Nieuws Cultuur

Paasprofiel: Jezus van Nazareth

jezus van nazareth
Illustratie Wilfred Klap
💹

Jezus bekritiseerde de dominante orde​
Jezus bekritiseerde de dominante orde
Datum: 17 april 2022
Cultuur

Ab Gietelink


Met Pasen herdenken christenen de kruisiging en wederopstanding van de zoon van God en niet-religieuzen het levensverhaal van de invloedrijkste mens uit de wereldgeschiedenis. Wie was Jezus van Nazareth en wat zou zijn boodschap zijn in onze tijd van coronacrisis en OekraĂŻne-oorlog?

Eeuwenlang begint iedere historische reflectie over Jezus van Nazareth met het lezen van de bronteksten in het Nieuwe Testament. In de vier evangeliën verschijnt hij als timmermanszoon uit Nazareth, die zich ontwikkelde tot wondergenezer en met een schare discipelen enkele jaren door het gebied trok dat wij nu Israël en Palestina noemen.

Jezus genas de verlamde bij het bad in Bethesda, hij genas de man die vanaf zijn geboorte blind was en wekte Lazarus op uit de dood. Hij ontfermde zich over de onaanraakbaren, de melaatsen, de mensen met besmettingsgevaar, ­geïnspireerd door de kracht van zijn geloof. ­Jezus verwierf met name door zijn wondergenezingen gezag bij zijn volgelingen.

Hoe zou Jezus zich in onze tijd hebben verhouden tegenover een besmettelijke ziekte als corona? Natuurlijk waren er in Bijbelse tijden geen vaccins, maar zou Jezus’ mensbeeld en spirituele opvatting zich daartegen hebben verzet? Jezus predikte een leven ‘in overgave’ aan God en natuur. Zou hij in de moderne wereld niet vertrouwen hebben gehad in het door God gegeven immuunsysteem en de dood aanvaarden als die komt?

Vaccinatie gaat eigenlijk ­verder dan een geneesmiddel, omdat het zich niet richt op een ziek, te ­genezen mens, maar op het risico van de gezonde mens om ziek te ­worden. Ofwel vaccinatie is allereerst risico­mijdend gedrag van gezonde ­mensen. Bij vacci­natieplicht dreigen niet alleen zieke en besmettelijke mensen te worden uitgesloten, maar eigenlijk ieder gezond mens, die zich niet wil laten injecteren met een middel waarvan het dominante medisch establishment beweert dat het geen negatieve bijwerkingen heeft en de epidemie zou kunnen helpen bestrijden. Er kwam dan ook zeer scherpe kritiek uit met name Christelijke hoek op Paus Franciscus, toen deze niet alleen vaccinatie “een daad van liefde” noemde, maar bovendien het Vaticaan sloot voor hen die ongevaccineerd waren. Was die uitsluiting van ‘ongevaccineerden’ niet in scherp contrast met de boodschap van liefde en verbinding die zijn eigen god Jezus Christus hem en zijn kerk had voorgehouden?

Jezus bekritiseerde de dominante orde van de Joodse leerstellingen, waaronder het ritueel wassen van de handen. Modern geïnterpreteerd: hij onttrok zich aan de coronamaatregelen en stelde zijn eigen sociale omgangsvormen. Hij vormde met zijn leefgemeenschap niet alleen een ‘parallelle samenleving’, maar was tevens een opstandige, een revolutionair tegen de dominante leer en het staatsgezag. Hij verspreidde zijn boodschap niet met wapens en geweld, maar met het woord geïnspireerd door de kracht van zijn geloof.

Men hoeft geen schriftgeleerde te zijn om te begrijpen dat de besluiten van westerse regeringen om Oe­kraĂŻne wapens te leveren, in contrast staan met de christelijke boodschap. Voor Jezus bestond er voor geen van beide partijen een ‘rechtvaardige oorlog’. Zijn houding was, hoewel gepassioneerd, militair pacifistisch en geweldloos. Hij keerde zijn vijanden de andere wang toe. Sterker: hij weigerde ze tot vijanden te maken. Zijn leefgemeenschap stond tegenover de dominante geestelijke orde en het wereldse gezag. Hij verzette zich niet bij zijn arrestatie en accepteerde zijn lot. De farizeeĂ«rs beschuldigden hem van iets wat we tegenwoordig ‘opruiing’ zouden noemen.

Jezus de Nazarener werd tenslotte in het hof van Getsemane door de Romeinen gevangen genomen. Hij werd in Jeruzalem berecht en op aandringen van het Joodse religieus esta­blishment door de Romeinse stadhouder Pilatus publiekelijk veroordeeld. In de moderne geseculariseerde tijd kan men een vergelijking trekken met het martelaarschap van burgerrechtenactivisten als Alexei Navalny in Rusland of Julian Assange in Engeland.

Jezus werd door het ­Romeinse staatsgezag veroordeeld tot de kruisdood. Hij droeg zijn kruis over de trappen van de Via Dolorosa de berg Golgotha op. Tegenwoordig kan men zijn sterflocatie en plaats van opstanding vinden in de ­Heilige Grafkerk in het christelijk ­kwartier van de Oude Stad. Jezus’ graf ligt ­ongeveer zeven kilometer van zijn geboorteplaats in Bethlehem. ­Tragisch en fascinerend genoeg ­passeert de wandelaar op die tocht de ‘apartheidsmuur’ die IsraĂ«l ­afscheidt van de Palestijnse gebieden.

Jezus bracht in zijn laatste levensadem aan het kruis op Golgotha zijn meest radicale boodschap over zijn belagers. Een boodschap waarin hij de grote problemen van onze tijd ­benoemt als tunnelvisie: “Vader vergeef het hen. Zij weten niet wat zij doen”.


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.