Nieuws   Mens en Macht

“De superrijken zijn een transnationale sociale klasse die de mens wil transformeren”

Interview Thierry Meyssan
Thierry Meyssan
💨

elites die doordrongen zijn van de transhumanistische ideologie​
elites die doordrongen zijn van de transhumanistische ideologie
Datum: 7 maart 2022
Mens en Macht

Elze van Hamelen, Madeleine Klinkhamer

Elze van Hamelen, Madeleine Klinkhamer

“Het Westen heeft geen ideologie meer. Een kleine groep superrijken die de belangrijkste en grootste bedrijven bezitten heeft dat wel: het transhumanisme,” zegt de Franse journalist en geopolitieke analist Thierry Meyssan in een interview met De Andere Krant. Oude oost-west tegenstellingen en een instituut als de Navo hebben volgens Meyssan hun betekenis verloren: de wereld wordt bestuurd door een kleine groep superrijken.

Thierry Meyssan is oprichter en president van het Franse Voltaire Network (www.voltairenet.org), een samenwerkingsverband van onafhankelijke journalisten en geopolitieke analisten, waarin hij wekelijks analyses publiceert over de huidige geopolitieke ontwikkelingen. In het eerst deel van dit interview sprak hij over de nieuwe internationale strategie van de Verenigde Staten, gebaseerd op de Cebrowski doctrine (zie De Andere Krant nummer 6, 13 november 2021). In dit deel gaat hij in op de vorming van een nieuwe groep “superrijken”, een “transnationale sociale klasse” die erop uit is om de wereld te overheersen.

In een recent artikel merkt u op dat de Westerse samenlevingen onopgemerkt de transhumanistische ideologie al geaccepteerd hebben. Kunt u dat toelichten?

Het Westen heeft geen ideologie meer, maar de kleine groep superrijken die de belangrijkste en grootste bedrijven bezitten heeft die wel: het transhumanisme. Deze ideologie gaat ervan uit dat de mens geen biologische grenzen meer heeft, omdat kunstmatige intelligentie die kan overwinnen. Een microchip in je hersenen creëert mogelijkheden die er van nature niet zijn. De superrijken proberen ons te overtuigen van het nut hiervan. Maar, uiteindelijk zijn zij het die de chips onder controle hebben.

Bijna niemand in het Westen heeft gezocht naar geneesmiddelen om Covid-19 te genezen. Facebook, Twitter en YouTube hebben zelfs alle informatie erover gecensureerd. U weet dus mogelijk niet, dat er in de derde wereld met succes medicijnen worden ingezet. (Ivermectine, red.) In plaats daarvan hebben westerse landen ingezet op “messenger RNA”. Dat is een schending van de eed van Hippocrates. Vertrouwen in de mens verschoof naar vertrouwen in technische vooruitgang. Dit markeert een omslag in het denken en de triomf van het transhumanisme.

Als we kijken naar het Covid-beleid, valt op dat bijna alle Europese leiders hetzelfde beleid voeren. Hoe kan dat? Volgen ze de orders van een instituut of van een persoon?

Als mensen in alle landen dezelfde politieke vooronderstellingen hebben zijn bevelen niet nodig. De leiders van de EU-landen zijn onderling bijna uitwisselbaar, met uitzondering van die van Hongarije en Polen. Een gemeenschappelijke referentiekader maakt dat dat voldoende kan zijn.

Waarom volgen China en Rusland ook een groot deel van het covid narratief – compleet met vaccinatiecampagnes en valse testen – terwijl ze in andere opzichten autonoom en soeverein overkomen?

In de eerste plaats gaat het hier niet om op zich valse testen, maar om testen die iets anders meten dan waar ze voor gebruikt worden en waarbij bovendien elk laboratorium een andere norm hanteert. Dat leidt tot dwaze conclusies, als 'drie appels plus vier peren, is zeven bananen'.

Ten tweede hebben China en Rusland, net als wij, elites die doordrongen zijn van de transhumanistische ideologie. Zo nam de directeur van het Chinese equivalent van het CDC, George Gao, deel aan het ‘Event 201’, het oorlogsspel, dat twee maanden voordat de epidemie werd uitgeroepen werd georganiseerd door het World Economic Forum en de Bill & Melinda Gates Foundation. Onder de elites van Rusland ontstond een kloof. Zo kantte de pro-Amerikaanse burgemeester van Moskou, Sergej Sobjanin, zich consequent tegen president Vladimir Poetin.

Daarnaast hebben dezelfde handelingen niet voor iedereen dezelfde consequenties. In de Chinese cultuur gelooft men dat als er een ramp is die het volk treft, dit een teken is dat de Hemel de machthebbers niet langer als legitiem beschouwt. Na de ontdekking dat de regionale regering van Wuhan had geprobeerd de pandemie in de doofpot te stoppen, stelde Peking de regering verantwoordelijk voor wanbeheer op het gebied van de gezondheidszorg en kregen regionale leiders gevangenisstraf. In het Westen daarentegen, werden gezonde mensen opgesloten om een toevloed van zieken in slecht gerunde ziekenhuizen te voorkomen. Dit is bijzonder beleid: om een ziekte te bestrijden zijn er in de geschiedenis nog nooit gezonde mensen opgesloten. In geen enkel medisch handboek werd het opsluiten van gezonde mensen ooit als een medische handeling beschouwd.

De ‘Great Reset’, het plan van het World Economic Forum voor een nieuwe wereld, kan worden gezien als een strategie om nationale staatsstructuren te ondermijnen.

De ‘Grote Herstart’, zoals Klaus ­Schwab, hoofd van het World Economic Forum het noemt, is in feite een plan van superrijken over hoe de wereld eruit zou moeten zien. Deze mensen weten dat ze meer financiële macht hebben dan staten. Als we rijkdom en politiek van elkaar zouden onderscheiden en naar dienstbaarheid aan de gemeenschap zouden kijken, zouden zij geen knip voor de neus waard zijn.

De financiële of oligarchische sector opereert vooral supranationaal en is niet aan één land gebonden.
Dat klopt, de superrijken ultramiljardairs vormen een trans-nationale sociale klasse. Nog nooit in de geschiedenis is de economische ongelijkheid tussen mensen zo groot geweest. Het creëert een soort neo-feodaal systeem, waardoor het democratisch ideaal tot een illusie vervalt. De bevolking in het Westen begint dit wel door te krijgen, ook al in het vaak nog onbewust. Ze komen steeds minder opdagen bij verkiezingen omdat ze inzien dat die weg geen soelaas meer biedt. Nog maar een paar van die superrijken spelen een geopolitieke rol. Een voorbeeld hiervan is het investeringsfonds KKR dat Daesh (Islamitische Staat, red.) gefinancierd heeft. Zo ondersteunt Facebook de plundering van Afrika door haar internetkabels uitsluitend in exporthavens aan de kust en nooit in het binnenland aan te leggen.

Hoe denkt u dat de energiesituatie zich verder zal ontwikkelen?

De exorbitante stijgingen van de energieprijzen in Europa zijn een rechtstreeks gevolg van speculatie en van de weigering van Europa om handel te drijven met Rusland. De korte termijn prijzen zijn hoog en volatiel. Die op lange termijn daarentegen zijn stabiel en laag. Als we meer Russisch gas zouden kopen, zouden de prijzen onmiddellijk terugvallen tot het eerdere niveau. Maar dat gebeurt niet, want de media vertellen ons dat de Russen onze vijanden zijn. Er zijn twee alternatieven: Amerikaans gas importeren, maar LNG-tankers zijn veel duurder dan pijpleidingen. Of Iraans gas importeren, duurder dan Russisch gas, maar veel goedkoper dan de huidige prijzen. Iraniërs worden echter als fanatici gezien, dus gaan we liever in zee met speculanten.

De EU en de VS heben niet dezelfde belangen als het om energie en om Rusland gaat. De VS is een nieuw bondgenootschap aangegaan, de AUKUS, met VK en Australië. Daarbij is Frankrijk buitengesloten. Is de Navo dan nog relevant?

Sinds de ontbinding van de Sovjet Unie is de Navo haar bestaansreden kwijt. VS en VK hopen nog op uitbreiding tot in het Indisch-Pacifisch gebied, maar intussen is de Navo niet veel meer dan een middel om legers te stationeren en deze onder Amerikaans commando te houden. De strijdkrachten van de VS zijn niet meer tot veel in staat. Soldaten zijn bureaucraten geworden, ver weg van het slagveld. Een voorbeeld van wanbeheer: een gigantisch budget voor de grootste vervuiler ter wereld. De legers kunnen alleen nog derde-wereldlanden aanvallen, uitgeput door langdurige embargo’s. Hun ‘moderne’ wapens werken niet: de luchtmacht heeft afgezien van de F-35’s en in plaats daarvan de oude verttrouwde minder krachtige modellen in gebruik genomen. De F-35’s zijn aan Nederland verkocht.

De ongeveer honderd staten en internationale organisaties die lid zijn van de “Vrienden van Syrië” (Bondgenoten tegen Syrië) hebben zojuist een lange oorlog verloren tegen een bevolking die iets groter is dan die van Nederland en een BBP heeft van 15 keer kleiner. De wapens van Rusland en China zijn in staat die van de Navo in één klap te vernietigen. Ook kunnen deze twee landen binnen één dag de Amerikaanse militaire communicatiesatellieten verpulveren en hun vliegdekschepen laten zinken. De vice-voorzitter van de US Joint Chiefs of Staff, generaal John E. Hyten, heeft zojuist toegegeven dat Rusland en China de nucleaire hypersonische rakettechnologie beheersen, niet de VS dus.

Dit artikel is een vervolg op deel 1: “De Verenigde Staten hebben geen vrienden of vijanden meer”
 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.©2023 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.