Nieuws Mens en Macht

Interview schrijver David Hughes: De derde wereldoorlog is begonnen in 2020

interview david hughes
💹

De nieuwe klassenstrijd: "Ongelijkheid is zo groot geworden, dat de heersende klasse over moet gaan op nieuw bestuursmodel"​
De nieuwe klassenstrijd: "Ongelijkheid is zo groot geworden, dat de heersende klasse over moet gaan op nieuw bestuursmodel"
Datum: 13 juni 2024
Mens en Macht

Elze van Hamelen

Elze van Hamelen

De derde wereldoorlog is begonnen in 2020. Deze draait niet om territorium, maar om controle over de menselijke geest. Hij wordt gevoerd door een transnationale heersende klasse tegen de rest van de bevolking. Dat betoogt academicus David Hughes in een indrukwekkend nieuw boek, ‘Covid-19, Psychological Operations, and the War for Technocracy’. Hughes, die voortbouwt op het werk van professor Kees van der Pijl, stelt dat we te maken hebben met een geglobaliseerde klassenstrijd. “De ongelijkheid in de wereld is zo groot geworden, het oligarchisch kapitalistisch systeem is zo scheef, dat de heersende klasse over moet gaan tot een nieuw bestuursmodel, een wereldwijde technocratie, een soort bio-digitale vorm van totalitarisme.”

Het gebeurt niet vaak dat een academicus in staat is vanuit de universiteit een boek te publiceren dat betoogt dat gebeurtenissen als het covid-beleid en de aanslagen van 9/11 welbewuste acties waren die deel uitmaken van een oorlog van de heersende klasse. David Hughes, die Internationale Relaties doceert aan de Lincoln Universiteit in Engeland en aan de Universiteit van Oxford is opgeleid, slaagde daarin wonderwel. Hij zegt dat hij “simpelweg alle procedures heeft doorlopen” en daarna zijn onderzoeksvoorstel voor peer review heeft aangeboden. “Met drie reviews is mijn boek daarna gepubliceerd bij een gerespecteerd uitgever, ­Palgrave.” Niettemin heeft Hughes inmiddels wel problemen gekregen. Hij zegt dat zijn academische loopbaan ten einde loopt, maar wil daarover niet in detail treden. Hij heeft zijn boek – dat erg duur is om aan te schaffen – gratis online beschikbaar gesteld, zodat zoveel mogelijk geĂŻnteresseerden er kennis van kunnen nemen. Hij is zelfs bezig met een tweede deel, waarvoor hij financiĂ«le steun nodig heeft van lezers. (Zie kader.)

Hughes werd in december 2016 ‘wakker’, vertelt hij, toen hij werd geconfronteerd met de instorting van het gebouw WTC7 in New York. “Je hoeft niet gestudeerd te hebben om te zien dat WTC7 alleen kon instorten zoals het deed, als alle kolommen tegelijkertijd werden vernield. Dit kon nooit zijn veroorzaakt door geĂŻsoleerde branden die het gevolg waren van puin dat uren eerder van de Twin Towers was gevallen. Dat toonde voor mij aan dat de officiĂ«le versie van 9/11 een leugen is.” In 2020 publiceerde hij een peer-­reviewed artikel (9/11 Truth and the Silence of the IR Discipline), waarin hij zijn verbazing uitspreekt dat zijn collega-academici die zich bezighouden met ‘internationale relaties’ (IR), weigeren naar het bewijs rond 9/11 te kijken – “de belangrijkste politieke gebeurtenis in de 21e-eeuwse westerse geschiedenis tot nu toe”. Nu, meer dan vier jaar later, is zijn artikel nog steeds door niemand bestreden.

‘Corona’ ligt voor Hughes in het verlengde van 9/11. In zijn boek laat hij zien, onderbouwd met honderden referenties, dat het ging om de grootste ‘psy-op’ (psychologische oorlogvoering) in de geschiedenis, gebaseerd op jarenlange psychologische en social engineering-experimenten gericht op het controleren van de bevolking. Volgens Hughes maakt deze psychologische oorlogsvoering deel uit van een klassenstrijd die wordt gevoerd door de internationale oligarchie tegen de gewone man, in een poging een technocratisch controlesysteem te installeren. Daarin is hij niet alleen, maar anders dan veel critici van het globalisme kijkt hij naar de machtsgreep door een Marxistische bril.

Je analyseert de afgelopen jaren in de context van een klasse-oorlog en psychologische oorlogsvoering, ondersteund met talloze voorbeelden. Ik vond het heel behulpzaam om zowel de context, chronologie en academische referenties te hebben.
Dit is het belangrijkste politieke onderwerp van dit moment en je hebt intellectuelen nodig die hun vaardigheden toepassen om te proberen te bevatten wat het nu precies is, wat we in de afgelopen jaren doorstaan hebben. Dat grote plaatje, dat is wat er op dit moment nog mist. Wat is de kern van wat er gebeurde? De wereld stond niet zomaar, vanuit zichzelf totaal op zijn kop, mensen werden niet uit zichzelf gek, zonder enkele reden. Al de maatregelen, daar zat vergaande planning achter die heel systematisch werd uitgerold.

Je beschrijft dit in termen van een klassenstrijd. Kun je dat toelichten?
Ik bouw voort op het werk van Kees van der Pijl in Pandemie van de angst. We hebben een wereld­populatie van bijna acht miljard mensen. De inkomensongelijkheid is nog nooit zo groot geweest. De rijkste 10 procent controleert 76 procent van de welvaart in de wereld, de armste 50 procent bezit slechts 2 procent. Kom je dichter je bij de top, dan gaat de ongelijkheid exponentieel omhoog. Dit oligarchisch kapitalistisch systeem is zo onevenwichtig dat het niet langer wordt geaccepteerd. Wat Van der Pijl documenteert in zijn boek, is dat in 2019 in 35 landen massale protesten uitbraken. Daarnaast was er een crisis in het internationale financiële systeem en raakte het westerse propagandasysteem in crisis, omdat steeds minder mensen de massamedia nog vertrouwden. Daarom had de heersende klasse behoefte aan een nieuw bestuursmodel. Voor zover ik dat kan nagaan, is dat model een wereldwijde technocratie, een soort bio-digitale vorm van totalitarisme.

De meeste mensen zijn niet meer gewend te denken in termen van een klassenstrijd.
“Nee, dat heeft een reden. Het marxistische discours is bewust uit het academische debat verdreven. Het marxisme wordt gelijkgesteld aan stalinisme, aan totalitaire dictatuur. Maar basisuitgangspunt van ­marxisme is dat geschiedenis de uitkomst is van klassenconflicten. Wat ik stel in mijn boek, is dat we nu een geglobaliseerde versie van een ­klassenconflict hebben. Het ergert mij dat veel mensen het World Economic Forum (WEF) een marxistische organisatie noemen. Het is het tegenovergestelde. Het WEF houdt zich bezig met de coördinatie van kapitalistische belangen tegenover de arbeidersklasse. Ze doen het niet voor de arbeiders.”

Wat beweegt de heersende klasse?
“Wat zich in de afgelopen jaren afspeelde, is een poging om samenlevingen top-down om te vormen. In de geschiedenis was er altijd oorlog nodig om dergelijke projecten succesvol te laten verlopen. Ik denk dat de derde wereldoorlog in feite begonnen is in 2020. Het lijkt niet op de andere wereldoorlogen. De Tweede Wereldoorlog leek ook niet op de Eerste. De huidige oorlog wordt gevoerd door de transnationale heersende klasse, die slechts een heel klein deel van de wereldbevolking behelst, tegen de rest van ons. Ze kunnen dit doen, omdat ze onder andere de controle hebben over geldcreatie, de productiefactoren en media. De oorlog wordt op veel fronten uitgevoerd: economische oorlog, informatieoorlog, psychologische oorlog. De meeste mensen hebben hiervan geen besef, terwijl de strijd draait om hun lichaam en geest. Ze maken er deel van uit, of ze willen of niet. Dat is, in een notendop, denk ik het grote plaatje waar het om draait. De harde waarheid is dat we in een vuile oorlog zitten, waar we niet om gevraagd hebben. Maar, ik denk dat het beter is het kwaad onder ogen te zien en eerlijk te zijn over de omstandigheden waarin we ons bevinden, in plaats van ons hoofd in het zand te stoppen.”

Je legt in je boek uit dat - omdat dit een oorlog is van weinig tegen veel - deze voornamelijk clandestien gevoerd wordt, als een psychologische oorlog. Het was bekend dat de coronamaatregelen zoals mondmaskers, lockdowns en afstand houden, niet werkten tegen corona, maar wel bekend waren als psychologische oorlogstactieken en martelpraktijken.
Ja, na de Eerste Wereldoorlog kwamen veel soldaten shell-shocked (getraumatiseerd) terug. Wat de psychiaters ontdekten, is dat de soldaten dan heel beĂŻnvloedbaar waren. Ze onderzochten manieren om die staat van schok uit te buiten, niet alleen bij individuen, maar in hele samenlevingen. In de jaren ’60 kwamen ze met het idee van ‘sociale turbulentie’, waarmee je door series van schokken en crises de bevolking op scherp houdt, waardoor ze ontvankelijker worden voor propaganda. Denk bijvoorbeeld aan de olieprijsschok in de jaren ’70 en verschillende valse-vlag terroristische aanvallen, zoals onder Gladio (operaties in Europa waarin geheime diensten onder leiding van de Navo valsevlagaanvallen op de burgerbevolking uitvoerden - red.). In haar boek The shock doctrine gaat Naomi Klein verder in op het misbruik van een schoktoestand. Zij heeft het dan met name over neoliberalistisch beleid en rampenkapitalisme, maar erkent ook dat de technieken die worden toegepast zijn te herleiden tot de CIA’s MKUltra-­experimenten in de jaren ’50 (psychologische onderzoek van de CIA naar hersenspoeling - red.). Deze methoden zijn ook nu weer toegepast. Op het moment van shock kun je allerlei triggerwoorden en -beelden inplanten. In het geval van covid waren de lockdowns het moment van schok, naast andere technieken die bijna honderd jaar teruggaan, zoals isolatie en defamiliarisatie. Defamiliarisatie maakt een wereld die bekend en comfortabel was opeens vreemd en unheimisch. Opeens loopt iedereen rond met maskers en gedraagt zich absurd. Wat eerst normaal was, is opeens surreĂ«el en grotesk. Dat brengt mensen mentaal uit evenwicht.

Naast het uitbuiten van de schok-­toestand besteed je ook een hoofdstuk aan op trauma gebaseerde controle en hoe die technieken in de covid-tijd zijn toegepast.
De meeste mensen denken bij martelen aan middeleeuwse praktijken zoals vierendelen. Maar het is al eeuwen bekend dat dat helemaal niet een effectieve manier van martelen is. Wat duidelijk werd uit de ­MKUltra-experimenten, is dat de meest effectieve vormen van marteling psychologisch zijn. Ze ontdekten dat wanneer je mensen martelt, dwingt anderen pijn te doen of zelfs te doden, of mensen dwingt zichzelf pijn te doen, gecombineerd met het onderdrukken van zintuiglijke gewaarwordingen (sensory deprivation), ze enorm ontvankelijk worden voor programmering. Denk bijvoorbeeld aan gezichtsmaskers. Natuurlijk dragen chirurgen maskers, maar dat is niet om virale overdracht tegen te gaan. De enige andere keer die ik kan vinden waar mensen verplicht werden tot het dragen van maskers, was GuantĂĄnamo Bay. En misschien denk je, dat is toeval of dat was om de bewakers te beschermen. Maar die vlieger gaat niet op wanneer je de foto’s goed bekijkt. Er zijn bijvoorbeeld foto’s waar de gevangenen industriĂ«le oorbescherming dragen en dikke handschoenen. Dit zijn bekende manieren uit ­MK­Ultra- en CIA-martelhandboeken om de zintuiglijke waarneming te dempen. Op een andere foto dragen de gevangenen geen handschoenen of oorbescherming, ze dragen simpelweg mondmaskers.

We weten dat GuantĂĄnamo een martelinstituut is, dus wat doen die maskers daar? Wat ook duidelijk is uit decennia onderzoek naar psychologische marteling, is hoe effectief het is mensen zichzelf schade toe te laten brengen. Mensen zetten die dingen bij zichzelf op. Ze waren duidelijk ongemakkelijk, onhygiĂ«nisch en onderdrukkend. Ze leidden tot een gevoel van vervreemding, omdat je gezichten niet meer ziet. Het heeft een dehumaniserende werking. Deze maatregelen, die werden gepresenteerd als goed voor de publieke gezondheid, komen in een heel ander licht te staan wanneer je ze bekijkt als maatregelen die deel uitmaakten van een psychologische operatie die tot doel had de bevolking te intimideren en indoctrineren. Lees je vervolgens de Amnesty rapporten uit de jaren ’70 over marteling, dan gaan die over het toebrengen van chronische stress om mensen onder controle te brengen. Uit het werk van Dennis Rancourt, die statistisch onderzoek deed naar sterfte tijdens de coronajaren, blijkt dat stress een groot aandeel heeft gehad in de sterfte. Dat is niet toevallig. Het toebrengen van enorme stress door militaire propaganda en angstcampagnes in de media, de eis dat hele volksstammen gezichtsmaskers moesten dragen, droegen daar significant toe bij.

Momenteel wordt de theorie van ­‘massaformatie’ van Matthias Desmet vaak naar voren geschoven als verklaring voor de collectieve waanzin in de afgelopen jaren. Jouw onderzoek laat heel andere oorzaken zien.
De theorie van massaformatie is compleet gedateerd, die is al meer dan honderd jaar oud. Desmet bouwt voort op werk van Sigmund Freud en negeert de huidige ontwikkelingen in de psychologie. Ik bespreek deze kritiek in mijn artikel Covid­­­-19, Mass Formation or Mass Atrocity? op de website Unlimited Hangout. Slechts een derde van het boek van Desmet gaat over de covid-periode. Hij heeft het niet over zaken als ­vaccinatieschade en andere gruweldaden die hebben plaatsgevonden. Hij refereert niet naar het standaardwerk van Joost Meerlo, Rape of the mind, waardoor hij geen aandacht besteedt aan het psychisch breken van mensen in totalitaire systemen. Hij gaat compleet voorbij aan het feit dat we zojuist zijn blootgesteld aan de grootste psychologische oorlogsoperatie in de menselijke geschiedenis. Als gevolg van de theorie van Desmet gaan de daders achter deze operatie vrijuit en wordt de schuld naar het publiek verschoven, dat vanwege hun eigen vage angsten gehypnotiseerd zou zijn. Maar waarom zijn mensen bang? Omdat ze sinds 9/11 24 uur per dag aan angstpropaganda worden blootgesteld.

Ik denk dat dit boek een belangrijk historisch document is. Het beschrijft in detail zowel de methoden in de clandestiene oorlog, als de manier waarop ze zijn toegepast. Zoals je schrijft: deze oorlog draait niet om territorium, maar om de vrijheid van de menselijke geest. Behalve dat mensen je boek moeten gaan lezen om bekend te worden met de wapens die tegen ons worden ingezet, wat raad je verder aan?

Doe je smart-phone en alle andere apparaten die ‘slim’ zijn, weg. Het einddoel is het installeren van een vorm van technocratie waarin geen privacy meer is. Het idee achter technocratie is dat alles en iedereen constant gemonitord dient te worden, door het 5G-netwerk, slimme meters, slimme steden. Wat is het doel van die technologie? Biodigitale controle. De technologieĂ«n worden gepresenteerd als makkelijk en handig, maar ze leiden tot een vorm van slavernij. Als meer mensen zich dat realiseren en we gewoon niet toestaan dat dat surveillancenetwerk gebouwd wordt, zou dat een heel stuk helpen om deze plannen te dwarsbomen.


Academische publicaties zijn erg duur. Davids boek kost bij Amazon meer dan 100 euro. Om zijn boek publiekelijk toegankelijk te maken, heeft David een regeling getroffen met de uitgever waardoor hij geen royalty’s ontvangt. Het boek is hier gratis te downloaden:

David heeft echter wel geld nodig om deel 2 van zijn boek te kunnen voltooien. U kunt hem steunen via:
dakl.nl/support-hughes of dakl.nl/koffievoordavid of door een betaald abonnement te nemen op zijn substack: dhughes.substack.com
Voor Hughes’ kritiek op de theorie van Desmet zie:


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.