Nieuws Mens en Macht

Zorgen om veiligheid Vereniging Vrije Journalisten zoekt dialoog met de politie

vvj brief aan politie
💨

Datum: 2 december 2021
Mens en Macht

Van de redactie


De Vereniging Vrije Journalisten maakt zich zorgen over de rol van de politie tijdens demonstraties.

Dat de taak voor de politie, gezien de maatschappelijke onrust, steeds moeilijker wordt, is duidelijk. Juist in benarde tijden en situaties draagt de politie een grote verantwoordelijkheid. Niet alleen de verantwoordelijkheid de door de overheid uitgevaardigde regels en wetten te handhaven, maar ook daarbij de rechten van alle burgers te respecteren. Het recht op protest en het recht om hier verslag van te doen, zijn een fundament van de rechtsstaat.

Middels bijgevoegde brief wordt de politie uitgenodigd om in overleg te gaan. De VVJ wil een gezamenlijk protocol opstellen dat bijdraagt aan de veiligheid van journalisten. De Nederlandse Vereniging van Journalisten wordt gevraagd om hierin samen met de VVJ op te trekken.

vrijejournalisten.nl (https://vrijejournalisten.nl/art/news/verening-vrije-journalisten-spreekt-haar-zorg-uit-voor-geweld-tegen-journalisten-2021-11-27)
 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.