Nieuws Mens en Macht

De Kerstboom van de Macht

Kerstboom van de macht
💨

Datum: 25 december 2021
Mens en Macht

Rypke Zeilmaker

Rypke Zeilmaker

De realiteit - na jaren WOB-procedures en onderzoek - onthult Nederland als ‘Koninklijke Oligarchie BV’, waar niet de politici in de Tweede Kamer de macht controleren, maar de zogenaamde Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s, grootaandeelhouders van het grootbedrijf) de grote lijnen uitzetten. We hebben het over het oude geld rond de opper-UBO van de BV Nederland, de multimiljardairs-familie van Oranje, die ook de baas is van het hoogste rechtsorgaan, de Raad van State. In onze Kerstboom van de Macht zitten zij in de piek. Daaronder is het hoe groter de kerstbal, hoe invloedrijker de corpsbal.

Onder de UBO-families prijken klinkende namen als De Fentener-Van Vlissingen (Steenkolenhandel SHV), Brenninkmeijer (C&A), Van der Vorm (Boskalis,Financieel Dagblad en rijk dankzij de Holland Amerika-lijn), Van Oord, de familie Schimmelpenninck (De Nederlandse Bank). Hieraan vast zit een deel ‘nieuw geld’ (nouveau riche), de grootgeld-verdieners die doorstoten naar de top. Denk aan Joop van den Ende die met miljardair John de Mol vrienden werd met de opperste macht.

Grootbedrijf en banken hebben een eigen loket bij de Belastingdienst. Het heet ‘Groot Zakelijk’ en kan deals sluiten. Denk aan de door de belastingbetaler geredde ING-bank, die na witwaspraktijken een deal sloot met de FIOD. Via De Nederlandse Bank bepalen zij wie er op het geld mag zitten, want de ‘bankraden’ worden politiek benoemd door de Kroon. Voor hen gelden andere regels dan voor u en mij. Denk aan de eigenaar van het Mediapark in Hilversum en vastgoedboer Bernhard van Oranje, eigenaar van het circuit in Zandvoort. Als boeren bij Natura 2000-gebied hun koeien buiten laten, dan worden ze van een stikstofcrisis beschuldigd. Maar Van Oranje kan in Natura 2000 gebied, de prachtige duinen bij Zandvoort het circuit oppimpen tot Formule-1-status. Hoezo ‘stikstof’?

De magistratuur en overheden meten met twee (kli)maten: een voor de UBO’s, en een voor wie ‘De Belangen’ in de weg zit. Of voor wie bij ‘De Belangen’ op het menu staan, omdat ze niet aan hun Klimaattafels zaten. Bijvoorbeeld u en ik, het stemvee en belastingvee dat hun CO2-rekening van honderden miljarden euro’s mag betalen. Of de boeren, wiens grond prooi is voor Clemens Brenninkmeijer en zijn plannen voor Tristate City, Nederland als Singapore aan de Noordzee. Met goedkeuring van Maxima van O.

De VNO-NCW is hun lobbyvehikel om economisch beleid overeen te stemmen met De Belangen, die van hun multinationals die zij via de Crisiswet (2010) tot ‘nationaal belang’ hebben verheven. De Sociaal Economische Raad (SER) met door ‘De Kroon’ benoemde ‘kroonleden’ het belangrijkste politiek adviesorgaan. Een bekend kroonlid is Ed ‘Klimaatwet’ Nijpels, de multi-commissaris en oud-minister van Milieu, die het fameuze ‘Poldermodel’ bewaakt. Dit overlegmodel houdt in, dat je lobbyclubs die bij ‘de macht’ in de tas zitten de spreekbuis maakt van ‘het volk’. Denk aan landbouworganisatie LTO of vakbond FNV. Daarvan kon vroegere voorzitter Wim Kok wegens zijn trouwe dienst aan het kartel uitgroeien tot premier en Shell-commissaris. Even je ‘ideologische veren afschudden’, en cashen maar.

De Tweede Kamer kun je zien als sollicitatieplatform voor ‘De Macht’, terwijl de Eerste Kamer meer openlijk een club van bedrijfslobbyisten is. Wie zich als Kamerlid gedienstig toont aan ‘De Belangen’ van Het Kartel, krijgt na 4 of 8 jaar dik zevenduizend euro per maand een prachtig baantje, commissariaatje. Denk aan OCW-minster Edith Schippers die bij het DSM van ‘coronagezant’ Feike Sijbesma, tevens bankraad bij De Nederlandse Bank, aan de slag mocht als baas van de Nederlandse divisie. Velen gingen haar voor. Wat dacht je van Hans Wijers, die als D66-politicus eerder Minister van Economische Zaken was, vervolgens commissaris bij ING en Shell. Laetitia Griffith (VVD) sjeesde als Kamerlid volledig, maar kon wel bij KMPG aan de slag en bestuurder worden bij… de Postcode Loterij.

Deze miljarden-geldsluis van Boudewijn Poelmann en zijn bedrijf Novamedia (opgericht met mediamagnaat Derek Sauer) kon groot groeien dankzij het amusementsimperium van Joop van den Ende met de Postcode Loterijshow. En dankzij een loterijvergunning van de overheid, die plots concurrentie duldde naast haar eigen staatsgokkasten, Holland Casino en de Staatsloterij. Het doneert jaarlijks tientallen miljoenen euro’s aan op papier ‘linkse’ clubs die nu de zelfde CO2-agenda voorstaan als de VNO-NCW. De Postcode Loterij bevat in haar bestuur (van Novamedia en het aandeelhoudersbedrijf) vooral ‘rechtse’ mensen, danwel oud-politici gedienstig aan het Kartel. Zo vinden wij er de baas van ASR Vermogensbeheer, Kick van der Poll, maar ook Laetitia Griffith (VVD) en Cees Veerman (CDA) naast oud VROM-staatssecretaris Pieter van Geel (CDA) en Ben Knapen (CDA). Een ‘rechts’ clubje dus.

De oude systeemmedia krijgen jaarlijks van het Ministerie van OCW een slordige 1,1 miljard euro subsidie, om u en mij te vertellen dat ‘Het Kartel’ gelijk heeft. Daarnaast vinden we de Bertelsmann Stiftung, het Duitse media-imperium dat eigenaar is van RTL. Daar was tot recent oud CDA-politicus Aart Jan de Geus CEO, naast zijn bestuursfunctie voor de Triodosbank. Twee Belgische miljardairs, Christian van Thillo en Thomas Leysen ,bezitten dankzij Belgische mediasubsidies de andere grote kranten. Die media vertellen u dagelijks dat u een CO2-uitstotende corona-besmettingshaard bent, die ingesnoerd moet worden door Het Kartel.Verklarende Woordenlijst

UBO’s: Ultimate Beneficiary Owners - grootbedrijf, grootaandeelhouders, eventueel via fiscale kerstboomstructuren

VNO-NCW: lobbyvehikel van het grootbedrijf, gevestigd in de Malietoren in Den Haag tegenover het Ministerie EZ en Klimaat

SER: Sociaal Economische Raad, het belangrijkste adviesorgaan van de regering, waaraan we de windmolens danken, het SER Energieakkoord.

DNB, De Nederlandse Bank, het financiele hart van de Koninklijke Oligarchie Nederland BV, samen met De Belastingdienst, en daarom de grootste kerstbal.

‘Publieke Banken’, banken die onder toezicht en beheer staan van een Ministerie of van provinciale overheden. Zoals FMO, de Nederlandse Investeringsbank, BNG Bank, en banken die direct eigendom zijn van het Ministerie van Financiën.

Private banken in publieke handen: Volksbank is het vehikel waaronder private banken ASN en SNS vallen, daarnaast de Nederlandse Waterschapsbank. Die vallen onder het Ministerie van Financiën.

Staats(gok)bedrijven: Holland Casino en de Staatsloterij, zijn net als de Gasunie en Schiphol Staatsbedrijven.
Topmanagementgroep: De ongeveer 90 topambtenaren, directeuren-generaal, en de Ministers.

Beleidsrapportfabrieken: RIVM, Het Planbureau voor de Leefomgeving, Wageningen UR leveren wetenschap op bestelling. Zo krijgen voorgenomen beleidsdoelen de zweem van noodzaak, waar gekozen politici niet aan tornen mogen. Anders heet je immers ‘tegen de wetenschap’.

Media-industrie: Is er eenmaal beleid voorgekookt, dan moet dit ‘aan de man’ gebracht. Hiertoe dient de media-industrie van ‘De Kranten’ in handen van twee Belg-miljardairs, de Bertelsmann Stiftung (RTL) en de nationale en regionale staatsomroepen. Die krijgen jaarlijks 1,1 miljard euro subsidie van het Ministerie van OCW.

NGO’s (Non Governmental Organisations): Het Kartel handhaaft haar fundamenteel ondemocratische positie mede dankzij actiegroepen in stichtingenen. Denk aan grootgrondbezitter Natuurmonumenten, steevast voorgezeten door een oud-politicus, de grootontvanger van opgekochte boerengrond. Of Milieudefensie, dat jaarlijks met 10 miljoen euro subsidie campagne mag voeren voor het CO2-beleid van Mark Rutte. Niet-Gekozen Organisaties zou een betere naam zijn.

Postcode Loterij: door media-imperialist Joop van den Ende groot gemaakt loterijvehikel van de Novamedia Groep van Boudewijn Poelmann, mede opgericht door mediamagnaat Derek Sauer. Grootfinancier van clubs die de boerenstand kapot procederen en de visserij belagen. In het bestuur zitten vooral rechtse oud-politici. Denk aan Cees Veerman (CDA), Ben Knapen (CDA) en Laetitia Griffith (VVD).

Menselijke Voorraden: stemvee en belastingvee, met papieren enkelbandje in A.B HOOFDLETTERS, onderpand voor de Staatsschuld. 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.