Nieuws Mens en Macht

Honderden globale organisaties opereren buiten de wet

organisaties opereren buiten de wet
Illustratie: Stevanovicigor
💨

Immuniteit wordt misbruikt voor eigen gewin​
Immuniteit wordt misbruikt voor eigen gewin
Datum: 11 februari 2023
Mens en Macht

Elze van Hamelen

Elze van Hamelen

Honderden internationale organisaties genieten diplomatieke immuniteit, waardoor zij buiten de wet opereren, en aan niemand verantwoording schuldig zijn. Het gaat om (centrale) banken, voedsel- en landbouworganisaties, telecommunicatiebedrijven, VN-organisaties als de WHO en publiek-private samenwerkingsverbanden zoals vaccinatie-alliantie Gavi. “Dit is het controlenetwerk van de nieuwe wereldorde”, zegt onderzoeksjournalist Corey Lynn in een exclusief interview met De Andere Krant.

“Dit is een verhaal dat zoveel mogelijk moet worden gedeeld met de wereld. We moeten ervoor zorgen dat we onze soevereiniteit herwinnen, geld dat van ons is gestolen terugvorderen en een einde maken aan de immuniteit die door internationale organisaties wordt misbruikt voor macht en eigen gewin.”

De Amerikaanse onderzoeksjournalist Corey Lynn ontdekte dat er een groot netwerk bestaat van internationale instellingen die buiten de wet opereren. Dit proces is begonnen in 1946 nadat in de VS de International Organizations Immunities Act is aangenomen. Deze stelt de Amerikaanse president in staat immuniteit te verlenen aan elke organisatie. Daarnaast zijn er verdragen met landen als Zwitserland en andere overeenkomsten die hun onschendbaarheid versterken. Medewerkers van deze organisaties betalen geen inkomstenbelasting en kunnen zonder controle door de douane. Niemand kan hun documenten inzien en hun bezittingen kunnen niet in beslag worden genomen.

De Bank for International Settlements (BIS) en de 63 centrale banken die hierbij zijn aangesloten, staan aan de top van de lijst. Daaronder de VN en de Wereldbank, daar weer onder zo’n tachtig internationale organisaties, banken, VN-instellingen en privaat-publieke samenwerkingsverbanden. Hieronder werken weer duizenden ngo’s, die soms ook immuniteit genieten, en vaak onder geheimhoudingscontracten werken. “Honderden miljarden aan belastinggeld gaan rond zonder enige controle”, stelt Lynn. Zij ziet in het netwerk een plan om controle te krijgen over de wereld. “Alle organisaties die je nodig hebt om een maatschappij te laten draaien” staan op die lijst. Zij noemt de inmenging van dergelijke internationale instellingen in de VS ongrondwettig.


“Diplomatiek onschendbare organisaties controleren de wereld”


De Amerikaanse onderzoeksjournaliste Corey Lynn heeft een groot netwerk aan internationale organisaties blootgelegd die honderden miljarden aan belastinggeld te besteden hebben zonder dat zij daarvoor enige verantwoording hoeven af te leggen. Ze kunnen door niemand worden gecontroleerd. Volgens Lynn gaat het om een doelgericht proces gericht op wereldheerschappij.

Organisaties met diplomatieke immuniteit zijn gevrijwaard van juridische procedures, doen hun eigen audits, hun documentatie kan door niemand worden ingezien, hun medewerkers genieten allerlei privileges, zoals vrij reizen en nul inkomstenbelasting. Wij vroegen Lynn haar onderzoek toe te lichten.
Het was al langer bekend dat het Vaticaan, de City van Londen, vaccinatiealliantie Gavi en de BIS-Bank immuniteit genieten. Uit jouw onderzoek blijkt dat er nog eens honderden organisaties met deze status zijn. Hoe is dat mogelijk?

Waar het op lijkt, is dat bij de oprichting van de VN is gedacht: we zetten de VN op voor wereldwijde vrede, daarom moeten deze organisaties dezelfde immuniteit krijgen als diplomaten. De immuniteit werd aanvankelijk vanuit de VS gegeven, via de International Organizations Immunities Act uit 1945. Met deze wet kan de Amerikaanse president met een decreet organisaties diplomatieke onschendbaarheid geven. Vanaf 1946 verkregen 76 organisaties deze status. Elke VN-organisatie staat op de lijst, de vijf takken van de Wereldbank, dertien banken, telecommunicatiebedrijven, voedsel- en landbouworganisaties. Eigenlijk staan alle organisaties die nodig zijn om een maatschappij te laten draaien, geheel buiten de wet.
Hoe werken deze organisaties?

Onder hen werken duizenden ngo’s, die in sommige gevallen óók immuniteit genieten. Zodra ze gaan samenwerken, worden zij verplicht geheimhoudingscontracten te ondertekenen. De BIS-bank, de bank van de centrale banken, verkreeg al eerder, in 1930 een onschendbare status van Zwitserland. Op hun website is te lezen dat ze deze status ook aan hun leden kunnen verlenen – dit zijn 63 centrale banken, de Federal Reserve (centrale bank van de VS – red.), en ‘instituties die belangrijk zijn voor het systeem’. Ik vermoed dat dit om verzekeringsbedrijven en betaalsystemen gaat. Bovenop de status van deze organisaties op basis van de Amerikaanse Immunities Act, zijn er verdragen met landen, ‘hoofdkwartier-contracten’ en andere overeenkomsten die de onschendbare status verder versterken. Het is echt een heel groot netwerk. Het is het controlenetwerk voor de ‘Nieuwe Wereldorde’ waar ze naar toe werken.

Welke rol speelden de instituties die diplomatieke immuniteit genieten in de afgelopen drie jaar?

Neem vaccinatiealliantie Gavi. Veel mensen denken: dat is gewoon de lobbyorganisatie van Bill Gates. Deze organisatie werd in 2000 opgericht, met de Wereldbank en Unicef als partners. Via Unicef kreeg Gavi ook diplomatieke immuniteit. Nadat Unicef zich terugtrok, werd Gavi een stichting en kreeg via de Zwitserse regering diplomatieke immuniteit. Vervolgens zet de VS in 2019 de U.S. International Development Finance Corporation (DFC) op. Die richt daarna met Gavi het internationale initiatief Covax op. Vanuit Covax is er meer dan een miljard dollar geïnvesteerd in Covid-vaccins. Daarnaast is er ook nog immuniteit verleend aan de grote farmabedrijven. Alle mensen achter de Covid-injecties kunnen vanwege dit systeem niet ter verantwoording worden geroepen.
In de lijst staan ook veel milieuorganisaties. Grote delen van de aarde staan onder hun beheer.

Voeg daar de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD), de VN-organisatie voor voedsel en landbouw (FAO), de tropische tonijncommissie, de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA), de internationale arbeidsorganisatie (ILO) nog aan toe. We weten dat er heel veel geld rondgaat in deze organisaties, de banken en de ngo’s waarmee ze samenwerken.

Wat jouw onderzoek laat zien, is dat de laatste jaren veel eigendommen naar een domein zijn verplaatst dat buiten elke jurisdictie valt.
Ja, de banken en de Federal Reserve hebben hier een hele grote rol in gespeeld. Het gaat om een enorme overdracht van geld en goederen. Deze structuur is heel zorgvuldig uitgerold, verspreid over vele decennia. Ik vind dat meer mensen zich hiervan bewust moeten worden. Als we op één of andere manier die onschendbaarheid ongedaan kunnen maken, zou dat alles veranderen.
Hoe kunnen die privileges teruggetrokken worden?

Eerlijk gezegd: ik weet het niet. Het Amerikaanse Congres zou hier inderdaad over kunnen stemmen. Maar met andere landen wordt dat best ingewikkeld, omdat er zoveel verschillende overeenkomsten zijn gesloten die deze instituties beschermen.

Luister het gehele interview met ­Corey Lynn op het Odysee of Youtube-­kanaal van De Andere Krant: https://youtu.be/GDgCJcg5srg

Digitale munten in handen van wetteloze centrale banken
Met de bevindingen van Corey Lynn in het achterhoofd, is het nog belangrijker de invoering van de digitale munten (cbdc’s) en voorgenomen veranderingen in de Internationale Gezondheidsrichtlijnen (IHR) van de WHO een halt toe te roepen, stelt de onderzoeksjournaliste. Als de CBDC’s worden ingevoerd, staat de geldvoorziening volledig onder de regie van centrale banken, die buiten nationale overheden om werken. Met de voorgenomen wijzigingen in de IHR, staan nationale staten hun soevereiniteit af aan de WHO.


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.