Nieuws Opinie

Grondrechten? Nooit van gehoord

jeroen Pols grondrechten
💨

Datum: 17 november 2021
Opinie

Jeroen Pols

Jeroen Pols

‘What can you do against the lunatic who is more intelligent than yourself, who gives your arguments a fair hearing and then simply persists in his lunacy? Dit is een citaat uit het boek 1984 van George Orwell waarmee ik afgelopen dinsdag 9 november mijn pleidooi in het kort geding tegen de leden van de Gezondheidsraad en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) inleidde.

De critici van het coronabeleid weten het inmiddels. Onweerlegbare argumenten en feiten worden door onze omgeving aangehoord. Ongeacht de opleiding van de toehoorder is de reactie meestal ‘dat we ieder onze eigen waarheid hebben’. Het is deze neerbuigende, meewarige houding die wij dagelijks moeten tolereren. 

In de rechtszaal is dat niet anders. De omvang van onze dagvaardingen (Pols is jurist van Viruswaarheid, de actiegroep die al vele rechtszaken voerde vanwege het coronabeleid, redactie) groeide gestaag. Meer bewijs, meer feiten, meer overtuigingskracht. Het maakt niets uit. Er komt geen weerwoord. Alleen een oneindige herhaling van mantra’s over het virus, de besmettingen en de verschrikkelijke pandemie. De rechters leggen vervolgens deze volkomen absurde redeneringen vast in vonnissen die elk gezond verstand tarten.

Ook afgelopen maandag mochten een dagvaarding van 112 pagina’s met feiten, statistieken en andere bewijzen en een pleitnota van nogmaals 30 pagina’s niet baten. De feiten zijn zo schokkend dat het niet de vraag is of de prikcampagne onmiddellijk gestaakt moet worden maar waarom dat nog niet gebeurde. Er volgde geen verweer. Niets. Alleen het verwijt dat Viruswaarheid de leden van de Gezondheidsraad persoonlijk dagvaardde. Dat is voor deze deskundigen een nare ervaring en zo kunnen zij hun werk niet meer goed doen. Dat duizenden mensen als gevolg van hun adviezen dood neervallen of door een hel gaan als gevolg van de bijwerkingen, daarover geen woord.   

Een blik op de met de farmaceuten gesloten contracten zou voor de rechter voldoende moeten zijn om te begrijpen dat de leden van de Gezondheidsraad ofwel volkomen incompetent zijn ofwel andere belangen dienen. De vaccindealers eisten van de kopers – in dit geval de belastingbetalers – een vrijwaring voor alle risico’s en kosten als gevolg van het gebruik van hun voortbrengselen. Hun producten zijn namelijk gebaseerd op nooit eerder voor dit doel gebruikte technieken, bevinden zich nog in een experimentele fase en de werkzaamheid en veiligheid werden nog onvoldoende onderzocht. De fabrikanten beschouwen hun producten dus zelf als onveilig. De leden denken daar in hun oneindige wijsheid anders over en vinden het een goed idee om de hele bevolking met deze goedjes in te spuiten. En de rechter zal zich hierbij aansluiten. De waanzin regeert.

Dit geldt ook voor het CBG. Zij heeft de plicht te om te voorkomen dat gevaarlijke geneesmiddelen de volksgezondheid schaden. In vergelijking met de jaarlijkse griepprik overlijden na de Covid-19-injecties 22 keer zoveel mensen en belanden 72 keer zoveel mensen in het ziekenhuis. Het aantal gemelde bijwerkingen is 96 keer zo hoog. Er kwam geen uitleg van het CBG. Ook niet waarom tijdens de Mexicaanse griep het Pandemrix-vaccin na wereldwijd nog geen 50 doden wel uit de markt gehaald werd. Het bleef stil. Desondanks zal de rechter oordelen dat ingrijpen niet nodig is. 

Rechter mr. Hesselink is een ervaren coronarechter. In vijf vonnissen wist zij als geen ander feiten en argumenten te negeren. Het uitsluiten van ongevaccineerden door de invoering van een apartheidssamenleving ter bestrijding van een verkoudheidsvirus? Goed plan. Knettergekke beperkingen voor de detailhandel? Prima. Horeca en de evenementenbranche? Niet zeuren. In het wereldbeeld van Hesselink heeft de almachtige staat altijd gelijk. Grondrechten? Mensenrechtenverdragen? Nooit van gehoord. 

Zoals Aldous Huxley schreef, feiten ruimt men uit de weg door te doen alsof ze er niet zijn. Het enige dat wij kunnen doen, is deze mensen met de tegenstrijdigheden in hun verhaal te confronteren. Steeds opnieuw. De waarheid is namelijk het sterkste argument. En dat zal uiteindelijk overwinnen.

De zitting is terug te zien op videowaarheid.nl. 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.