Nieuws Vaccinatie

Wereldwijd verband oversterfte en coronavaccins

OversterfteVaccins
💨

‘STERFTE DOOR ALLE OORZAKEN’ ONDERZOCHT DOOR CANADEES TEAM​
‘STERFTE DOOR ALLE OORZAKEN’ ONDERZOCHT DOOR CANADEES TEAM
Datum: 1 oktober 2023
Vaccinatie

Toine de Graaf

Toine de Graaf

Onderzoekers in Canada zien “een duidelijk oorzakelijk” verband tussen de uitrol van de coronavaccins/boosters en de daaropvolgende wereldwijde sterftepieken. Daarvoor analyseerden ze gegevens van zeventien landen, samen goed voor zo’n 10 procent van de wereldbevolking. Per 800 injecties berekenden de onderzoekers gemiddeld één dode voor alle leeftijden en alle onderzochte landen. Vooral bij oudere mensen is een aanzienlijke toename van risico’s. Daarom moet het met voorrang vaccineren van ouderen onmiddellijk stoppen, schrijven ze in een lijvig rapport dat half september werd gepubliceerd.

In hun studie concentreerden de vier onderzoekers van het in Canada gevestigde Correlation Research in the Public Interest zich op het klassieke begrip ‘sterfte door alle oorzaken’ (all-cause mortality). Alleen deze maatstaf leert namelijk of zo’n handeling betere resultaten en een langer leven geeft dan niet-behandelen. Medicijnen en vaccins die op het eerste oog effectief lijken tegen de ‘doelziekte’, in dit geval covid-19, kunnen immers bij nader inzien leiden tot sterfgevallen door onverwachte oorzaken.

Al eerder analyseerden deze onderzoekers de coronavaccinaties in India, Australië, Israël, de VS en Canada. Ook daarbij gebruikten ze veranderingen in de totale sterftecijfers om overlijdensgevallen te identificeren die verband zouden kunnen houden met de massavaccinatie. Ze vonden in de vijf landen een “verbluffende correlatie” tussen de vaccins/ boosters en een stijgende totale sterfte, zei hoofdonderzoeker en natuurkundige dr. Denis Rancourt in The Defender, het nieuwsplatform van The Children’s Health Defense van de Amerikaanse presidentskandidaat Robert Kennedy jr.

Rancourt, die 23 jaar hoofdonderzoeker was aan de Universiteit van Ottawa, vertelde verslaggever Brenda Baletti dat zijn onderzoeksteam op zoek was gegaan naar andere landen met vergelijkbare gegevens om de analyse te herhalen. Ze wilden analyseren of ook in die landen ‘oversterfte’ optrad na de aankondiging van de pandemie en/of na de introductie van de coronavaccins en boostershots.

De onderzoekers gingen behoedzaam te werk. Factoren zoals seizoens-gebonden ziekten kunnen immers de analyse van de totale sterftecijfers bemoeilijken. Dit omdat sterfgevallen als gevolg van luchtwegaandoeningen de neiging hebben in de winter een piek te bereiken. Om deze mogelijk verstorende factor te elimineren, onderzochten de wetenschappers uitsluitend landen zonder seizoenschommelingen (rond de evenaar) of landen op het zuidelijk halfrond waar de vaccins/ boosters in de zomer (januari-februari) werden uitgerold en de effecten hiervan dus het duidelijkst zichtbaar zouden zijn. Zo kwamen ze uit op zeventien landen, verdeeld over vier continenten: Argentinië, Australië, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Ecuador, Maleisië, Nieuw-Zeeland, Paraguay, Peru, de Filipijnen, Singapore, Zuid-Afrika, Suriname, Thailand en Uruguay. Het onderzoek omvatte daarmee vrijwel elk type coronavaccin. In de onderzochte landen werd in totaal zo’n 10 procent van de wereldwijde coronavaccinaties toegediend, met een gemiddelde vaccinatiegraad voor alle leeftijden van 1,91 injecties per inwoner.

In negen onderzochte landen trad geen waarneembare oversterfte op tussen de officiële afkondiging van de pandemie (11 maart 2020) en de plaatselijke start van de vaccin-uitrol in Australië, Maleisië, Nieuw-Zeeland, Paraguay, de Filipijnen, Singapore, Suriname, Thailand en Uruguay. Deze landen kenden geen extra sterfgevallen, totdat ze werden onderworpen aan de snelle, massale toediening van coronavaccins.

Volgens de onderzoekers draagt dit fenomeen sterk bij aan het bewijs voor een causaal verband tussen de prikken en de oversterfte. In de overige acht landen was al sprake van oversterfte voordat werd begonnen met vaccineren. In alle zeventien landen werd vaccinatie geassocieerd met een hoge sterfte, aldus de onderzoekers. Zij vonden echter geen verband tussen coronavaccinatie en proportionele vermindering van de totale sterfte. Ook was er in alle landen een sterke correlatie met een hogere sterfte na zowel de eerste vaccin-uitrol (begin 2021) als na de boosterprikken (begin 2022).

Deze bevindingen lijken op die van immunoloog dr. Theo Schetters, die de Nederlandse situatie in grafieken weergaf. Ook daarin hielden de pieken van de oversterfte gelijke tred met de vaccinatierondes. Dat patroon herhaalde zich ook weer in het najaar van 2022, bij de vijfde Hollandse prikronde.

De Canadese auteurs stellen dus ook dat het bewijsmateriaal op een oorzakelijk verband tussen de coronavaccins en de hoge sterftecijfers wijst. Zo halen ze autopsiestudies aan die plaatsvonden na vaccinatie, studies van door vaccins veroorzaakte aandoeningen en uitbetalingen van wereldwijde compensatieprogramma’s voor vaccinschade. Het toont volgens hen aan dat coronavaccins vele individuele sterfgevallen hebben veroorzaakt. Daarnaast wijzen ze op verschillende onderzoeken op bevolkingsniveau die een waarschijnlijk oorzakelijk verband aantonen, waaronder hun eigen eerdere onderzoek. Ook benoemen ze immunologische principes die de mechanismen van ernstige schade door coronavaccins kunnen verklaren. Alternatieve verklaringen voor de hoge sterftecijfers beoordeelden ze ook, maar wezen ze uiteindelijk stuk voor stuk af. Waaronder de seizoensgebonden variatie, hittegolven en het verschijnen van de sars-cov-2-varianten.

Het onderzoeksteam concludeert dat de sterke correlatie tussen de vaccin-uitrol en de hogere totale sterfte een oorzakelijk verband aantoont. Hierbij verwijzen ze naar de criteria “experiment, temporaliteit en consistentie” die de vooraanstaande epidemioloog dr. John Ioannidis in 2016 definieerde als bruikbaar om een causaal verband te onderscheiden van een associatief verband.

Volgens de auteurs weerspreken hun “overtuigende bevindingen” de gangbare beweringen dat de coronavaccins levens hebben gered en is juist het tegendeel aangetoond. Als de vaccins transmissie, infectie of ernstige ziekte zouden hebben voorkomen, dan zou een afname in sterfte moeten zijn opgetreden na de vaccin-uitrol. Het tegendeel was het geval. Met een statistische analyse van de sterftecijfers berekenden de auteurs dat het risico op fatale toxiciteit per injectie aanzienlijk toenam met de leeftijd, maar gemiddeld één dode per 800 injecties bedroeg voor alle leeftijden en landen. Volgens die berekening – met 13,5 miljard gezette prikken tot 2 september 2023 – schatten de onderzoekers dat wereldwijd zo’n zeventien miljoen sterfgevallen (± 500.000) zijn toe te schrijven aan de coronavaccins. Ze willen hun analyse trouwens uitbreiden naar alle landen ter wereld waarvan gegevens beschikbaar zijn, zo vertelde Rancourt aan The Defender.

Ze schrijven dat het wereldwijd overlijden na vaccinatie wijdverbreid is en vele malen groter (maar liefst 1.000 keer) dan gerapporteerd in klinische onderzoeken en bijwerkingendatabanken. De injecties waren echter het meest giftig voor de meeste ouderen in alle zeventien geanalyseerde landen. De auteurs vinden daarom dat overheden “onmiddellijk een einde moeten maken aan het ongefundeerde volksgezondheidsbeleid om oudere inwoners voorrang te geven voor injecties met covid-vaccins, totdat geldige risico-batenanalyses zijn uitgevoerd”. In ons land gaan volgende week de prikstraten gewoon open, en zijn vooral 60-plussers weer van harte uitgenodigd, terwijl deze onderzoekers tot de conclusie komen dat “de covid-vaccins geen levens redden, maar dodelijke toxische middelen lijken te zijn”.

Bronnen:

 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.