Nieuws Cultuur

“Wat ik wil bereiken is dat er weer een vorm van groepsbewustzijn ontstaat”

interview freek jansen
Beeld: MKfotografie
💨

“Nederland moet voor zichzelf kiezen”​
“Nederland moet voor zichzelf kiezen”
Datum: 30 december 2022
Cultuur

Corine Lepoutre, Karel Beckman


Het jeugdige FVD-Tweedekamerlid Freek Jansen (30) profileert zich in het parlement als hartstochtelijk criticus van het ‘woke’-gedachtengoed en de seksuele beïnvloeding van kinderen die al op jonge leeftijd begint. Het was reden voor hem om zich te verdiepen in de achtergronden van ‘het transgender-gebeuren’. Daarbij kwam hij terecht op het gedachtengoed van de linkse intellectuelen van de Frankfurter Schule. “Hun ideeën bepalen voor een groot deel de morele kaders van onze tijd.” Om een dam op te werpen tegen deze ontwikkeling, is volgens hem nieuw moreel groepsbewustzijn nodig.

In het grachtenpand van FVD in Amsterdam legt Freek Jansen een tiental boeken op tafel. Het zijn zware geschriften van intellectuelen van de Frankfurter Schule, een neo-Marxistische Duitse stroming uit het midden van de 20e eeuw, die volgens hem van grote invloed is geweest op het huidige maatschappelijk klimaat in de westerse wereld. Jansen heeft 35 van hun boeken doorgeworsteld, vertelde hij onlangs op het drukbezochte partijcongres van FVD in Zaandam, om te doorgronden waar de ‘woke’-cultuur en de ‘transgender-beweging’ vandaan komen.

Jansen, sinds maart 2021 Tweede Kamerlid voor Forum voor Democratie, daarvoor vanaf 2017 voorzitter van de Jongerenorganisatie van FVD, die het middelpunt werd van een controverse rond onverkwikkelijke appjes van enkele leden die uiteindelijk de partij in tweeën deed scheuren, komt over als een idealistische jonge politicus. Hij oogt kwetsbaar, maar de rel rond zijn jongerenorganisatie lijkt hem niet uit het veld te hebben geslagen. Hij staat regelmatig zijn mannetje in heftige debatten in de Kamer, niet alleen rond gevoelige onderwerpen als seksuele beïnvloeding van schoolkinderen, maar ook rond immigratie. Wij spreken met hem over zijn maatschappijvisie, vlak voordat hij afreist naar Brabant, voor een FVD Jongerenweekend waar hij les gaat geven over de Frankfurter Schule.

Je hebt je in de Kamer uitgesproken tegen de LHBTQ+ lesprogramma’s in het onderwijs. Wat is daar mis mee?
Ik zie de mens als een enorm knoppenbord. We hebben een miljoen knoppen die allemaal op een bepaalde manier zijn afgesteld. Als je daarmee gaat rommelen, weet je niet wat het teweegbrengt. We pretenderen een soort god te zijn door de mens wel even anders te configureren om dan een bevrijde wereld te krijgen. Maar dat leidt tot zoveel onvoorziene schade. Kijk naar alle burn-outs en depressies. Dat is volgens mij voor een deel te verklaren doordat we zijn gaan klooien met de normale systeem­instellingen van de mens. Wat nodig is om een normale relatie aan te gaan, man te zijn of vrouw te zijn, wordt systematisch ondermijnd. Uiteindelijk is het een pad naar volledige ontbinding van de fundamenten van onze maatschappij.

Volgens jou speelt de Frankfurter Schule een belangrijke rol in deze ontwikkeling. Kun je dat uitleggen?
De ideeën van de Frankfurter Schule bepalen voor een groot deel de ­morele kaders van onze tijd. Deze groep neo-Marxisten ontwikkelde begin 20e eeuw een quasi-wetenschappelijke methode, de zogeheten Kritische Theorie, die sinds de jaren ’70 in alle sociale wetenschappen wordt toegepast. Inmiddels zijn er allerlei vertakkingen: critical feminist theory, critical queer theory, critical race theory, et cetera. Het was ook alom vertegenwoordigd tijdens mijn studie politicologie. Veel faculteiten zijn opgericht door Franz Neumann, die deel uitmaakte van de Frankfurter Schule, of gevormd naar dat voorbeeld. Ik weet nog dat zo’n tien jaar geleden termen als cis-gender en hetero-normatief vanuit de academische wereld via radicaal-linkse activisten in de populaire cultuur terechtkwamen. Tot het punt waar het nu normaal is dat bij een bedrijf als Microsoft iedere meeting begint met my pronouns are...

Wat houdt die Kritische Theorie in?
De Kritische Theorie is op twee manieren anders dan wat de Frankfurters de Traditionele Theorie noemen. Ten eerste vanwege de rol van de onderzoeker, die niet pretendeert een objectieve waarnemer te zijn, maar sociale verandering teweeg wil brengen. Ten tweede de methodologische kant. De onderzoeker probeert in iedere menselijke relatie de machtsverhoudingen bloot te leggen. Hierdoor hopen ze dat de onderdrukte groep zich bewust wordt van zijn onderdrukte status. Gezien hun Marxistische achtergrond waren ze oorspronkelijk gericht op de arbeider, maar hun focus heeft zich later uitgebreid naar andere ‘onderdrukte’ groepen. Maar er gebeurt tegelijk iets met de ‘onderdrukkers’. Die hebben drie keuzes. Ofwel ze steken hun kop in het zand en ontkennen het zogenaamd overweldigende bewijs van de ongelijkheid die zij veroorzaken. Ofwel ze accepteren wél het bewijs van de onderdrukking die ze veroorzaken, veranderen niets en accepteren dat ze immoreel zijn. Ófwel ze heffen zichzelf op. Dat laatste zie je nu gebeuren met de Nederlandse identiteit. Nederlanders worden gebombardeerd met schuld. Ze zouden racistische tradities hebben, een schuld door het slavernijverleden. De reactie van veel mensen is: dan schaffen we onszelf wel af.

Sturen die schrijvers van de Frankfurter Schule welbewust aan op ondermijning van onze beschaving?
Ja, maar niet met slechte bedoelingen. De Frankfurters hadden een Joodse achtergrond en hebben een enorme shock opgelopen door het nazisme. Ze vroegen zich af, hoe kon dit gebeuren en hoe zorgen we ervoor dat het zich nooit meer kan herhalen? Ze zagen in de Europese geschiedenis een onvermijdelijk principe van steeds verder toenemende onderdrukking dat uiteindelijk uitmondde in de Tweede Wereldoorlog. Alleen door een volledige sociaal-psychologische omwenteling kon deze trend worden doorbroken. Ze geloofden dat via de volledige, seksuele bevrijding van het individu er een nieuwe, bevrijde wereld zou ontstaan. Ik geloof dat niet. Volgens mij zien we nu de daadwerkelijke gevolgen, namelijk maatschappelijke ontbinding. Een totale emancipatie die ervoor zorgt dat de mens geen mens meer is. Ik denk dat er ongelijkheid moet zijn. Verschil. Dat hoort bij de natuur, daar komen juist de mooiste dingen uit voort.

Hoe moet het dan wel?
Je kunt niet terug naar de jaren ’50. Dat zou ik ook niet willen. Ik geloof in innovatie en technologische vooruitgang. Ik denk wel dat Europa zich eind 19e eeuw cultureel op zijn hoogtepunt bevond. Het zou het mooiste zijn als wij de culturele en technologische kracht van Europa zouden kunnen herstellen naar het punt zoals het toen was. Ik denk dat dat kan. Ik denk dat de ideeën van de Frankfurter Schule ervoor hebben gezorgd dat wij op een verkeerd pad zijn gekomen. Dat wij psychologisch verzwakt zijn waardoor we niet meer kunnen omgaan met bijvoorbeeld de technologisering en de veranderende wereld.

Geloof je dat er een bewust plan is van een kleine elite om de wereld onder controle te krijgen? Een Great Reset? Dat is een andere kracht dan de Frankfurter Schule.
Ik kijk daar Marxistischer naar. Ik zie een systeem, elites met klassenbewustzijn. Elites begrijpen vanuit hun klasse wat ze moeten doen, op instinctief niveau. Sigrid Kaag heeft geen instructie of plan nodig om te begrijpen naar wat voor soort wereld zij wil. Deze klasse voelt aan welk type wereld gunstig is voor henzelf. Ook de financiële elites. Die willen een Open Society, om met Popper en natuurlijk Soros te spreken, een inclusieve, open samenleving omdat zij daarin niet bedreigd worden. Ik denk dat het werkt vanuit impliciet bewustzijn van personen in plaats vanuit een plan. Ik geloof ook niet dat er een groot plan is geweest om de immigratie op te starten, het volgt vanuit een bepaald soort maatschappijvisie.

Leidt massa-immigratie ook tot ondermijning van onze cultuur volgens jou?
Ik kom uit een klein dorp op de Bijbelbelt.Een gewoon Nederlands dorp waar je je fiets en de voordeur niet op slot hoefde te doen. Toen ik 22 was verhuisde ik naar Den Haag. Daar ben ik me rot geschrokken. Ik voelde me zo vervreemd. Ik voelde daar verval, ik dacht dit is niet Nederland. Ik sprak toen met Hagenezen en die zeiden dat dertig jaar geleden de deur daar ook niet op slot hoefde, nog niet zo heel lang geleden dus. Dat ze hun wijken hebben zien veranderen. Dat de oude Hagenezen massaal plaatsmaakten voor immigranten. Het was iets dat me diep raakte. Ik wil dat Nederland blijft wat het is, of zelfs wordt wat het was. Het was tevens de tijd van de islamitische aanslagen. Ik begreep niet waarom wij ons lieten terroriseren door een vijandige buitenlandse groep en dat we mensen met een vergelijkbare achtergrond massaal naar Nederland haalden. Ik dacht, wat is er met ons gebeurd, hoe zijn we zo cultureel verzwakt geraakt dat we ons hoofd op het hakblok leggen?

Voel je dat nu anders? De dreiging van fundamentalistisch terrorisme is nu toch veel minder?
Nee, ik voel het nog steeds zo. Begrijp me goed, ik ga graag naar islamitische landen op vakantie en zij kunnen ook bij ons op vakantie. Ik heb niets tegen mensen als individu, maar het zijn andere mensen. Het zijn geen Nederlanders en dat kunnen we ook niet van ze verwachten. Ongehoord Nederland vroeg laatst aan Turken en Marokkanen hoe ze zich identificeren en kreeg heel duidelijke antwoorden. Turkse jongeren voelen zich Turk en Marokkanen voelen zich Marokkaan en als je hen vraagt waarom ze zich geen Nederlander voelen zeggen ze: “Nederlanders zijn allemaal homo’s”. In mijn ogen wordt de geschiedenis voor een groot deel bepaald door de conflicten tussen volkeren. De Nederlandse bevolking is nu dermate moreel verzwakt dat ik vrees dat wij uiteindelijk zullen verliezen. Dat is een scenario dat ik wil afwenden.

Het klinkt als een PVV-standpunt. Waarom zit je niet bij die partij?
Omdat de PVV zich heel erg richt op religie en ik geloof dat de islam als religie niet het probleem is. We zijn wel een ander soort mensen. De huidige bestuurlijk-maatschappelijke elite gelooft dat we alle mensen kunnen ontdoen van culturele identiteit, etnische identiteit, familiaire banden en volksidentiteit. Dat alle mensen door elkaar heen kunnen bestaan. Als je dat allemaal weghaalt en vervangt door een soort zelfgekozen woke-identiteit. Dat is wat alle reclames en films uitdrukken. Daarin geloof ik niet, ik geloof dat er hele diepe persoonskenmerken zijn die aangeboren zijn. We zijn man en vrouw. Je voelt het verschil tussen een Nederlander en een Duitser, zelfs los van de taal. Er zijn verschillen tussen mensen en uiteindelijk zijn die denk ik ten diepste onoverbrugbaar. Maar ik vind ook juist dat onze diversiteit ons mooi maakt.

Wat wil jij uiteindelijk bereiken?
Ik zou willen dat er een nieuwe vorm van bewustzijn ontstaat onder de Nederlanders. Wij zijn een volk en wij hebben recht om te bestaan in deze wereld. Alle dingen die ik politiek wil bereiken, volgen voor mij als vanzelfsprekend uit dat bewustzijn. Het is bijvoorbeeld voor mij volstrekt logisch dat het niet in het Nederlands belang is om massale immigratie te hebben. En dat het wél in ons belang is om de Groningse gaswinning weer op te starten. Dat we onze kinderen niet indoctrineren met LGBT-propaganda, maar hen leren hoe ze goede mannen en vrouwen zijn. Ik denk dat als meer mensen dat bewustzijn zouden delen, ze eindelijk zouden gaan doen wat in hun eigen belang is en in ons belang als volk. Ik denk dat ze leven onder een zogenaamd vals bewustzijn, zoals Marxisten dat noemen. Dat ze onder valse voorwendselen andere belangen dienen dan hun eigen. Ik zou dat willen doorbreken. Terug naar wat volgt vanuit onszelf. Weer kiezen voor onszelf, voor wat goed is voor ons eigen land en ons eigen volk. Dat is waar voor mij de verkiezingen van 15 maart over gaan.


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.