Nieuws Opinie

Digitale gevangenis

brutaliteit
💨

Datum: 20 februari 2022
Opinie

Jeroen Pols

Jeroen Pols

Norman Triplett promoveerde in 1916 aan de Clark University met zijn onderzoek naar de psychologische misleidingtechnieken van goochelaars. Het geheim van een succesvolle truc is dat het publiek van tevoren niet doorheeft wat de illusionist van plan is zodat zij geen idee hebben waar zij op moeten letten. Op deze manier ontsnappen de essentiële details aan de aandacht van de toeschouwer. Deze technieken vormen ook de kern van het gevoerde coronabeleid. Terwijl zij onze aandacht de afgelopen twee jaar afleidden met even zinloze als absurde coronamaatregelen, vindt er voor onze ogen een digitale transformatie plaats die richting een totalitaire samenleving leidt. Het tijdelijk vervallen van de meeste maatregelen lijkt een overwinning maar deze trein dendert onverstoorbaar door. Op het eindstation zult u over een digitaal Europees paspoort beschikken als voorwaarde voor deelname aan de samenleving.

Een van de grootste voortrekkers van dit project is Nederland. De afgelopen tien jaar bouwde onze overheid in stilte aan de hiervoor benodigde digitale infrastructuur. Het is nauwelijks voorstelbaar welke gevolgen de voltooiing van dit project voor ons dagelijkse leven zal hebben. Vanaf dat moment bepaalt de staat de voorwaarden voor reizen, transport, communicatie, sociale media, internettoegang, verzekeringen, leningen, financiële transacties, toegang tot de gezondheidszorg en toegang tot andere sociale en maatschappelijke voorzieningen. Het weigeren van de driemaandelijkse boostervaccinatie kan bijvoorbeeld tot maatschappelijke uitsluiting leiden. Met de QR-code gaven Rutte en zijn handlangers ons een klein voorproefje van wat komen gaat. Miljoenen Nederlanders installeerden gewillig de QR-code op hun telefoon om naar de bioscoop of restaurant te kunnen gaan. Het groene vinkje dat zij ons als een worst tot de ‘vrijheid’ voorhouden is in werkelijkheid de toegangspoort tot een door het World Economic Forum in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Commissie ontworpen digitale gevangenis.

Een grote stap hierin is het op 14 juni vorig jaar met de ‘tijdelijke’ Verordening 2021/953 van de Europese Commissie geïntroduceerde digitale Europese Covid-19-certificaat ‘om het vrije verkeer tijdens de pandemie te faciliteren’. Volgens goed orwelliaans gebruik verlengt de Europese Commissie deze verordening binnenkort weer met een jaar ‘om te voorkomen dat belemmeringen ontstaan bij het vrije reizen’. Tegelijkertijd geeft de verordening de lidstaten alle ruimte om het certificaat ook intern te gebruiken. Dat gebeurt dan ook op grote schaal. Het is in veel landen uitgegroeid tot een toegangsbewijs voor bioscopen, restaurants, cafés, sportscholen, ziekenhuizen, hotels universiteiten en scholen.

Dit illustreert de onbegrensde brutaliteit van de coronabaronnen. De vrijheid om naar andere lidstaten te reizen is namelijk een grondrecht van elke EU-burger. De Europese regelgeving bepaalt namelijk dat landen geen andere eis aan het inreizen mogen stellen dan het bezit van een geldig identiteitsbewijs. Het opleggen van visumachtige voorwaarden is uitdrukkelijk verboden. Ook verbiedt de Europese regelgeving systematische medische onderzoeken als voorwaarde voor verblijf. In plaats van een certificaat te faciliteren zou de Commissie moeten optreden tegen lidstaten die deze barrières opwerpen.

De Commissie geeft zichzelf met deze verordening terloops ook nog de bevoegdheid om de voorwaarden voor het certificaat te wijzigen en grootschalige medische experimenten op de bevolking uit te voeren. Mensen die in de toekomst nog naar de bioscoop willen, doen er goed aan om alvast een infuuspompje te installeren.

De verordening noemt het EU-Covid-certificaat een ‘belangrijke testcase’ voor de ontwikkeling van de digitale identiteit. Dit project moet eind oktober 2022 afgerond zijn. Met meer dan een miljard afgegeven certificaten beschouwt de Commissie het project tot dusver als succesvol.

Het is daarmee duidelijk dat corona een false flag is om ons dit systeem in te rommelen. Met gezondheid heeft dit alles vanzelfsprekend niet te maken. Daarom mogen we met het tijdelijk vervallen van een aantal maatregelen onze aandacht niet laten verslappen. Als dit project slaagt, zal het moeilijk zijn om onze vrijheid terug te krijgen. We doen er dan ook goed aan alert te blijven op de afleiding die deze goochelaars organiseren en alles in het werk stellen om dit plan te laten struikelen. Een eerste stap is het massaal verwijderen van de QR-code van onze telefoons. Wij mogen geen voorwaarden accepteren voor het gebruik van fundamentele rechten en vrijheden. Die zijn al van ons.


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.