Nieuws Gezondheid

Erasmus MC slaat alarm over zwangere vrouwen

Erasmus MC zwangere vrouwen
💨

Datum: 8 december 2021
Gezondheid

Karel Beckman

Karel Beckman

Volkskrant en NOS pakten deze week groot uit met alarmerende berichten vanuit het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Sinds juli dit jaar zouden er 13 doodgeboorten “in de Randstad” zijn geweest, “veroorzaakt door een door het coronavirus beschadigd placenta”. De “vrouwen waren niet gevaccineerd,” zei gynaecoloog Sam Schoenmakers. Critici zetten vraagtekens bij de berichtgeving en wijzen juist op de gevaren van vaccinaties voor zwangere vrouwen. Erasmus MC geeft geen antwoord op onze vragen.

vrouwen belanden op ic,” kopte de NOS. Het bericht werd breed opgepakt in natio­nale en internationale media.

Schoenmakers onderzocht eerder dit jaar al de placenta’s van 36 vrouwen die tijdens de eerste golf corona opliepen, meldt de NOS. “Vijf zaten vol met ontstekingscellen en waren beschadigd. In vier van de vijf placenta’s werd het virus aangetroffen.” Naar aanleiding van deze vondst keken hij en collega’s naar placenta’s met deze afwijkingen bij onverklaarbare en onverwachte doodgeboortes in de Randstad. “Sinds juli dit jaar hebben zij alle dertien onderzochte doodgeboortes van baby’s van vrouwen zonder ernstige ziekteverschijnselen kunnen toewijzen aan door corona beschadigde placenta’s,” schrijft de Volkskrant.

Schoenmakers verklaarde tegenover NOS: “Er is geen enkele andere infectieziekte die in zo’n korte periode zoveel sterfte bij ongeboren baby’s veroorzaakt in onze regio.” De zwangere vrouwen hadden vaak alleen lichte klachten door het coronavirus, zoals een snotneus, meldt NOS. “Sommigen wisten niet eens dat ze corona hadden gehad; het werd dan aangetoond met een test op antistoffen.”

Deze berichtgeving roept de nodige vragen op. Van de zwangere vrouwen die op de IC terecht kwamen in het Erasmus MC, “was niemand volledig gevaccineerd,” schrijft de NOS. Dat is niet erg duidelijk. Waren de vrouwen geheel ongevaccineerd, of hadden ze één prik gehad? Hoe is hun vaccinatiestatus vastgesteld? Wat zijn precies “onverklaarbare en onverwachte doodgeboortes”? Hoe zijn die geselecteerd? Zijn er ook “verklaarde en verwachte doodgeboortes”? Zo ja, hoeveel, en ging het daarbij om gevaccineerde of ongevaccineerde vrouwen? Welk percentage zwangere vrouwen is überhaupt gevaccineerd? Wat is het totale aantal doodgeboortes “in de Randstad”? Was er sprake van onderliggende problemen bij de 13 doodgeboorten? Een andere logische vraag: als corona zonder vaccinatie leidt tot meer doodgeboortes, was er dan vorig jaar sprake van een significant hoger aantal doodgeboortes in Nederland? Toen er nog niet werd gevaccineerd?

Deze vragen hebben wij aan Erasmus MC gesteld, maar ook na ruim twee dagen wachten en een 'reminder' hebben we geen antwoord gekregen.

Een woordvoerder van Vroedvrouwen Verenigd, een groep van zestig vroedvrouwen die kritisch zijn op het coronabeleid ten aanzien van zwangere vrouwen, zegt de alarmerende berichtgeving “te betreuren.” Het verhaal van het Erasmus MC had zo niet in de publiciteit mogen komen, vindt zij. “Dat is niet volgens de regels van de wetenschap, waarbij je eerst onderzoekt, peer-review ondergaat en dan pas publiceert. Dit verhaal is onduidelijk en roept zoveel vragen op bij aanstaande ouders. Vrouwen wordt op deze manier schrik wordt aangejaagd.”

Vroedvrouwen Verenigd heeft het RIVM al eerder per brief laten weten dat zij het niet eens is met de manier waarop de gezondheidsautoriteiten zwangere vrouwen aanmoedigen om zich te laten vaccineren.

“De risico's voor zwangere vrouwen worden uitvergroot door de cijfers van vrouwen met risicofactoren op één hoop te gooien met die van gezonde vrouwen. De nadruk ligt op gevaar. Over preventie bijvoorbeeld wordt niets gezegd.” Uit het registratiesysteem Nethoss van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), waarin gegevens worden verzameld van Covid-19-positieve zwangere vrouwen, blijkt dat het absolute risico voor een positief geteste vrouw om op de ic terecht te komen 0,05% is, zegt de woordvoerder. In het registratiesysteem wordt geen onderscheid gemaakt tussen gevaccineerden en ongevaccineerden.

Het registratiesysteem is gebaseerd op meldingen van artsen en verloskundigen, en geeft geen informatie over onderliggende ziekten. “Om op basis van deze ongefilterde gegevens alle gezonde zwangere vrouwen aan te raden zich te laten vaccineren, gaat ons veel te ver. Zwangere vrouwen zijn heel terughoudend met vaccineren, en dat is terecht. We weten
helemaal niet wat de langetermijngevolgen zijn van de vaccins.”

Een probleem is dat de media alleen aanslaan op de vermeende risico’s van niet-vaccineren, maar niet kijken naar de risico’s van wel vaccineren. Zo zijn er bij EUdraVigilance, het officiële registratiesysteem van de EU voor bijwerkingen, tot dusver 75 doden gemeld bij zwangerschappen in verband met de vaccinaties, plus 3135 ernstige schades. Daarbij gaat het waarschijnlijk om forse onderrapportage. Hierover berichten de media niet.

Biofarmaceut en bekend coronabeleidscriticus Willem Engel wijst erop dat er maar één “voorlopig onderzoek” heeft plaatsgevonden naar de veiligheid van de mRNA vaccins voor zwangere vrouwen, dat in april 2021 is gepubliceerd in het New England Journal of Medicine (NEJM). (Shimabukuro et al) “Daarbij gaat het om een hele korte periode, van 2,5 maand, en is het onduidelijk welke selectiemethoden zijn gehanteerd,” zegt Engel. Recentelijk is op de studie van Shimabukuro et al bovendien zware kritiek gekomen, voegt hij hier aan toe. In het peer-reviewed weten­schappelijke tijdschrift Science, Public Health Policy & The Law, schrijven onderzoekers van de Universiteit van Auckland in Nieuw-Zeeland, dat “de invloedrijke studie van Shimabukuro et al, gesponsord door het CDC [in de VS] … bij nader inzien weinig geruststelling” biedt voor zwangere gevaccineerde vrouwen. Na bestudering van de data concluderen de onderzoekers: “Het aantal onverwachte beëindigingen van zwangerschappen was 7 tot keer 8 keer zo hoog bij gevaccineerde zwangere vrouwen als het gemiddelde in dezelfde periode.” (popularnatl report) De Nieuw-Zeelandse onderzoekers voegen hieraan toe dat Shimabukuro eerder al in opspraak kwam, omdat hij geen verband zag tussen de vaccinaties en een verhoogd risico op myocarditis (hartspierontsteking), wat zelfs door de fabrikanten zelf wordt erkend.

Engel constateert dat veel van de verschijnselen die waarschijnlijk worden veroorzaakt door de vaccinaties, regelmatig worden toegeschreven aan de effecten van Covid. Zo maakte de BBC onlangs melding van een sterke stijging van miskramen in Schotland in september, maar wees daarbij als mogelijke oorzaak op Covid, in plaats van de vaccinaties. “Waarom was er vorig jaar dan geen stijging?” vraagt hij zich af. Hij wijst ook op meerdere andere wetenschappelijke studies die wijzen op ernstige bijwerkingen van de vaccinaties, zoals een studie van twee onderzoekers van Kagawa University Hospital in Japan, die vaststellen dat er een mogelijk verband is tussen de Pfizer vaccinaties en het vóórkomen van TIA’s en sinustromboses (bloedstolsels in de aderen van de hersenen). Recentelijk meldde de bekende Amerikaanse hartchirurg Steven Gundry dat de mRNA-­vaccinaties van Moderna en Pfizer leiden tot een “dramatische verhoging van ontstekingswaarden in het bloed en risico op Acuut Coronair Syndroom (hartinfarct)”.

De Stichting Artsen Covid Collectief heeft op 2 december op haar website ook een kritische analyse gepubliceerd over de berichtgeving vanuit het Erasmus MC: "Kan het coronavirus de placenta beschadigen?" 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.