Nieuws Mens en Macht

“De Corona pandemie is misbruikt. Misdaden tegen de mensheid”

Reiner Fuellmich internationale rechtszaak
Dr. Reinier Fuellmich
💨

Datum: 15 februari 2022
Mens en Macht

Van de redactie


Opening statement van Dr. Reinier Fuellmich.


Goede middag, Mijn naam is Reiner Fuellmich en het is mij een genoegen lid te zijn van een groep van voorname internationale advocaten en juristen die maandenlang samenwerkten aan deze zeer belangrijke zaak. Deze zaak, waarbij de meeste gruwelijke misdaden tegen de mensheid worden gepleegd onder het mom van een wereldwijde coronapandemie, ziet er ingewikkeld uit. Maar dat is alleen op het eerste gezicht zo. Als je alle stukjes van de puzzel samenvoegt zie je vier feitenreeksen. We doen dat in deze procedure met behulp van vele gerenommeerde deskundigen en getuigen.

Er is geen coronapandemie, maar slechts een PCR-test plandemie, aangestuurd door een uitgebreide psychologische operatie ontworpen om een constante staat van paniek te creëren onder de wereldbevolking. Deze agenda is al lang geleden gepland. Het is uiteindelijk mislukt. De voorloper was de varkensgriep, zo’n 12 jaar geleden. Het geheel is bedacht door een groep superrijke psychopathische en sociopathische mensen die mensen haten en tegelijkertijd vrezen, geen empathie hebben en worden gedreven door de wens om volledige controle te krijgen over ons allemaal, de gehele wereldbevolking. Ze gebruiken onze regeringen en de mainstream media, welke ze beide controleren, om hun paniekprogramma onophoudelijk aan de burgerij te blijven voeren.

Het virus zelf kan veilig en effectief behandeld worden met vitamine C, D, zink en ook met off label gebruik van ivermectine, hydroxychloroquine, enzovoort. Maar al deze echte en werkzame behandelingsmethoden, werden verboden door degenen die het voorwendsel van deze pandemie gebruiken om hun uiteindelijk doel te bereiken. Dat doel is dat iedereen, zoals we tijdens deze procedure zullen aantonen, niet alleen een ineffectieve, maar een gevaarlijke, zelfs dodelijke, experimentele injectie te geven. 

Dezelfde mensen maakten 12 jaar geleden van de varkensgriep ook al een pandemie. Dat deden ze door eerst de definitie van wat een pandemie is te veranderen en er daarna paniek mee te zaaien. De varkenspandemie bleek uiteindelijk een milde griep te zijn. De varkensgriep was hun eerste echte poging om een pandemie te creëren. Net zoals toen, was één van de doelen onze aandacht afleiden van schaamteloos frauduleuze activiteiten van hun financiële industrie. Deze kan beter de financiële maffia genoemd worden, zichtbaar geworden door de Lehman crisis. Ook deze keer is financieel één van hun belangrijkste doelen. Hadden we toen, tijdens de Lehman crisis, beter opgelet in plaats van blind te vertrouwen op onze overheden (zoals op de beloften van de regering dat de daders van deze financiële misdrijven aansprakelijk gesteld zouden worden) dan zouden wij toen al gezien hebben dat ze al tientallen jaren bezig waren onze publieke fondsen leeg te plunderen. We zouden dan ook gezien hebben dat onze regeringen niet langer ONZE regeringen zijn. In plaats daarvan zijn die regeringen in feite overgenomen door het WEF, het World Economic Forum. Het WEF is al in 1992 begonnen met het creëren van haar eigen wereldleiders via haar Young Global Leaders Program (Jonge Wereldleiders Programma). Twee van de eerste afgestudeerden waren Angela Merkel en Bill Gates. We zouden dan toen al begrepen hebben wat we nu tijdens dit proces gaan aantonen. Onze politici hebben deze financiële misdrijven niet aangevochten, mede omdat ze de daders steunen en er (zelf) profijt van trekken.

Uiteindelijk tonen wij – de jury – echter aan dat het voornaamste doel van de tegenpartij volledige controle is. Over ons. Dit houdt in dat zij hun rooftocht voortzetten door het opzettelijk vernietigen van onze kleine en middelgrote ondernemingen (MKB’s), de detailhandel, hotels en restaurants zodat platforms als Amazon alles kunnen overnemen. En … het gaat over bevolkingscontrole. Dit eist in hun visie, een enorme vermindering van de (wereld)bevolking en het manipuleren van het DNA van de overgebleven bevolking met behulp van bijvoorbeeld de experimentele mRNA-injecties. Het vereist in hun ogen ook de opzettelijke vernietiging van de democratie, de rechtsstaat en de grondwet. Chaos waardoor we er uiteindelijk mee instemmen dat we onze nationale en culturele identiteit verliezen. Waardoor we geen andere keuze meer hebben dan accepteren dat er één wereldregering komt onder de VN, die nu onder de volledige controle van de WEF staat. Dat er een digitaal paspoort komt, waardoor elke beweging van ons kan worden gemonitord, gecontroleerd en dat er één digitale “munt” komt die we alleen kunnen verkrijgen van één Wereldbank, uiteraard hun Wereldbank. Aan het einde van de zaak en nadat u alle bewijzen hebt gehoord, vertrouwen wij erop dat u aanklachten zult aanbevelen tegen alle zes prominente kopstukken: (de) gedaagden Christian Drosten uit Duitsland, Anthony Fauci (USA), Tedros van de WHO, Bill Gates, Blackrock en Pfizer.

Dames en heren, deze zaak gaat over een agenda, lang geleden gepland door een groep van ultrarijke mensen en hun financiële maffia, gevestigd in de “City of London” en op Wallstreet, om een pseudo pandemie te gebruiken als een dekmantel – terwijl onze aandacht uitgaat naar de pandemie – willen zij hun decennia lange pogingen voltooien om volledige totale controle over ons allen te krijgen. Er zijn tal van platforms waarop deze groep heeft vergaderd en deze agenda heeft besproken, maar de belangrijkste is het platform van het WEF (World Economic Forum) dat is opgericht in 1971 door de destijds 33 jarige Klaus Schwab. De leden zijn duizend internationale bedrijven met minimaal een jaarlijkse omzet van 5 miljard dollar, politici, mediavertegenwoordigers, wetenschappers en ander zogenaamde prominente persoonlijkheden. Ze ontmoeten elkaar eens per jaar in Davos (Zwitserland), maar er zijn andere bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld in China. En sinds 1992 hebben zij hun eigen groep van politieke wereldleiders gecreëerd en aan ons voorgesteld. Onder de eerste afgestudeerden, zoals ik al eerder zei, zijn Angela Merkel en Bill Gates in 1992. Anderen zijn Sebastian Kurz (voormalig bondskanselier van Oostenrijk), Justin Trudeau (premier van Canada), Jacinda Ardern (premier van Nieuw Zeeland), Emmannuel Macron, (Frankrijk) en nog veel en veel meer. Deze groep heet de Davos-kliek en een van debelangrijkste bronnen van informatie over deze groep is te vinden in “The Great Reset” een publicatie van Klaus Schwab. 
 
Deze promoot openlijk de overheveling van ’s werelds eigendommen (dus jouw en mijn bezit) naar het eigen beheer van deze superrijken. (Dit alles) onder hun één-wereldregering met een digitale munteenheid, aan ons verstrekt door één Wereldbank. Zo zullen “in 2030 gewone mensen niets meer hebben en gelukkig zijn”. Deze laatste zin is een slogan van de WEF en is letterlijk te vinden in Schwab’s publicatie. De groep promoot ook openlijk in nauwe samenwerking met mensen als de vermeende verdachte Bill Gates, de Rockefellers en anderen die de drastische afname van de wereldbevolking en de manipulatie van het DNA van de overgebleven bevolking wat allemaal moet leiden tot transhumanisme. Het allerbelangrijkste doel is echter de door hen gecontroleerde implosie van het volledig geplunderde financiële systeem en de invoering van een digitale munteenheid, uitgegeven door één Wereldbank, onder hun controle en, net zo belangrijk, de introductie van één Wereldregering onder de VN, die inmiddels sinds 2019 onder hun volledige controle is. Voor dit doel hebben ze concrete plannen gemaakt voor deze coronaplandemie sinds op zijn minst de lente van 2001: de operation “Dark Winter”, gevolgd door nog zo’n “repetitie”, de Lockstep oefening door de Rockefeller Foundation in 2010 en uiteindelijk in “Event 201” in oktober 2019 in New York. Deze laatste werd gesponsord door het Johns Hopkins Center for Heath Security, de Rockefeller foundation, het WEF en de Bill & Melinda Gates Foundation.


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.