordde minister Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking onder andere dat de D66-politica slechts “enkele bijeenkomsten heeft bijgewoond” en dat het haar “geen tijd” heeft gekost om projecten uit te voeren. Van Mark Rutte – die geregeld op het Binnenhof wordt gespot met een WEF-tas – is bekend dat hij nauwe banden heeft met Schwab. Ook bewindslieden als Karien van Gennip, Wopke Hoekstra, Hugo de Jonge, Robbert Dijkgraaf, Lilianne Ploumen, Carola Schouten, Femke Halsema, Sharon Dijksma, Ferdinand Grapperhaus, Neelie Kroes en Frans Timmermans zijn ‘agenda contributor’, dat zijn mensen die in hun land of sector een bijdrage leveren om de agendapunten van het WEF uitgevoerd te krijgen.
  • 6. De invloed op besluiten in de Nederlandse politiek
Forum voor Democratie slaagde er de voorbije maanden in, informatie boven water te krijgen over de aard van de samenwerking tussen de Nederlandse regering en het WEF. Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen spreekt van een “nauwe verwevenheid van WEF met het staatsapparaat”. Enkele voorbeelden:

Toenmalig minister van Landbouw, Carola Schouten, heeft erkend juridisch bindende overeenkomsten te hebben gesloten voor duurzaamheidsprojecten als de Sustainable Investment Policy en het Tropical Forest Alliance. Ook staat haar handtekening onder een overeenkomst waarin ze 651 duizend euro Nederlands belastinggeld voor de periode 2021-2023 toezegt aan het WEF. Met dit geld is de Food Innovation Hub opgezet. Het coördinatiecentrum staat bij Wageningen Research & University (WUR). Opmerkelijk is dat Louise Fresco, WEF-agenda contributor, voorzitter is van deze universiteit.

In de winter van 2021 startten Nederland en Japan het ‘Circular Economy for Net-Zero Industry Transition, een initiatief om de economie circulair in te richten volgens de richtlijn van het WEF, zo stelt onderzoeksjournalist Wouter Roorda in januari 2022 op de onafhankelijke website Wynia’s Week.

Het in Den Haag gevestigde World Resources Institute (WRI) ontving in 2020 bijna 11 miljoen euro van het ministerie van Buitenlandse Zaken, aldus Roorda.

Nederland werkt ook al jaren samen met het WEF aan de ‘Health Care Innovation Hub’, een gezondheidsnetwerk.
Misschien wel het meest opmerkelijke project waarin de Nederlandse regering met WEF samenwerkt heet ‘Known Traveller Digital Identity’ (KTDI) uit 2018. Dit WEF-project onderzoekt hoe mensen zich kunnen legitimeren met biometrische gegevens, zonder gebruik te maken van een paspoort. In dit proefproject zijn Nederland en Canada betrokken. Zo worden er onder andere proeven uitgevoerd door KLM en op Schiphol. KTDI kan ook gebruikt worden voor het opslaan van Covid-gerelateerde informatie, zo meldt het WEF.
  • 7. Strategic Intelligence: de verankering door WEF zelf inzichtelijk gemaakt
Om meer inzicht te krijgen in de diepgang van de verankering, is het een aanrader om de cirkeldiagram Strategic Intelligence op de site van WEF eens te bekijken. Het is een ingenieus overzicht hoe de tentakels van het Forum in vele landen in de wereld – onder andere ook Iran, China en Rusland – om zich heen grijpen in elk deelgebied van de maatschappij. Klik bijvoorbeeld op Nederland, dan op digitale economie en al gauw wordt duidelijk dat alles met elkaar verbonden is en dat een ontsnappen aan het transhumanisme niet tot de opties van het WEF behoort. “Het zal niet voor iedereen een gunstige ontwikkeling zijn, maar alleen voor de mensen die er bewust voor kiezen mee te gaan en te investeren”, aldus Schwab.

  • 8. De zichtbare invloeden in de Nederlandse samenleving: Apeldoorn uitgekozen als Smart City
Een voorbeeld van de invloed van het WEF in het Nederlandse straatbeeld is zichtbaar in Apeldoorn, waar vele kastjes zijn opgehangen die data verzamelen en het 5G-signaal kunnen uitzenden. De Gelderse stad is verkozen tot Smart City door het WEF, overigens zonder inspraak van de burgers zelf (zie artikel op pagina 6 van deze krant). “We zijn in 2020 in contact gekomen met het WEF. Zij zochten pilot cities. Apeldoorn heeft zijn interesse kenbaar gemaakt. Daarop is in september 2020 een Letter of Intent ondertekend”, stelt persvoorlichter Roel van Vemde van de Gemeente Apeldoorn. Veel burgers zijn sceptisch. Het WEF is partner van het in Apeldoorn gevestigde bedrijf Divitel, dat gespecialiseerd is in innovatieve videotechnieken. Er zijn dan ook inwoners die vrezen voor een uitrol van de controlemaatschappij in de Veluwe. Opmerkelijk in het hele verhaal is dat Apeldoorn op haar site partners noemt, maar nergens op de eigen website over het WEF rept.
  • 9. De invloed van WEF’s Fourth Industrial Revolution op ons lichaam: “Een tsunami”
In zijn boek The Fourth Industrial Revolution uit 2016 doet Klaus Schwab ideeën over het hervormen van de wereld op politiek, economisch en individueel gebied uit de doeken. “Vandaag de dag is deze revolutie al een feit”, stelde Schwab recent. Het meest opmerkelijke onderdeel van de revolutie is de invloed die het WEF op het menselijk lichaam beoogt door biologie samen te laten smelten met technologie: het transhumanisme. Sommige mensen hebben er moeite mee dat megalomaan klinkende idee te geloven, ook al spreekt WEF er zelf over in Davos-sessies als ‘When humans become cyborgs’. Al in 2015 praat Schwab openlijk over genetisch ingrijpen in het lichaam, iets wat met de huidige ‘vaccins’ gebeurt in de vorm van nanotechnologie en mRNA dat in mensen wordt gespoten. Schwab: “The Fourth Industrial Revolution zal ook impact hebben op onze identiteit, op wat het betekent mens te zijn. Het zal met ongekende snelheid op iedereen afkomen, als een tsunami.”
  • 10. Opleidingsinstituut voor wereldleiders: “We zijn in de regeringen gepenetreerd.”
Het WEF blijkt ook de machthebbers van de toekomst op te leiden, in het ‘Young Global Leaders-programma’. Het doel van dit programma, is leiders in de gemeenschap te plaatsen “die over de grenzen en sectoren heen kunnen kijken om een meer inclusieve en duurzame toekomst vorm te geven.” In een video-interview uit 2017 op Harvard’s John F. Kennedy School of Government, vertelt Schwab openlijk dat regeringsleiders als Justin Trudeau (Canada), Jacinda Ardern (Nieuw-Zeeland), Emmanuel Macron (Frankrijk), Angela Merkel (Duitsland) en Vladimir Poetin (Rusland) zijn ‘klasje’ hebben doorlopen – let wel: toen ze nog niet in hun huidige positie zaten. “Wat we hebben gedaan, is hun kabinetten penetreren”, zegt Schwab. “Op een receptie van Trudeau realiseerde ik me dat ten minste de helft van zijn kabinet Young Global Leader is geweest.” Hetzelfde geldt voor de kabinetten in Argentinië en Frankrijk. Eerder onthulde de Duitse onderzoeksjournalist Ernst Wolff in een vraaggesprek bij OVAL Media met jurist Reinier Fuellmich, wie er in de eerste klas Young Global Leaders of the Future in 1992-93 hadden gezeten: Angela Merkel, Nicolas Sarkozy (ex-president Frankrijk), Tony Blair, Gordon Brown (twee ex-premiers van VK), Victor Orbán (premier Hongarije) en Bill Gates. Ook Mark Zuckerberg van Facebook heeft het programma doorlopen. Van Nederlandse bewindslieden is dit niet bekend. In de jongste lichting zit wel één Nederlandse deelneemster: Rose Damen, van Damen Yachting.

 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.©2023 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.