Nieuws   Mens en Macht

Patholoog Frank van de Goot: “Waanzin is beleid geworden”


frank de goot doden liegen niet
💨

Datum: 21 januari 2022
Mens en Macht
Toine Rongen
Toine Rongen

Heeft de oversterfte te maken met het coronabeleid of met de vaccinaties? We legden deze vraag voor aan forensisch patholoog Dr. Frank van de Goot, bekend van het televisieprogramma ‘Doden Liegen Niet’. De gerenommeerde ‘lijkenonderzoeker’ kan zich naar eigen zeggen vanwege zijn autistische talent druk maken als dingen niet kloppen. We zochten de Gothic-liefhebber, die met zijn charisma lijkt weggelopen uit een CSI-aflevering, thuis op. Een monoloog.

 “Wat aan vooringenomen conclusies via de media op ons afkomt, is niet mals. Topsporters vallen bij bosjes neer. Enkele uitvaartdiensten, zeg jij, hebben de laatste weken in vergelijking met de eerste lockdown 30-40 procent meer uitvaarten. Volgens wetenschappers komt de oversterfte ofwel door bijwerkingen van corona óf juist door de vaccinaties. Een sluitend antwoord hierop kan ik niet geven. Simpelweg omdat in de pathologie de werkelijke doodsoorzaak onmogelijk aan de buitenkant van het lichaam is te zien. Obductie is noodzakelijk om de doodsoorzaak vast te stellen. In Nederland worden weinig onderbouwde oorzaken van overlijden vastgesteld. Van de 150.000 sterfgevallen per jaar in Nederland, worden slechts 3000 doden op deze wijze onderzocht. Veel te weinig uiteraard. Toch komt het CBS op basis van dit nattevingerwerk met cijfers die met grote stelligheid worden gebracht. Deze CBS-cijfers komen bij het RIVM, het OMT. Op basis van deze foute cijfers stippelen zij een route uit. Het bezorgt me koude rillingen. 

Virussen horen bij het bestaan. Ze komen dagelijks in allerlei maten en kleuren op ons af. Toch kiezen onze regeringen er wereldwijd voor hun hele beleid op dat ene dodelijke virus te richten. Vele miljarden zijn gestoken in vaccins waarmee we, in combinatie met talloze vrijheidsbeperkende maatregelen, dat gevaar dienen te bedwingen. Als we niet regelmatig aan al die virussen worden blootgesteld, wat overkomt ons dan straks? Langdurige isolatie is funest voor het afweersysteem. Dat wordt juist geprikkeld door regelmatig contact met allerlei soorten bevolkingsgroepen. Anders vergeten de afweercellen hoe met dat andere virus om te gaan. Het is buitengewoon verontrustend dat er momenteel een toename plaatsvindt van infecties bij baby’s, die te weinig weerstand hebben opgebouwd en daardoor ook gemakkelijk door een virus kunnen worden gepakt. Is het wel slim om te blijven volharden in zo’n miljarden kostende vaccinatieprocedure in combinatie met lockdowns die veel psychische, sociale en economische schade berokkenen, los van de enorme schade door uitgestelde zorg? In mijn optiek een belangrijke oorzaak voor de oversterfte.

Ik heb slechts een dertigtal coronadoden geobduceerd. Om aan te tonen of iemand aan corona of aan een vaccinatie is overleden, dien je het lichaam maximaal een dag na de dood te onderzoeken op vers bloed dat nog niet uit elkaar is gevallen. Omdat dit moeilijk is te realiseren, vindt er zo weinig obductie plaats. Daardoor is een bindende uitspraak over de werkelijke doodsoorzaak onmogelijk. Ik geloof wel in het wetenschappelijk onderzoek dat aangeeft dat het aantal mensen dat louter AAN corona overlijdt, laag is. Maar ze zijn er wel. Met name in de eerste golf zag ik longen waarvan je direct begrijpt waarom ze zijn gestorven. De meeste coronadoden die ik heb onderzocht, zijn gestorven door onderliggend lijden MET corona. Maar ik krijg ook lichamen op de snijtafel die rechtstreeks door de vaccinatie zijn gestorven. Dat herken je aan vervormde bloedplaatjes of aan god-mag-weten-door-welke andere allergische reactie dan ook. Het Lareb reageerde daarop met ‘het valt wel mee’ en ‘een vaccinatie-dode is een zeer kleine kans’. Maar de groep bejaarden die op het randje zit, is groot. Zij krijgen van die Moderna’s en Pfizers een koortspiek waarmee ze zichzelf over het randje laten prikken. Die groep wordt geregistreerd als overleden aan onderliggend lijden en niet aan vaccinatie. Dat klopt niet. Ik ken een verpleeghuis waar 250 bewoners in een dag tijd zijn ingespoten. Binnen een week waren er 13 dood. Zou ik 90 jaar zijn, liet ik me niet vaccineren. De boosterprik met god-weet-wat-voor-schadelijke reacties laat ik echt aan me voorbij gaan.

Anderzijds, er ontstaan ook nieuwe ziektes die wel aan corona zijn gerelateerd. We ontdekten bij de obductie van een spontane miskraam een volslagen vreemd ziektebeeld. Kort daarop volgde een tweede en een derde met hetzelfde beeld. Dit is een door corona geïnduceerde ziekte, waarbij de placenta rond de dertigste week acuut afsterft. Vanwege deze “necrotiserende villitis” maken we ons zorgen om niet-gevaccineerde, zwangere vrouwen. Maar ik hoor ook dat zwangere vrouwen juist door de vaccinaties schade oplopen. Omdat er geen onderbouwd wetenschappelijk onderzoek is, weten we het gewoon niet. Net zoals we niet weten of die coronavaccinaties nou werken. De Omikron-variant lijkt minder ziekmakend. Dus laat maar komen. 
Het probleem ligt in de kaalslag in de zorg. En nu geeft de regering ineens miljarden uit aan vrachtladingen vaccins. Als dat geld eerder in de IC’s en in de opwaardering van de zorg was gestoken, hadden we nu ruimschoots capaciteit gehad. Maar het is allemaal wegbezuinigd. Een ziekenhuisdirecteur vond dat iedereen zijn verantwoording diende te nemen en roeping moest laten prevaleren boven de kaalslag door marktwerking. Anders dienden ze maar te vertrekken. Toen de man zelf werd ontslagen, kreeg hij honderdduizenden euro’s mee. Terwijl een verpleegkundige zich voor circa 30.000 euro bruto per jaar uit de naad werkt. De zorg draait al jaren op de goodwill van de medewerkers. Ook de reden waarom de patholoog zo weinig onderzoek kan doen, heeft te maken met geld. De zorgverzekeringen eindigen namelijk op de sterfdag. Geld om op grote schaal onderzoek te doen is er niet. Daar zie ik ook met het nieuwe kabinet geen verandering inkomen. De waanzin is namelijk beleid geworden. Daarom ben ik gestopt en probeer nu op persoonlijke titel laagdrempelig datgene te doen dat moet gebeuren: het onderzoeken van de doodsoorzaken.”
 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.©2023 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.